en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
LECTURA I
În timp ce erau cu ochii aţintiţi spre cer,
el s-a înălţat.
Citire din Faptele Apostolilor 1,1-11

1 În prima carte, o, Teofil,
am tratat despre tot ce a făcut şi a învăţat Isus
de la început
2 până în ziua în care a fost înălţat,
după ce, prin Duhul Sfânt,
i-a instruit pe apostolii pe care îi alesese.
3 După pătimirea sa,
el li s-a prezentat viu, cu multe dovezi,
arătându-li-se timp de patruzeci de zile
şi vorbindu-le despre cele privitoare
la împărăţia lui Dumnezeu.
4 Şi în timp ce era cu ei,
le-a poruncit să nu se îndepărteze de Ierusalim,
ci să aştepte promisiunea Tatălui
„pe care – zicea el – aţi auzit-o de la mine:
5 Ioan a botezat cu apă,
dar voi veţi fi botezaţi în Duhul Sfânt,
nu după multe zile”.
6 Atunci, cei care se adunaseră l-au întrebat, zicând:
„Doamne, în acest timp vei restabili împărăţia lui Israel?”
7 Dar el le-a zis:
„Vouă nu vă este dat să cunoaşteţi timpurile sau momentele
pe care Tatăl le-a stabilit prin propria autoritate.
8 Însă, când va veni Duhul Sfânt asupra voastră,
voi veţi primi o putere
şi îmi veţi fi martori în Ierusalim,
în toată Iudeea şi Samaria
şi până la marginile pământului”.
9 Şi spunând acestea, sub privirile lor,
el a fost înălţat şi un nor l-a ascuns din ochii lor.
10 În timp ce erau cu ochii aţintiţi spre cer şi el se înălţa,
iată că le-au apărut doi bărbaţi în haine albe
11 şi le-au spus:
„Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer?
Acest Isus, care a fost înălţat de la voi la cer,
va veni tot aşa cum l-aţi văzut mergând spre cer”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 46(47),2-3.6-7.8-9 (R.: 6)

R
.: Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie,
Domnul se înalţă în sunete de trâmbiţă.
sau:
Aleluia.

2 Toate popoarele, bateţi din palme,
aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie!
3 Căci Domnul Preaînalt este înfricoşător,
mare rege peste tot pământul. R.

6 Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie,
Domnul se înalţă în sunete de trâmbiţă.
7 Cântaţi-i psalmi lui Dumnezeu, cântaţi-i!
Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i! R.

8 Căci Dumnezeu este rege peste tot pământul,
cântaţi-i cu măiestrie!
9 Dumnezeu stăpâneşte peste neamuri,
Dumnezeu stă pe tronul său cel sfânt. R.

LECTURA A II-A*
La măsura staturii plinătăţii lui Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Efeseni 4,1-13

1 Fraţilor,
aşadar, vă îndemn,
eu, prizonierul în Domnul,
să umblaţi în mod vrednic
de chemarea pe care aţi primit-o:
2 cu toată umilinţa şi blândeţea, cu îndelungă răbdare,
îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire,
3 străduindu-vă să păstraţi unitatea Duhului
în legătura păcii.
4 Este un singur trup şi un singur Duh,
după cum aţi şi fost chemaţi la o singură speranţă,
aceea a chemării voastre.
5 Este un singur Domn, o singură credinţă,
un singur Botez,
6 un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor,
care este peste toate, prin toţi şi în toţi.
7 Fiecăruia dintre noi i s-a dat harul
după măsura darului lui Cristos.
8 De aceea Scriptura spune:
„Ridicându-se în înălţime,
a dus captivă captivitatea,
a dat daruri oamenilor”.
9 Dar ce înseamnă „s-a ridicat”,
dacă nu faptul că a şi coborât
în locurile cele mai de jos ale pământului?
10 Cel care a coborât este acelaşi
cu cel care s-a ridicat deasupra tuturor cerurilor
ca să împlinească toate.
11 Tot el i-a dat pe unii ca apostoli;
pe alţii, ca profeţi;
pe alţii, ca evanghelişti;
pe alţii, ca păstori şi învăţători
12 pentru desăvârşirea sfinţilor în vederea lucrării slujirii
spre edificarea trupului lui Cristos,
13 până când vom ajunge toţi la unitatea credinţei
şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu,
la omul desăvârşit,
la măsura staturii plinătăţii lui Cristos.
Cuvântul Domnului

* forma prescurtată:

LECTURA A II-A
La măsura staturii plinătăţii lui Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Efeseni 4,1-7.11-13

1 Fraţilor,
aşadar, vă îndemn, eu, prizonierul în Domnul,
să umblaţi în mod vrednic
de chemarea pe care aţi primit-o:
2 cu toată umilinţa şi blândeţea, cu îndelungă răbdare,
îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire,
3 străduindu-vă să păstraţi unitatea Duhului în legătura păcii.
4 Este un singur trup şi un singur Duh,
după cum aţi şi fost chemaţi la o singură speranţă,
aceea a chemării voastre.
5 Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur Botez,
6 un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor,
care este peste toate, prin toţi şi în toţi.
7 Fiecăruia dintre noi i s-a dat harul
după măsura darului lui Cristos.
11 Tot el i-a dat pe unii ca apostoli;
pe alţii, ca profeţi; pe alţii, ca evanghelişti;
pe alţii, ca păstori şi învăţători
12 pentru desăvârşirea sfinţilor în vederea lucrării slujirii
spre edificarea trupului lui Cristos,
13 până când vom ajunge toţi la unitatea credinţei
şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la omul desăvârşit,
la măsura staturii plinătăţii lui Cristos.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 28,19a.20b
(Aleluia) „Mergând, faceţi ucenici din toate neamurile”, spune Domnul;
„eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii!” (Aleluia)

EVANGHELIA
S-a înălţat la cer
şi s-a aşezat la dreapta lui Dumnezeu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 16,15-20

15 În acel timp,
Isus arătându-li-se celor unsprezece,
le-a spus: „Mergând în toată lumea,
predicaţi evanghelia la toată făptura!
16 Cine va crede şi va fi botezat se va mântui;
iar cine nu va crede va fi condamnat.
17 Acestea sunt semnele care îi vor însoţi pe cei care cred:
în numele meu vor scoate diavoli,
vor vorbi limbi noi,
18 vor lua şerpi în mână
şi, dacă vor bea ceva aducător de moarte, nu le va dăuna.
Îşi vor pune mâinile peste cei bolnavi
şi ei se vor vindeca”.
19 După ce le-a vorbit, Domnul Isus s-a înălţat la cer
şi s-a aşezat la dreapta lui Dumnezeu,
20 iar ei, plecând, au predicat pretutindeni,
în timp ce Domnul lucra cu ei
şi le întărea cuvântul prin semnele care-i însoţeau.
Cuvântul Domnului