en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
LECTURA I
Cel pe care îl cinstiţi fără să-l cunoaşteţi,
pe acesta vi-l vestesc.
Citire din Faptele Apostolilor 17,15.22–18,1

17,15 În zilele acelea,
cei care l-au însoţit pe Paul
l-au dus până la Atena
şi, primind poruncă pentru Sila şi Timotei
ca să meargă cât mai repede la el, au ieşit.
22 Atunci, Paul, stând în picioare în mijlocul Areopagului,
a spus: „Bărbaţi atenieni!
Din tot ceea ce văd, constat că voi sunteţi foarte religioşi.
23 Căci străbătând cetatea
şi observând cu atenţie monumentele voastre sacre,
am găsit şi un altar pe care este scris:
«Dumnezeului necunoscut».
Aşadar, cel pe care îl cinstiţi fără să-l cunoaşteţi,
pe acesta vi-l vestesc.
24 Dumnezeu, care a făcut lumea şi toate câte sunt în ea,
cel care este Domnul cerului şi al pământului,
nu locuieşte în temple făcute de mână de om,
25 nici nu este slujit de mâini omeneşti
ca şi cum ar avea nevoie de ceva,
el care dă tuturor viaţă, suflare şi toate.
26 El a făcut dintr-unul singur tot neamul omenesc
care să locuiască pe toată suprafaţa pământului,
i-a stabilit timpuri determinate
şi hotare între care să locuiască
27 pentru a-l căuta pe Dumnezeu – fie şi numai bâjbâind –
şi să-l găsească, deşi nu este departe de fiecare dintre noi.
28 Căci în el trăim, ne mişcăm şi suntem,
cum au spus şi unii dintre poeţii voştri:
«Căci suntem şi noi din neamul lui».
29 Aşadar, dacă suntem din neamul lui Dumnezeu,
nu trebuie să credem că dumnezeirea
este asemenea aurului sau argintului sau pietrei,
indiciu al măiestriei şi al imaginaţiei omului.
30 Dar Dumnezeu, trecând cu vederea timpurile de ignoranţă,
vesteşte acum oamenilor de pretutindeni
să se convertească.
31 De fapt, el a stabilit o zi în care
avea să judece lumea cu dreptate
prin omul rânduit pentru aceasta,
dând garanţie tuturor prin aceea că l-a înviat din morţi”.
32 Când au auzit ei de învierea din morţi,
unii îl luau în râs, alţii ziceau:
„Despre asta te vom asculta altă dată”.
33 Astfel, Paul a ieşit dintre ei.
34 Totuşi, unii bărbaţi i s-au alăturat şi au crezut.
Printre ei erau Dionisiu Areopagitul,
o femeie cu numele Damaris şi alţii împreună cu ei.
18,1 După acestea, plecând din Atena,
Paul s-a dus la Corint.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 148,1-2.11-12ab.12cd-13.14

R
.: Cerurile şi pământul, Doamne,
sunt pline de mărirea ta!
sau:
Aleluia.

1 Lăudaţi-l pe Domnul din ceruri,
lăudaţi-l întru cei de sus!
2 Lăudaţi-l, voi, toţi îngerii lui,
lăudaţi-l, toate oştirile sale! R.

11 Regii pământului şi toate popoarele,
conducătorii şi toţi judecătorii pământului,
12ab tineri şi fecioare. R.

12cd Bătrâni cu copii
13 să laude numele Domnului,
pentru că numai numele lui este preaînălţat!
Măreţia lui este mai presus de pământ şi de ceruri. R.

14 El a înălţat puterea poporului său
spre lauda tuturor credincioşilor săi,
a fiilor lui Israel, poporul care îi stă aproape. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 14,16
(Aleluia) Îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor
ca să fie cu voi pentru totdeauna. (Aleluia)

EVANGHELIA
Duhul adevărului
vă va călăuzi în tot adevărul.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 16,12-15

12 În acel timp,
Isus le-a zis discipolilor săi:
„Mai am multe să vă spun,
dar acum nu le puteţi purta.
13 Însă, când va veni el, Duhul adevărului
vă va călăuzi în tot adevărul,
căci nu va vorbi de la sine,
ci va spune ceea ce va auzi
şi vă va vesti lucrurile care vor veni.
14 El mă va glorifica pe mine
pentru că dintr-al meu va lua şi vă va vesti vouă.
15 Toate câte le are Tatăl sunt ale mele;
de aceea v-am spus că ia dintr-al meu
şi vă va vesti”.
Cuvântul Domnului