en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

L-aţi primit voi pe Duhul Sfânt când aţi început să credeţi?

Citire din Faptele Apostolilor 19,1-8

1 În timp ce Apolo era în Corint, Paul, după ce a străbătut partea de sus a Asiei Mici, a ajuns la Efes. 2 Aici, găsind câţiva ucenici, i-a întrebat: „L-aţi primit voi pe Duhul Sfânt când aţi început să credeţi?” Iar ei i-au răspuns: „Nici măcar n-am auzit că există Duhul Sfânt”. 3 Şi el le-a zis: „Dar ce fel de botez aţi primit?” Ei i-au răspuns: „Botezul lui Ioan”. 4 Atunci Paul le-a explicat: „Ioan dădea botezul pocăinţei, spunând poporului să creadă în cel care avea să vină după el, adică în Isus Cristos”. 5 Auzind ei aceasta, s-au botezat în numele Domnului Isus. 6 Iar când Paul şi-a pus mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit asupra lor şi ei au început să vorbească în diferite limbi şi profeţeau. 7 Erau cu toţii ca la vreo doisprezece bărbaţi. 8 Apoi Paul s-a dus la sinagogă şi acolo, timp de trei luni, a vorbit cu hotărâre, întreţinându-se cu ei şi căutând să-i convingă pe cei prezenţi despre împărăţia lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 67,2-3.4-5ac.6-7ab (R.: 33a)

R.: Toate popoarele, preamăriţi-l pe Domnul!

sau

Aleluia.

2 Când Dumnezeu se ridică, vrăjmaşii lui se risipesc,

şi potrivnicii fug dinaintea feţei lui.

3 Cum se risipeşte fumul, aşa se risipesc;

cum se topeşte ceara la foc,

aşa pier cei răi dinaintea lui Dumnezeu. R.

 

4 Dar cei drepţi se bucură în faţa lui Dumnezeu,

tresaltă de fericire şi de veselie.

5ac Cântaţi Domnului, lăudaţi numele lui;

numele lui este Domnul! R.

 

6 El este Tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor,

acesta este Dumnezeu, care locuieşte în lăcaşul său cel sfânt.

7ab Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi

şi le deschide prizonierilor poarta libertăţii. R.

 

ALELUIA Col 3,1

(Aleluia) Dacă aţi înviat cu Cristos, căutaţi cele de sus

unde Cristos, şade de-a dreapta lui Dumnezeu. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Aveţi încredere, eu am învins lumea.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 16,29-33

În acel timp, ucenicii i-au spus lui Isus: 29 „Iată că vorbeşti deschis şi nu spui nici o pildă. Acum ştim că tu cunoşti toate şi nu e nevoie să te întrebe cineva. 30 De aceea, credem că ai venit de la Dumnezeu”. Isus le-a răspuns: 31 „Acum credeţi? Iată, vine ceasul, ba a şi venit, 32 în care vă veţi risipi fiecare la ale lui şi pe mine mă veţi lăsa singur. Dar eu nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu mine. Acestea vi le-am spus, ca să găsiţi pacea în mine. 33 În lume veţi avea necazuri. Dar aveţi încredere, eu am învins lumea”.

Cuvântul Domnului