en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

LECTURA I
Îl văd pe Fiul Omului stând la dreapta lui Dumnezeu.
Citire din Faptele Apostolilor 7,55-60

55 În zilele acelea,
Ştefan, plin de Duh Sfânt,
cu ochii îndreptaţi spre cer,
a văzut gloria lui Dumnezeu
şi pe Isus stând la dreapta lui Dumnezeu
56 şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise
şi pe Fiul Omului stând la dreapta lui Dumnezeu!”
57 Atunci ei, strigând cu glas puternic,
şi-au astupat urechile şi s-au năpustit împreună asupra lui
58 şi, scoţându-l din cetate, aruncau cu pietre asupra lui.
Martorii şi-au pus hainele
la picioarele unui tânăr numit Saul.
59 Şi, în timp ce îl loveau cu pietre,
Ştefan a strigat, zicând:
„Doamne Isuse, primeşte duhul meu!”
60 Apoi, căzând în genunchi, a strigat cu glas puternic:
„Doamne, nu le socoti păcatul acesta!”
Şi, spunând aceasta, a adormit.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 96(97),1 şi 2b.6 şi 7c.9 (R.: 1a)

R
.: Domnul stăpâneşte,
să se bucure pământul!
sau:
Aleluia.

1 Domnul stăpâneşte, să se bucure pământul,
toate insulele să tresalte de veselie!
2b Dreptatea şi judecata sunt temelia stăpânirii sale. R.

6 Cerurile fac cunoscută dreptatea lui
şi toate popoarele îi văd mărirea.
7c Să cadă în genunchi în faţa lui toţi zeii! R.

9 Căci tu, Doamne,
eşti Cel Preaînalt peste tot pământul
şi tu eşti cu mult mai presus decât toţi zeii. R.

LECTURA A II-A
Vino, Doamne Isuse!
Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan
22,12-14.16-17.20

12 Eu, Ioan,
am auzit o voce zicându-mi:
„Iată, eu vin curând
şi răsplata mea este cu mine,
ca să dau fiecăruia după ceea ce a făcut!
13 Eu sunt alfa şi omega,
cel dintâi şi cel din urmă, începutul şi sfârşitul.
14 Fericiţi cei care îşi spală hainele
ca să aibă putere asupra pomului vieţii
şi să poată intra prin porţi în cetate!
16 Eu, Isus, l-am trimis pe îngerul meu
ca să mărturisească acestea
înaintea voastră şi înaintea Bisericilor.
Eu sunt rădăcina, neamul lui David,
steaua cea care străluceşte, aceea de dimineaţă”.
17 Şi Duhul şi Mireasa spun: „Vino!”
Iar cel care aude să spună „Vino!”
Şi cel căruia îi este sete,
cel care vrea să primească apa vieţii în dar, să vină!
20 Cel care dă mărturie spune acestea:
„Da, voi veni curând!”
„Amin. Vino, Doamne Isuse!”
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. In 14,18
(Aleluia) „Nu vă voi lăsa orfani”, spune Domnul.
„Mă duc şi voi veni la voi
şi se va bucura inima voastră”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Să fie desăvârşiţi în unire.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 17,20-26

20 În acel timp,
Isus, ridicându-şi ochii spre cer,
s-a rugat, zicând:
„Tată sfânt, nu mă rog numai pentru ei,
ci şi pentru cei care vor crede în mine, prin cuvântul lor,
21 ca toţi să fie una, după cum tu, Tată, eşti în mine şi eu în tine,
ca şi ei să fie una în noi,
pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis.
22 Iar eu le-am dat gloria pe care mi-ai dat-o,
ca ei să fie una, după cum noi suntem una:
23 eu în ei şi tu în mine, ca să fie desăvârşiţi în unire,
încât să cunoască lumea că tu m-ai trimis şi i-ai iubit pe ei,
aşa cum m-ai iubit pe mine.
24 Tată, vreau ca acolo unde sunt eu
să fie cu mine şi cei pe care mi i-ai dat,
ca să vadă gloria mea, pe care mi-ai dat-o,
pentru că tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii.
25 Tată drept, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut,
iar aceştia au cunoscut că tu m-ai trimis.
26 Eu le-am revelat numele tău şi-l voi revela
pentru ca iubirea cu care m-ai iubit pe mine
să fie în ei şi eu în ei”.
Cuvântul Domnului