en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

LECTURA I
Crede în Domnul Isus
şi vei fi mântuit tu şi casa ta!
Citire din Faptele Apostolilor 16,22-34

22 În zilele acelea,
mulţimea din Filipi
s-a ridicat împotriva lui Paul şi Sila,
iar judecătorii, după ce le-au smuls hainele,
au poruncit să fie bătuţi cu vergi.
23 După ce le-au dat multe lovituri,
i-au aruncat în închisoare
şi i-au poruncit gardianului
să-i păzească în siguranţă.
24 Acesta, primind o asemenea poruncă,
i-a aruncat în partea cea mai dinăuntru a închisorii
şi le-a pus picioarele în butuci.
25 Către miezul nopţii,
Paul şi Sila se rugau
şi cântau imnuri lui Dumnezeu,
iar cei închişi îi ascultau.
26 Dintr-odată, a venit un mare cutremur,
astfel încât s-au zguduit temeliile închisorii:
toate uşile s-au deschis imediat
şi lanţurile tuturor s-au desfăcut.
27 Trezindu-se gardianul din somn
şi văzând că uşile închisorii sunt deschise,
gardianul şi-a scos sabia şi voia să se sinucidă,
crezând că deţinuţii au fugit.
28 Dar Paul a strigat cu glas puternic:
„Să nu-ţi faci niciun rău,
pentru că toţi suntem aici!”
29 Atunci, el a cerut o lumină,
a alergat înăuntru şi, tremurând,
s-a aruncat înaintea lui Paul şi a lui Sila.
30 Apoi, scoţându-i afară, le-a zis:
„Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?”
31 Ei i-au răspuns:
„Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit tu şi casa ta!”
32 Şi i-au vestit cuvântul Domnului
lui şi tuturor celor care erau în casa lui.
33 Luându-i chiar în ceasul acela din noapte,
le-a spălat rănile
şi îndată a fost botezat el şi toţi ai lui.
34 I-a dus apoi în casă, a pus masa
şi s-a bucurat cu toată casa
pentru că a crezut în Dumnezeu.
Cuvântul Domnului

 


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 137(138),1-2a.2bc-3.7c-8 (R.: 7c)

R
.: Dreapta ta, Doamne,
mă mântuieşte.
sau:
Aleluia.

1 Te laud, Doamne, din toată inima,
pentru că ai ascultat cuvintele gurii mele.
Îţi cânt înaintea îngerilor.
2a Mă prostern spre templul tău cel sfânt. R.

2bc Laud numele tău
pentru îndurarea şi adevărul tău,
căci ţi s-a mărit faima
prin împlinirea cuvintelor tale.
3 În ziua în care te-am chemat, m-ai ascultat,
mi-ai întărit sufletul şi m-ai îmbărbătat. R.

7c Dreapta ta mă mântuieşte.
8 Domnul va duce la bun sfârşit
ceea ce a început pentru mine.
Doamne, bunătatea ta este veşnică!
Nu părăsi, Doamne, lucrarea mâinilor tale! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. In 16,7.13
(Aleluia) „Îl voi trimite la voi pe Duhul adevărului”, spune Domnul.
„El vă va călăuzi în tot adevărul”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Dacă nu mă duc,
Mângâietorul nu va veni la voi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 16,5-11

5 În acel timp,
Isus le-a zis discipolilor săi:
„Acum mă duc la cel care m-a trimis
şi nimeni dintre voi nu mă întreabă: «Unde mergi?»
6 Dar pentru că v-am spus acestea,
întristarea a umplut inima voastră.
7 Totuşi, eu vă spun adevărul:
este mai bine pentru voi ca eu să plec,
pentru că, dacă nu mă duc,
Mângâietorul nu va veni la voi;
însă, dacă mă duc, îl voi trimite la voi.
8 Şi când va veni el, va denunţa lumea cu privire la păcat,
cu privire la dreptate şi cu privire la judecată.
9 Cu privire la păcat,
pentru că nu cred în mine.
10 Cu privire la dreptate,
pentru că mă duc la Tatăl
şi nu mă veţi mai vedea.
11 Cu privire la judecată,
deoarece conducătorul acestei lumi a fost judecat”.
Cuvântul Domnului