en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

A rămas la ei; lucrau împreună şi discutau în sinagogă.

Citire din cartea Faptele Apostolilor 18,1-8

În zilele acelea, după cuvântarea ţinută în Areopag, 1 Paul a plecat de la Atena şi s-a dus la Corint. 2 Un iudeu, cu numele de Acvila, originar de pe ţărmul Mării Negre, sosise de curând din Italia, cu soţia sa Priscila, ca urmare a decretului dat de împăratul Claudiu, prin care îi alungase pe toţi iudeii din Roma. 3 Întâlnindu-i, a intrat în vorbă cu ei şi, cum erau de aceeaşi meserie – ţesători de pânză pentru corturi – s-a instalat la ei şi a început să lucreze. 4 În fiecare sâmbătă, Paul lua cuvântul în sinagogă şi se străduia să-i convingă atât pe iudei cât şi pe greci. 5 După ce Sila şi Timotei au sosit din Macedonia, Paul şi-a consacrat tot timpul cuvântului, dovedindu-le iudeilor că Isus este Mesia. 6 Dar ei se împotriveau şi îl insultau. Ca răspuns, Paul şi-a scuturat hainele şi le-a zis: „Dacă acest lucru va atrage osânda voastră, voi veţi fi răspunzători; eu nu am nici o vină. De acum încolo mă voi duce la păgâni”. 7 Părăsind sinagoga, s-a dus la un oarecare Tit Iustus, un convertit la iudaism, a cărui casă era chiar alături de sinagogă; 8 mai marele sinagogii, Crispus, a crezut în Domnul împreună cu toată casa sa. De asemenea, ascultându-l pe Paul, mulţi corinteni îmbrăţişau credinţa şi primeau botezul.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3cd-4 (R.: 2b)

R.: Domnul cheamă la mântuire toate popoarele.

sau

Aleluia.

 

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,

pentru că a făcut lucruri minunate;

dreapta şi braţul lui cel sfânt

i-au adus biruinţă. R.

 

2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea,

şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor;

3ab şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui,

faţă de casa lui Israel. R.

 

3cd Toate marginile pământului

au văzut biruinţa Dumnezeului nostru.

4 Strigaţi către Domnul, cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului,

izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R.

 

ALELUIA In 14,18

(Aleluia) Nu vă voi lăsa orfani, spune Domnul;

eu mă duc şi vin iar la voi; şi inima voastră se va bucura. (Aleluia)

 

În locul versetului de la Evanghelie care este propus pentru fiecare zi, poate fi folosit altul, dintre cele de la pag. 688.

EVANGHELIA

Vă veţi întrista, dar întristarea voastră se va întoarce în bucurie.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 16,16-20

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 16 „Peste puţin timp nu mă veţi mai vedea şi încă puţin şi iarăşi mă veţi vedea”. 17 Atunci unii dintre ucenici şi-au zis între ei: „Ce înseamnă ceea ce ne spune: «Peste puţin timp nu mă veţi mai vedea şi încă puţin şi iarăşi mă veţi vedea». Şi celălalt cuvânt: «Mă duc la Tatăl»”. 18 Spuneau deci: „Ce înseamnă acest «puţin timp»? Nu ştim despre ce vorbeşte”. 19 Isus a înţeles că voiau să-l întrebe şi le-a zis: „Discutaţi între voi pentru că v-am spus: Peste puţin timp nu mă veţi mai vedea şi încă puţin şi iarăşi mă veţi vedea. 20 Adevăr, adevăr vă spun: Voi veţi plânge şi veţi suspina, în timp ce lumea se va bucura. Voi vă veţi întrista, dar întristarea voastră se va întoarce în bucurie”.

Cuvântul Domnului