en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

LECTURA I
L-aţi primit pe Duhul Sfânt
când aţi venit la credinţă?
Citire din Faptele Apostolilor 19,1-8

1 În timp ce Apolo era la Corint,
Paul, după ce a străbătut regiunile nordice,
a coborât la Efes.
Acolo a găsit câţiva discipoli
2 şi le-a spus: „L-aţi primit pe Duhul Sfânt când aţi crezut?”
Dar ei au răspuns:
„Nici n-am auzit că este Duh Sfânt”.
3 El le-a zis: „Atunci ce fel de botez aţi primit?”
Ei au răspuns: „Botezul lui Ioan”.
4 Paul le-a zis:
„Ioan a botezat cu botezul convertirii,
spunând poporului să creadă în cel care vine, adică în Isus”.
5 Când au auzit ei, au primit Botezul în numele Domnului Isus.
6 Iar când Paul şi-a pus mâinile peste ei,
Duhul Sfânt a coborât asupra lor,
iar ei vorbeau în limbi şi profeţeau.
7 Erau cu toţii cam doisprezece bărbaţi.
8 El a intrat în sinagogă
şi a vorbit cu îndrăzneală timp de trei luni,
discutând cu ei şi convingându-i
despre cele referitoare la împărăţia lui Dumnezeu.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 67(68),2-3.4-5ac.6-7ab (R.: 33a)

R
.: Domnii ale pământului,
cântaţi-i lui Dumnezeu!
sau:
Aleluia.

2 Dumnezeu se ridică, duşmanii lui se risipesc
şi cei care-l urăsc fug dinaintea feţei lui.
3 Cum se risipeşte fumul, aşa îi risipeşti,
cum se topeşte ceara în faţa focului,
aşa pier cei răi din faţa lui Dumnezeu. R.

4 Cei drepţi se bucură şi tresaltă de bucurie
în faţa lui Dumnezeu,
exultă în tresăltări de bucurie.
5ac Cântaţi-i lui Dumnezeu, cântaţi psalmi numelui său,
numele său este Domnul. R.

6 Dumnezeu este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor,
el, care locuieşte în lăcaşul său cel sfânt.
7ab Dumnezeu dă o casă celor părăsiţi,
el îi face pe prizonieri să iasă pe poarta libertăţii. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Col 3,1
(Aleluia) Dacă aţi înviat împreună cu Cristos, căutaţi cele de sus,
unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu! (Aleluia)

EVANGHELIA
Curaj, eu am învins lumea.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 16,29-33

29 În acel timp,
discipolii i-au zis lui Isus:
„Iată, acum ne vorbeşti deschis
şi nu spui nicio asemănare!
30 Acum ştim că ştii toate
şi nu ai nevoie să te întrebe cineva.
De aceea, credem că ai ieşit de la Dumnezeu”.
31 Isus le-a răspuns:
„Acum credeţi?
32 Iată, vine ceasul – ba a şi venit –
când veţi fi împrăştiaţi fiecare la ale sale
şi mă veţi lăsa singur;
dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu mine.
33 V-am spus acestea ca să aveţi pace în mine.
În lume veţi avea necazuri;
însă curaj, eu am învins lumea!”
Cuvântul Domnului