en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

FORMAT AUDIO

LECTURA I

Trebuie să devină împreună cu noi, martor al învierii sale.

Citire din Faptele Apostolilor 1,15-17.20a.20c-26

15 În zilele de după înălţare, fraţii erau adunaţi în număr de circa o sută douăzeci. Petru s-a ridicat în mijlocul adunării şi a zis: 16 „Fraţilor, trebuia să se împlinească Scriptura, pe care a prezis-o Duhul Sfânt prin gura lui David, despre Iuda, care s-a făcut călăuză celor trimişi să-l prindă pe Isus. 17 El era din numărul nostru şi fusese părtaş la misiunea noastră. 20ac În cartea Psalmilor scrie: «Slujba lui să o ia altul». 21 Iată ce avem de făcut: Trebuie ca unul dintre aceşti bărbaţi, care ne-a însoţit tot timpul cât a trăit între noi Domnul Isus, 22 începând de la botezul lui Ioan, până în ziua în care a fost luat de la noi, să devină împreună cu noi martor al învierii sale”. 23 Au fost propuşi doi: Iosif, numit Barsaba, zis şi Iustus, şi Matia. 24 Apoi s-au rugat astfel: „Tu, Doamne, care cunoşti inimile tuturor, arată-ne pe care dintre aceşti doi l-ai ales, 25 ca să ia locul slujbei de apostol, din care a căzut Iuda, mergând spre destinul lui”. 26 Au tras deci la sorţi şi sorţii au căzut pe Matia. De atunci a fost numărat împreună cu cei unsprezece apostoli.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.11-12.19-20ab (R.: 19a)

R.: Domnul şi-a aşezat tronul său în ceruri.

sau

Aleluia.

1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi toată fiinţa mea să laude numele său cel sfânt!

2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi nu uita nicicând de darurile lui. R.

 

11 Cât de mare este distanţa de la cer la pământ,

tot aşa de mare este mila sa

faţă de cei care se tem de dânsul,

12 cât este de departe răsăritul de apus,

atât de mult îndepărtează de la noi păcatele noastre. R.

 

19 Domnul şi-a aşezat în ceruri tronul său,

stăpânirea sa se întinde peste toate.

20ab Binecuvântaţi pe Domnul, toţi îngerii lui,

voi, cei puternici, care împliniţi poruncile sale. R.

 

LECTURA A II-A

Cel care rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne în el.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 4,11-16

Preaiubiţilor, 11 dacă Dumnezeu ne-a iubit pe noi, şi noi suntem datori să ne iubim unul pe altul. 12 Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, dar dacă ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne în noi şi dragostea lui în noi este desăvârşită. 13 Noi cunoaştem că rămânem în el şi el în noi, prin faptul că ne-a dat din duhul său. 14 Noi am văzut şi mărturisim că Tatăl l-a trimis pe Fiul ca mântuitor al lumii. 15 Cine mărturiseşte că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el şi el în Dumnezeu. 16 Noi am cunoscut iubirea pe care o are Dumnezeu faţă de noi şi am crezut într-însa. Dumnezeu este iubire şi cel care rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne în el.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA In 14,18

(Aleluia) Nu vă voi lăsa orfani, spune Domnul;

eu mă duc şi vin iar la voi; şi inima voastră se va bucura. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Să fie una ca şi noi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 17,11b-19

În acel timp, 11b Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi s-a rugat astfel: „Părinte sfânt, păstrează-i în credinţă faţă de numele tău pe cei pe care mi i-ai dat, ca ei să fie una ca şi noi. 12 Cât timp am fost cu ei, eu i-am păstrat în credinţa faţă de numele tău, pe cei pe care mi i-ai dat; am vegheat asupra lor şi nu s-a pierdut nici unul dintre ei afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. 13 Acum însă vin la tine şi acestea le spun în lume, ca bucuria mea în ei să fie deplină. 14 Eu le-am dat cuvântul tău şi lumea a început să-i urască, pentru că ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. 15 Nu te rog să-i scoţi din lume, ci să-i păzeşti de rău. 16 Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. 17 Consfinţeşte-i în adevăr; cuvântul tău este adevărul. 18 După cum tu m-ai trimis pe mine în lume, tot aşa îi trimit şi eu pe ei în lume. 19 Pentru ei eu mă jertfesc pe mine însumi, ca ei să fie consacraţi în adevăr.

Cuvântul Domnului