en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

LECTURA I
Duc la capăt alergarea mea
şi slujirea pe care am primit-o de la Domnul Isus.
Citire din Faptele Apostolilor 20,17-27

17 În zilele acelea,
de la Milet, Paul a trimis la Efes
ca să-i cheme pe prezbiterii Bisericii.
18 Când aceştia au ajuns la el, le-a zis:
„Voi ştiţi prea bine cum am fost cu voi tot timpul,
din prima zi în care am coborât în Asia,
19 slujindu-l pe Dumnezeu cu toată umilinţa,
vărsând lacrimi şi suportând încercările
pe care mi le-au cauzat cursele iudeilor;
20 că nu m-am sustras de la nimic
ca să vă vestesc cele folositoare
şi v-am învăţat în public şi prin case,
21 am dat mărturie înaintea iudeilor şi a grecilor
ca să se convertească la Dumnezeu
şi să creadă în Domnul nostru Isus.
22 Şi iată că acum, împins de Duhul,
mă duc la Ierusalim fără să ştiu ce mi se va întâmpla acolo,
23 decât că Duhul Sfânt îmi mărturiseşte din cetate în cetate
şi-mi spune că mă aşteaptă lanţuri şi necazuri.
24 Dar eu nu pun niciun preţ pe viaţa mea,
numai să duc la capăt alergarea mea
şi slujirea pe care am primit-o de la Domnul Isus,
aceea de a da mărturie
despre evanghelia harului lui Dumnezeu.
25 Şi acum, iată, eu ştiu că voi toţi
pe la care am trecut predicând evanghelia împărăţiei
nu-mi veţi mai vedea faţa!
26 De aceea, dau mărturie astăzi în faţa voastră:
eu sunt curat de sângele tuturor,
27 căci nu m-am dat înapoi
să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 67(68),10-11.20-21 (R.: 33a)

R
.: Domnii ale pământului,
cântaţi-i lui Dumnezeu!
sau:
Aleluia.

10 Ai dat o ploaie binefăcătoare, Dumnezeule,
moştenirea ta, sleită de puteri, ai înviorat-o.
11 Dumnezeule, vieţuitoarele tale au locuit în ţara
pe care ai pregătit-o în iubirea ta pentru cel sărac. R.

20 Binecuvântat să fie Domnul zi de zi!
Dumnezeul mântuirii noastre ne poartă de grijă.
21 Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii,
Domnul Dumnezeu are putere şi asupra morţii. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 14,16
(Aleluia) Îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor
ca să fie cu voi pentru totdeauna. (Aleluia)

EVANGHELIA
Tată, glorifică-l pe Fiul tău!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 17,1-11a

1 În acel timp,
Isus, ridicându-şi ochii spre cer,
a zis: „Tată, a venit ceasul:
glorifică-l pe Fiul tău ca Fiul să te glorifice pe tine,
2 pentru ca, precum i-ai dat putere asupra fiecărui om,
să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care i-ai dat lui!
3 Iar viaţa veşnică aceasta este:
să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat,
şi pe cel pe care l-ai trimis, pe Isus Cristos.
4 Eu te-am glorificat pe pământ
împlinind lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac.
5 Şi acum, Tată, glorifică-mă la tine însuţi
cu gloria pe care am avut-o la tine
mai înainte de a fi fost lumea!
6 Am revelat numele tău
oamenilor pe care tu mi i-ai dat din lume.
Ai tăi erau şi mi i-ai dat,
iar ei au ţinut cuvântul tău.
7 Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat este de la tine,
8 căci cuvintele pe care mi le-ai dat, le-am dat lor,
iar ei le-au primit
şi au cunoscut cu adevărat că am ieşit de la tine
şi au crezut că tu m-ai trimis.
9 Eu mă rog pentru ei.
Nu mă rog pentru lume,
ci pentru cei pe care mi i-ai dat,
pentru că sunt ai tăi.
10 Şi toate ale mele sunt ale tale
şi ale tale sunt ale mele şi sunt glorificat în ei.
11a Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume,
iar eu vin la tine”.
Cuvântul Domnului