en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 19 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Marius şi Marta, soţi m.
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde. II
Lectionar
1Sam 24,3-21: Nu-mi voi ridica mâna împotriva stãpânului meu, regele, care a fost consacrat Domnului prin ungere.
Ps 56: Ai milã de mine, Dumnezeule, ai milã de mine!
Mc 3,13-19: I-a chemat pe cei pe care i-a voit el, iar ei au venit la el.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an

LECTURA I
Într-un cuget, stăruiau în rugăciune.
Citire din Faptele Apostolilor 1,12-14

12 După ce Isus s-a înălţat la cer,
apostolii s-au întors la Ierusalim
de la muntele numit al Măslinilor,
care se află aproape de Ierusalim,
cât un drum în zi de sâmbătă.
13 Când au intrat, au urcat în încăperea de sus,
unde obişnuiau să se adune.
Erau: Petru şi Ioan, Iacob şi Andrei,
Filip şi Toma, Bartolomeu şi Matei, Iacob, fiul lui Alfeu,
şi Simon Zelotul şi Iuda al lui Iacob.
14 Toţi aceştia, într-un cuget,
stăruiau în rugăciune împreună cu femeile
şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii lui.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 26(27),1.4.7-8a (R.: 13)

R
.: Cred că voi vedea bunătăţile Domnului
pe pământul celor vii.
sau:
Aleluia.

1 Domnul este lumina şi mântuirea mea,
de cine mă voi teme?
Domnul este apărătorul vieţii mele,
de cine mă voi înfricoşa? R.

4 Un lucru cer de la Domnul şi pe acesta îl caut:
să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele,
ca să privesc frumuseţea Domnului
şi să vizitez sanctuarul său. R.

7 Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem:
îndură-te de mine şi răspunde-mi!
8a Din partea ta îmi spune inima:
„Faţa mea căutaţi-o!” R.

LECTURA A II-A
Dacă sunteţi batjocoriţi în numele lui Cristos,
fericiţi sunteţi!
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Petru 4,13-16

13 Preaiubiţilor,
întrucât participaţi la suferinţele lui Cristos,
bucuraţi-vă,
ca să puteţi tresălta de bucurie şi la revelarea gloriei lui!
14 Dacă sunteţi batjocoriţi în numele lui Cristos,
fericiţi sunteţi,
pentru că Duhul gloriei şi al lui Dumnezeu
se odihneşte peste voi!
15 Dar nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaş sau hoţ
sau răufăcător sau ca intrigant;
16 în schimb, dacă suferă ca un creştin,
să nu se ruşineze,
ci să-l glorifice pe Dumnezeu
pentru acest nume!
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. In 14,18
(Aleluia) „Nu vă voi lăsa orfani”, spune Domnul.
„Mă duc şi voi veni la voi
şi se va bucura inima voastră”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Tată, glorifică-l pe Fiul tău!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 17,1-11a

 

1 În acel timp,

Isus, ridicându-şi ochii spre cer,
a zis: „Tată, a venit ceasul:
glorifică-l pe Fiul tău ca Fiul să te glorifice pe tine,
2 pentru ca, precum i-ai dat putere asupra fiecărui om,
să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care i-ai dat lui!
3 Iar viaţa veşnică aceasta este:
să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat,
şi pe cel pe care l-ai trimis, pe Isus Cristos.
4 Eu te-am glorificat pe pământ
împlinind lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac.
5 Şi acum, Tată, glorifică-mă la tine însuţi
cu gloria pe care am avut-o la tine
mai înainte de a fi fost lumea!
6 Am revelat numele tău
oamenilor pe care tu mi i-ai dat din lume.
Ai tăi erau şi mi i-ai dat,
iar ei au ţinut cuvântul tău.
7 Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat este de la tine,
8 căci cuvintele pe care mi le-ai dat, le-am dat lor,
iar ei le-au primit
şi au cunoscut cu adevărat că am ieşit de la tine
şi au crezut că tu m-ai trimis.
9 Eu mă rog pentru ei.
Nu mă rog pentru lume,
ci pentru cei pe care mi i-ai dat,
pentru că sunt ai tăi.
10 Şi toate ale mele sunt ale tale
şi ale tale sunt ale mele şi sunt glorificat în ei.
11a Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume,
iar eu vin la tine”.
Cuvântul Domnului