en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Văd pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu.

Citire din Faptele Apostolilor 7,55-60

În zilele acelea, 55 Ştefan, fiind plin de Duh Sfânt şi privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Isus stând la dreapta lui Dumnezeu, şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu!” 56 Atunci ei şi-au astupat urechile, au început să strige în gura mare şi au năvălit asupra lui, 57 l-au scos afară din cetate şi au început să arunce cu pietre asupra lui. 58 Iar martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. În timp ce era bătut cu pietre, Ştefan se ruga astfel: „Doamne Isuse, primeşte duhul meu!” 59 Apoi, îngenunchind, a strigat cu glas puternic: „Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta”. 60 Şi zicând acestea a adormit în Domnul.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 96,1 şi 2b.6 şi 7c.9 (R.: 1a şi 9a)

R.: Doamne, tu eşti regele nostru, tu eşti stăpânul întregului pământ!

sau

Aleluia.

1 Domnul stăpâneşte: să se bucure pământul,

să tresalte de veselie insulele nenumărate!

2b Dreptatea şi judecata stau alături de tronul său. R.

 

6 Cerurile vestesc dreptatea lui

şi toate popoarele îi văd mărirea.

7c Cădeţi în genunchi în faţa lui, voi, toţi zeii.

9 Căci tu, Doamne, eşti preaînalt peste tot pământul,

şi tu eşti cu mult mai presus decât toţi zeii. R.

 

LECTURA A II-A

Vino, Doamne Isuse!

Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 22,12-14.16-17.20

Eu, Ioan, am auzit o voce zicându-mi: 12 „Iată, vin curând şi aduc cu mine plata pe care să o dau fiecăruia după faptele lui. 13 Eu sunt alfa şi omega, cel dintâi şi cel de pe urmă, începutul şi sfârşitul. 14 Fericiţi cei ce-şi spală hainele lor, ca să aibă drept la roadele pomului vieţii şi să poată intra pe porţile cetăţii! 16 Eu, Isus, am trimis pe îngerul meu, ca să vă aducă această mărturie cu privire la Biserică. Eu sunt Descendentul, Vlăstarul lui David, Steaua strălucitoare a dimineţii”. 17 Duhul şi Mireasa zic: „Vino!” Cel care aude să spună şi el: „Vino!” cel însetat să se apropie; cel care doreşte apa vieţii să bea în mod gratuit. 20 Cel care mărturiseşte acestea spune: „Da, vin curând”. Amin! Vino, Doamne Isuse!

Cuvântul Domnului

ALELUIA In 14,18

(Aleluia) Nu vă voi lăsa orfani, spune Domnul;

eu mă duc şi vin iar la voi; şi inima voastră se va bucura.

(Aleluia)

 

EVANGHELIA

Ei să fie în chip desăvârşit una.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 17,20-26

În acel timp, Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi s-a rugat astfel: 20 „Părinte sfânt, nu mă rog numai pentru aceştia, ci şi pentru cei care vor asculta cuvintele lor şi vor crede în mine: 21 toţi să fie una; după cum tu, Părinte, eşti în mine şi eu în tine, aşa şi ei să fie în noi una, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. 22 Slava pe care mi-ai dat-o tu eu le-am dat-o lor, ca să fie una precum noi una suntem: 23 eu în ei şi tu în mine. Ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis şi că i-ai iubit pe ei, precum m-ai iubit pe mine. 24 Părinte, vreau ca şi cei pe care mi i-ai dat să fie împreună cu mine acolo unde sunt eu, ca ei să vadă slava pe care mi-ai dat-o, pentru că tu m-ai iubit pe mine mai înainte de întemeierea lumii. 25 Părinte drept, lumea pe tine nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut şi aceştia au cunoscut că tu m-ai trimis. 26 Eu le-am făcut cunoscut numele tău şi-l voi face cunoscut, ca iubirea cu care m-ai iubit tu să fie în ei şi eu în ei”.

Cuvântul Domnului