en-USro-RO

| Login
22 noiembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 22 noiembrie 2019

Sfintii zilei
Sf. Cecilia, fc. m. **
Liturghierul Roman
Sf. Cecilia, fc. m. **
Liturghie proprie, prefațã pentru sfinți
roșu, P
Lectionar
Os 2,16.17b.21-22: Acolo mã va urma ca în vremea tinereții ei;
Ps 44: Ascultã, fiicã, privește și pleacã-ți urechea 
Mt 25,1-13: Iatã mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 33-a de peste an

LECTURA I

L-aţi primit voi pe Duhul Sfânt când aţi început să credeţi?

Citire din Faptele Apostolilor 19,1-8

1 În timp ce Apolo era în Corint, Paul, după ce a străbătut partea de sus a Asiei Mici, a ajuns la Efes. 2 Aici, găsind câţiva ucenici, i-a întrebat: „L-aţi primit voi pe Duhul Sfânt când aţi început să credeţi?” Iar ei i-au răspuns: „Nici măcar n-am auzit că există Duhul Sfânt”. 3 Şi el le-a zis: „Dar ce fel de botez aţi primit?” Ei i-au răspuns: „Botezul lui Ioan”. 4 Atunci Paul le-a explicat: „Ioan dădea botezul pocăinţei, spunând poporului să creadă în cel care avea să vină după el, adică în Isus Cristos”. 5 Auzind ei aceasta, s-au botezat în numele Domnului Isus. 6 Iar când Paul şi-a pus mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit asupra lor şi ei au început să vorbească în diferite limbi şi profeţeau. 7 Erau cu toţii ca la vreo doisprezece bărbaţi. 8 Apoi Paul s-a dus la sinagogă şi acolo, timp de trei luni, a vorbit cu hotărâre, întreţinându-se cu ei şi căutând să-i convingă pe cei prezenţi despre împărăţia lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 67,2-3.4-5ac.6-7ab (R.: 33a)

R.: Toate popoarele, preamăriţi-l pe Domnul!

sau

Aleluia.

2 Când Dumnezeu se ridică, vrăjmaşii lui se risipesc,

şi potrivnicii fug dinaintea feţei lui.

3 Cum se risipeşte fumul, aşa se risipesc;

cum se topeşte ceara la foc,

aşa pier cei răi dinaintea lui Dumnezeu. R.

 

4 Dar cei drepţi se bucură în faţa lui Dumnezeu,

tresaltă de fericire şi de veselie.

5ac Cântaţi Domnului, lăudaţi numele lui;

numele lui este Domnul! R.

 

6 El este Tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor,

acesta este Dumnezeu, care locuieşte în lăcaşul său cel sfânt.

7ab Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi

şi le deschide prizonierilor poarta libertăţii. R.

 

ALELUIA Col 3,1

(Aleluia) Dacă aţi înviat cu Cristos, căutaţi cele de sus

unde Cristos, şade de-a dreapta lui Dumnezeu. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Aveţi încredere, eu am învins lumea.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 16,29-33

În acel timp, ucenicii i-au spus lui Isus: 29 „Iată că vorbeşti deschis şi nu spui nici o pildă. Acum ştim că tu cunoşti toate şi nu e nevoie să te întrebe cineva. 30 De aceea, credem că ai venit de la Dumnezeu”. Isus le-a răspuns: 31 „Acum credeţi? Iată, vine ceasul, ba a şi venit, 32 în care vă veţi risipi fiecare la ale lui şi pe mine mă veţi lăsa singur. Dar eu nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu mine. Acestea vi le-am spus, ca să găsiţi pacea în mine. 33 În lume veţi avea necazuri. Dar aveţi încredere, eu am învins lumea”.

Cuvântul Domnului