en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Vă încredinţez lui Dumnezeu. El are putere să-şi zidească lucrarea şi să vă facă părtaşi la moştenire.

Citire din Faptele Apostolilor 20,28-38

În zilele acelea, luându-şi adio de la bătrânii Bisericii din Efes, Paul le-a spus: 28 „Vegheaţi asupra voastră şi asupra întregii turme, peste care Duhul Sfânt v-a pus pe voi răspunzători, ca să fiţi păstorii Bisericii lui Dumnezeu, care îi aparţine lui însuşi, datorită sângelui pe care l-a vărsat propriul său Fiu. 29 Eu ştiu, că, după plecarea mea, vor intra între voi lupi fioroşi, care nu vor cruţa turma. 30 Chiar dintre voi înşivă se vor ridica unii bărbaţi care vor răspândi învăţături răstălmăcite, ca să-i atragă pe ucenici de partea lor. 31 De aceea, fiţi atenţi şi aduceţi-vă aminte de îndrumările pe care timp de trei ani n-am încetat să vi le dau, fiecăruia noaptea şi ziua, chiar cu lacrimi în ochi. 32 Acum însă vă încredinţez lui Dumnezeu şi harului său. El are putere să-şi zidească lucrarea şi să vă facă părtaşi la moştenirea acelora care au fost sfinţiţi. 33 Argint, aur sau haine n-am aşteptat de la nimeni. 34 Voi înşivă ştiţi că mâinile acestea au lucrat pentru trebuinţele mele şi ale însoţitorilor mei. 35 V-am dat exemplu în toate privinţele, arătându-vă că trebuie să munciţi şi să ajutaţi pe cei slabi, amintindu-vă de cuvintele Domnului Isus; căci el însuşi a zis: „Mai fericit eşti când dai, decât atunci când primeşti”. 36 După ce a spus acestea a îngenuncheat şi s-a rugat împreună cu ei toţi, 37 şi toţi au izbucnit în plâns; se aruncau la gâtul lui şi-l îmbrăţişau. 38 Au fost cuprinşi de jale mai ales pentru cuvântul pe care îl spusese: că n-au să mai vadă faţa lui. Apoi l-au însoţit la corabie.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 67,29-30.33-35a.35b-36c (R.: 33a)

R.: Toate popoarele, preamăriţi-l pe Domnul!

sau

Aleluia.

29 Arată-ţi, Dumnezeul meu, puterea

pe care tu, Dumnezeule, ai folosit-o spre binele nostru,

30 începând cu templul sfânt din Ierusalim.

Împăraţii la tine vor veni, îşi vor aduce daruri. R.

 

33 Cântaţi lui Dumnezeu, împărăţii ale pământului,

săltaţi pentru Domnul care vine pe înălţimile cerului veşnic.

34 Iată, răsună în tunet glasul lui, glasul lui puternic.

35a Plecaţi-vă înaintea puterii lui Dumnezeu! R.

 

35b Măreţia lui străluceşte peste Israel,

puterea lui, pe norii cerului!

36c Binecuvântat să fie Dumnezeu! R.

 

ALELUIA In 17,17b.a

(Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, este adevăr;

sfinţeşte-ne pe noi prin acest adevăr. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Să fie una ca şi noi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 17,11b-19

În acel timp, 11b Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi s-a rugat astfel: „Părinte sfânt, păstrează-i în credinţă faţă de numele tău pe cei pe care mi i-ai dat, ca ei să fie una ca şi noi. 12 Cât timp am fost cu ei, eu i-am păstrat în credinţa faţă de numele tău, pe cei pe care mi i-ai dat; am vegheat asupra lor şi nu s-a pierdut nici unul dintre ei afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. 13 Acum însă vin la tine şi acestea le spun în lume, ca bucuria mea în ei să fie deplină. 14 Eu le-am dat cuvântul tău şi lumea a început să-i urască, pentru că ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. 15 Nu te rog să-i scoţi din lume, ci să-i păzeşti de rău. 16 Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. 17 Consfinţeşte-i în adevăr; cuvântul tău este adevărul. 18 După cum tu m-ai trimis pe mine în lume, tot aşa îi trimit şi eu pe ei în lume. 19 Pentru ei eu mă jertfesc pe mine însumi, ca ei să fie consacraţi în adevăr.

Cuvântul Domnului