en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Apolo dovedea din Scriptură, că Isus este Mesia.

Citire din Faptele Apostolilor 18,23-28

23 După ce a stat câtva timp în Antiohia, Paul a plecat. El a străbătut pe rând ţinuturile Galaţiei şi Frigiei, întărindu-i pe ucenici. 24 La Efes, sosise un iudeu, pe nume Apolo, originar din Alexandria. El era un om îndemânatic în a vorbi şi bine cunoscător al Scripturii. 25 Fusese instruit în învăţătura Domnului. El vorbea cu înflăcărare şi învăţa fără greş despre Isus, deşi nu cunoştea decât botezul lui Ioan. 26 El a început să vorbească fără sfială în sinagogă. Când Priscila şi Acvila l-au auzit, l-au luat cu ei şi i-au explicat mai cu de-amănuntul învăţătura lui Dumnezeu. 27 Cum voia să treacă în Grecia, fraţii l-au încurajat şi au scris ucenicilor să-l primească bine. Ajuns la Corint, le-a fost de mare folos credincioşilor, prin harul lui Dumnezeu; 28 căci îi înfrunta cu hotărâre pe iudei, în public, dovedind din Scriptură, că Isus este Mesia.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 46,2-3.8-9.10 (R.: 8a)

R.: Dumnezeu este împărat peste întreg universul.

sau

Aleluia.

2 Bateţi din palme, voi, toate popoarele,

înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!

3 Căci Domnul, Cel Preaînalt este înfricoşător,

el este împărat peste tot pământul. R.

 

8 Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul,

cântaţi-i o cântare aleasă.

9 Dumnezeu stăpâneşte peste popoarele păgâne,

Dumnezeu stă în tronul său cel sfânt. R.

 

10 Stăpânitorii popoarelor se adună

împreună cu poporul Dumnezeului lui Abraham.

Căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pe pământ;

el este preamărit. R.

 

ALELUIA In 16,18

(Aleluia) Am plecat de la Tatăl şi am venit în lume;

acum părăsesc lumea şi mă duc la Tatăl. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Tatăl vă iubeşte, fiindcă voi mă iubiţi cu adevărat pe mine şi credeţi că de la Dumnezeu am venit.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 16,23b-28

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 23b „Adevăr, adevăr vă spun: Orice veţi cere de la Tatăl, în numele meu, vă va da. 24 Până acum nu aţi cerut nimic în numele meu; cereţi şi veţi primi: astfel bucuria voastră va fi deplină. 25 Acestea vi le-am spus prin asemănări, dar vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci voi vorbi deschis despre Tatăl. 26 În acea zi veţi cere în numele meu şi nu zic că-l voi ruga pe Tatăl pentru voi, 27 căci însuşi Tatăl vă iubeşte, fiindcă voi mă iubiţi cu adevărat pe mine şi credeţi că de la Dumnezeu am venit. 28 Am plecat de la Tatăl şi am venit în lume; acum părăsesc lumea şi mă duc la Tatăl”.

Cuvântul Domnului