en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

LECTURA I
Vă încredinţez lui Dumnezeu
care are puterea să zidească şi să dea moştenirea.
Citire din Faptele Apostolilor 20,28-38

28 În zilele acelea,
Paul le-a spus prezbiterilor veniţi de la Efes:
„Vegheaţi asupra voastră
şi asupra întregii turme
peste care Duhul Sfânt v-a pus supraveghetori
ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu
pe care şi-a dobândit-o prin sângele propriului Fiu!
29 Eu ştiu că după plecarea mea
vor intra printre voi lupi hrăpăreţi,
care nu vor cruţa turma.
30 Chiar şi dintre voi se vor ridica oameni
care vor spune cuvinte răstălmăcite
ca să-i atragă pe discipoli după ei.
31 De aceea, vegheaţi şi aduceţi-vă aminte
că, timp de trei ani, noaptea şi ziua,
nu am încetat să vă îndemn cu lacrimi pe fiecare dintre voi!
32 Iar acum vă încredinţez lui Dumnezeu
şi cuvântului harului său,
care are puterea să zidească
şi să dea moştenirea tuturor celor care au fost sfinţiţi.
33 Nu am râvnit nici argintul, nici aurul, nici haina nimănui;
34 dar voi ştiţi că pentru trebuinţele mele
şi ale celor care erau cu mine
au slujit aceste mâini.
35 V-am arătat în toate privinţele că, trudind astfel,
trebuie să le veniţi în ajutor celor slabi,
amintindu-vă de cuvintele Domnului Isus.
Căci el spunea:
«Este mai mare fericire în a da decât în a primi»”.
36 După ce a spus acestea,
a îngenuncheat şi s-a rugat împreună cu ei toţi.
37 Atunci toţi au izbucnit în plâns,
l-au îmbrăţişat şi l-au sărutat.
38 Erau întristaţi mai ales pentru cuvântul pe care li-l spusese,
că nu aveau să mai vadă faţa lui.
Apoi l-au însoţit până la corabie.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 67(68),29-30.33-35a.35b-36c (R.: 33a)

R
.: Domnii ale pământului,
cântaţi-i lui Dumnezeu!
sau:
Aleluia.

29 Arată-ţi, Dumnezeul meu, puterea,
confirmă, Dumnezeule, ceea ce ai făcut pentru noi!
30 Pentru templul tău din Ierusalim,
regii îţi vor aduce daruri. R.

33 Cântaţi lui Dumnezeu, domnii ale pământului,
cântaţi Domnului psalmi;
34 lui, care vine călare pe ceruri, pe cerurile veşnice,
iată, răsună cu putere glasul lui în tunet!
35a Recunoaşteţi-i lui Dumnezeu puterea! R.

35b Măreţia lui asupra Israelului,
puterea lui mai presus de nori!
36c Binecuvântat să fie Dumnezeu! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. In 17,17ba
(Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, este adevărul.
Consacră-ne în adevărul tău! (Aleluia)

EVANGHELIA
Să fie una ca şi noi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 17,11b-19

11b În acel timp,
Isus, ridicându-şi ochii spre cer,
s-a rugat, zicând:
„Tată sfânt, păstrează-i în numele tău pe care mi l-ai dat,
ca ei să fie una ca şi noi!
12 Cât timp am fost cu ei,
eu i-am păstrat în numele tău pe care mi l-ai dat
şi i-am păzit şi nimeni dintre ei nu s-a pierdut
în afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura.
13 Acum însă, vin la tine şi spun acestea în lume
ca să aibă bucuria mea deplină în ei.
14 Eu le-am dat cuvântul tău, iar lumea i-a urât,
pentru că ei nu sunt din lume,
aşa cum eu nu sunt din lume.
15 Nu te rog ca să-i iei din lume, ci ca să-i păzeşti de Cel Rău.
16 Ei nu sunt din lume aşa cum eu nu sunt din lume.
17 Consacră-i în adevăr! Cuvântul tău este adevăr.
18 După cum m-ai trimis pe mine în lume,
şi eu îi trimit pe ei în lume
19 şi pentru ei mă consacru pe mine însumi,
ca şi ei să fie consacraţi în adevăr”.
Cuvântul Domnului