en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
LECTURA I
Apolo demonstra din Scripturi
că Isus este Cristos.
Citire din Faptele Apostolilor 18,23-28

23 În zilele acelea,
după ce a rămas câtva timp la Antiohia,
Paul a plecat
şi a străbătut pe rând ţinutul Galaţiei şi Frigia,
întărindu-i pe toţi discipolii.
24 Un iudeu cu numele de Apolo, originar din Alexandria,
bun orator şi cunoscător al Scripturilor,
a venit la Efes.
25 Fusese educat în calea Domnului,
vorbea cu duh înfocat şi învăţa fără greşeală cele despre Isus,
deşi cunoscuse numai botezul lui Ioan.
26 El a început să vorbească în sinagogă cu curaj.
Când l-au auzit, Priscila şi Acvila l-au luat la ei
şi i-au arătat mai amănunţit calea lui Dumnezeu.
27 Deoarece dorea să treacă în Ahaia,
fraţii l-au încurajat şi au scris discipolilor să-l primească bine.
Când a ajuns acolo,
a fost de mare ajutor celor care crezuseră datorită harului;
28 căci îi combătea cu tărie pe iudei în public,
demonstrând din Scripturi că Isus este Cristos.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 46(47),2-3.8-9.10 (R.: 8a)

R
.: Dumnezeu este rege
peste tot pământul.
sau:
Aleluia.

2 Toate popoarele, bateţi din palme,
aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie!
3 Căci Domnul Preaînalt este înfricoşător,
mare rege peste tot pământul. R.

8 Căci Dumnezeu este rege peste tot pământul,
cântaţi-i cu măiestrie!
9 Dumnezeu stăpâneşte peste neamuri,
Dumnezeu stă pe tronul său cel sfânt. R.

10 Nobilii popoarelor se adună
împreună cu poporul Dumnezeului lui Abraham.
Căci ai lui Dumnezeu sunt puternicii pământului,
el se înalţă cu măreţie. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. In 16,28
(Aleluia) Am ieşit de la Tatăl şi am venit în lume;
iarăşi las lumea şi mă duc la Tatăl. (Aleluia)

EVANGHELIA
Tatăl însuşi vă iubeşte, pentru că voi m-aţi iubit
şi aţi crezut că eu am ieşit de la Dumnezeu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 16,23b-28

23b În acel timp,
Isus le-a zis discipolilor săi:
„Adevăr, adevăr vă spun:
orice veţi cere de la Tatăl în numele meu, vă va da.
24 Până acum nu aţi cerut nimic în numele meu.
Cereţi şi veţi primi,
pentru ca bucuria voastră să fie deplină!
25 Acestea vi le-am spus în asemănări.
Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în asemănări,
ci vă voi vesti deschis despre Tatăl meu.
26 În ziua aceea, veţi cere în numele meu
şi nu vă spun că eu îl voi ruga pe Tatăl pentru voi;
27 de fapt, Tatăl însuşi vă iubeşte
pentru că voi m-aţi iubit
şi aţi crezut că eu am ieşit de la Dumnezeu.
28 Am ieşit de la Tatăl şi am venit în lume;
iarăşi las lumea şi mă duc la Tatăl”.
Cuvântul Domnului