en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

LECTURA I
Am un popor numeros în cetatea aceasta.
Citire din Faptele Apostolilor 18,9-18

9 Într-o noapte, pe când era la Corint,
Domnul l-a înştiinţat în vis pe Paul:
„Nu te teme, ci să vorbeşti şi să nu taci!
10 Pentru că eu sunt cu tine
şi nimeni nu va pune mâna pe tine
ca să-ţi facă vreun rău,
deoarece am un popor numeros în cetatea aceasta”.
11 El a stat un an şi şase luni acolo,
învăţându-i cuvântul lui Dumnezeu.
12 Pe când Galion era proconsulul Ahaiei,
iudeii s-au ridicat împreună împotriva lui Paul
şi l-au dus în faţa tribunalului,
13 spunând: „Acesta îi îndeamnă pe oameni
să-l cinstească pe Dumnezeu într-un mod contrar Legii”.
14 Când Paul voia să ia cuvântul,
Galion le-a zis iudeilor:
„Dacă ar fi vorba de vreun delict sau de vreo nelegiuire,
o, iudeilor, v-aş asculta pe drept cuvânt,
15 dar pentru că este vorba despre o neînţelegere
cu privire la un cuvânt, nişte nume sau Legea voastră,
vă priveşte!
Eu nu vreau să fiu judecător în astfel de lucruri”.
16 Şi i-a alungat de la tribunal.
17 Atunci, luându-l toţi pe Sostene, conducătorul sinagogii,
au început toţi să-l bată înaintea tribunalului.
Dar Galion nu le-a dat nicio atenţie.
18 Paul a rămas încă multe zile acolo.
După ce şi-a luat rămas bun de la fraţi,
s-a îmbarcat spre Siria împreună cu Priscila şi Acvila.
La Cancreea şi-a tuns părul pentru că făcuse un vot.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 46(47),2-3.4-5.6-7 (R.: 8a)

R
.: Dumnezeu este rege
peste tot pământul.
sau:
Aleluia.

2 Toate popoarele, bateţi din palme,
aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie!
3 Căci Domnul Preaînalt este înfricoşător,
mare rege peste tot pământul. R.

4 El a supus popoarele sub stăpânirea noastră
şi neamurile sub picioarele noastre.
5 A ales pentru noi moştenire
mândria lui Iacob, pe care îl iubeşte. R.

6 Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie,
Domnul se înalţă în sunete de trâmbiţă.
7 Cântaţi-i psalmi lui Dumnezeu, cântaţi-i!
Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. Lc 24,46.26
(Aleluia) Cristos trebuia să sufere şi să învie din morţi
şi, astfel, să intre în mărirea sa. (Aleluia)

EVANGHELIA
Bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 16,20-23a

20 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Adevăr, adevăr vă spun:
voi veţi plânge şi veţi jeli,
iar lumea se va bucura;
voi vă veţi întrista,
dar întristarea voastră va deveni bucurie.
21 Femeia, când naşte, este tristă pentru că i-a venit ceasul,
dar, după ce a născut copilul,
nu-şi mai aminteşte de chin
de bucurie că s-a născut un om pe lume.
22 Iată, acum şi voi sunteţi trişti,
dar vă voi vedea din nou
şi inima voastră se va bucura,
iar bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi.
23a În ziua aceea nu mă veţi mai întreba nimic”.
Cuvântul Domnului