en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Eu vin să vi-l vestesc pe acela pe care voi îl cinstiţi fără să-l cunoaşteţi.

Citire din Faptele Apostolilor 17,15.22–18,1

În zilele acelea, 15 fraţii care-l însoţeau pe Paul l-au petrecut până la Atena, şi primind poruncă de la el pentru Sila şi Timotei, să vină cât mai curând la el, au plecat. 22 Invitat în faţa Areopagului ca să vorbească, Paul a mers în faţă şi le-a spus: „Cetăţeni din Atena, constat că voi sunteţi în toate privinţele nişte oameni foarte credincioşi, 23 căci străbătând oraşul vostru şi văzând sanctuarele voastre, am aflat şi un altar pe care era scris: Dumnezeului necunoscut. Ei bine, eu vin să vi-l vestesc pe acela pe care voi îl cinstiţi fără să-l cunoaşteţi, 24 pe Dumnezeu care a făcut lumea şi toate cele ce sunt în ea. El este Domnul cerului şi al pământului, nu locuieşte în temple făcute de oameni, 25 nici nu este slujit de mâini omeneşti. El nu are nevoie de nimic, căci dăruieşte tuturor viaţă, suflare şi toate celelalte. 26 Pornind de la un singur om, el a făcut toate popoarele, ca să locuiască pe întreaga suprafaţă a pământului: El a fixat durata istoriei lor şi hotarele între care locuiesc. 27 Şi a făcut toate acestea ca oamenii să-l caute pe Dumnezeu, ba chiar să şi încerce a intra în legătură cu el, care de fapt nu e departe de nici unul dintre noi. 28 Căci în el trăim, ne mişcăm şi suntem, precum au zis şi unii dintre poeţii voştri: «Noi suntem din neamul lui!». 29 Deci dacă suntem din neamul lui Dumnezeu, nu trebuie să socotim că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului, sau pietrei cioplite de meşteşugul şi de gândirea omului. 30 Şi iată că Dumnezeu, fără să ţină seamă de timpurile în care oamenii l-au ignorat, vesteşte acum că toţi oamenii, de pretutindeni, trebuie să se întoarcă; 31 pentru că a hotărât o zi în care va judeca lumea cu dreptate printr-un om rânduit de el. Pentru aceasta a dat tuturor garanţie înviindu-l pe acest om din morţi”. 32 Auzindu-l vorbind despre învierea morţilor, unii l-au luat în râs, iar alţii i-au declarat: „Despre aceasta te vom asculta altă dată”. 33 Astfel a plecat Paul din mijlocul lor. 34 Totuşi unii bărbaţi au trecut de partea lui şi s-au făcut credincioşi. Printre aceştia era Dionisie, membru al Areopagului, ba chiar şi o femeie cu numele Damaris şi alţii împreună cu ei. 18,1 După acestea, Paul a plecat din Atena şi a venit la Corint.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 148,1-2.11-12.13.14

R.: Cerurile şi pământul sunt pline de mărirea ta.

sau

Aleluia.

1 Lăudaţi-l pe Domnul din ceruri,

lăudaţi-l întru cei de sus!

2 Lăudaţi-l voi, îngerii lui,

lăudaţi-l toate oştirile! R.

 

11 Toate popoarele şi împăraţii pământului,

conducătorii şi toţi judecătorii neamurilor,

12 voi tineri şi tinere,

voi bătrâni şi copii. R.

 

13 Să laude numele Domnului,

că numele lui este vrednic de toată lauda

şi măreţia lui este mai presus de pământ şi de ceruri. R.

 

14 El este puterea poporului său.

El este vrednic de lauda sfinţilor săi,

a tuturor fiilor lui Israel,

a poporului care este aproape de dânsul. R.

 

ALELUIA In 14,16

(Aleluia) Îl voi ruga pe Tatăl şi vă va da alt Apărător,

care să rămână cu voi în veci. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Duhul adevărului vă va ajuta să înţelegeţi tot adevărul.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 16,12-15

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 12 „Multe lucruri aş mai avea de spus, dar acum nu le puteţi înţelege. 13 Însă când va veni Duhul adevărului, el vă va ajuta să înţelegeţi tot adevărul. De fapt, el nu va vorbi de la sine, ci va spune ceea ce va auzi şi vă va face să cunoaşteţi cele viitoare. 14 El mă va preamări pe mine, pentru că va lua din ceea ce este al meu şi vă va face cunoscut vouă. 15 Tot ce are Tatăl este al meu; de aceea am spus că va lua din ceea ce este al meu şi vă va face cunoscut vouă”.

Cuvântul Domnului