en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Trebuie să dai mărturie pentru mine şi la Roma.

Citire din cartea Faptele Apostolilor 22,30; 23,6-11

În zilele acelea, 30 comandantul roman, dorind să ştie în mod sigur de ce anume îl învinuiesc iudeii pe Paul, a poruncit să fie dezlegat, i-a convocat pe arhierei şi întreg Sinedriul şi l-a adus pe Paul înaintea lor. 23,6 Paul, ştiind că o parte din ei sunt saducei, iar celălaltă parte farisei, a strigat în faţa Sinedriului: „Fraţilor eu sunt fariseu, fiu de fariseu. Din cauza speranţei în învierea morţilor sunt tras la judecată”. 7 Numai cât a spus aceasta, s-a şi iscat o neînţelegere între farisei şi saducei şi adunarea s-a dezbinat. 8 Într-adevăr, saduceii susţin că nu există nici înviere, nici înger, nici duh, în timp ce fariseii le cred pe toate acestea. 9 S-a făcut astfel o mare larmă: unii cărturari din partea fariseilor s-au ridicat şi s-au împotrivit hotărât: „Noi nu aflăm nimic rău în acest om. Poate i-a vorbit vreun spirit sau înger”. 10 Cum cearta se înteţea, comandantul, de teamă ca Paul să nu fie sfâşiat de către ei, a poruncit să coboare armata ca să-l scoată din mijlocul lor şi să-l ducă în cazarmă. 11 În noaptea următoare i-a apărut Domnul lui Paul şi i-a zis: „Curaj! Mărturia pe care ai dat-o pentru mine în Ierusalim, trebuie să o dai şi la Roma!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.9-10.11 (R.: 1)

R.: Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine.

sau

Aleluia.

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine.

2a Am spus lui Dumnezeu: „Tu eşti Dumnezeul meu!”

5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,

tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

 

7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune,

căci până şi noaptea mă îndeamnă inima.

8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;

dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

 

9 De aceea inima mea se bucură şi sufletul meu se înveseleşte;

ba chiar şi trupul meu se va odihni în linişte,

10 deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor,

nici nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. R.

 

11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii;

în faţa ta sunt bucurii nespuse

şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

 

ALELUIA In 17,21

(Aleluia) Toţi să fie una, precum tu, Tată, eşti în mine şi eu în tine,

ca să creadă lumea că tu m-ai trimis pe mine. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Ei să fie în chip desăvârşit una.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 17,20-26

În acel timp, Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi s-a rugat astfel: 20 „Părinte sfânt, nu mă rog numai pentru aceştia, ci şi pentru cei care vor asculta cuvintele lor şi vor crede în mine: 21 toţi să fie una; după cum tu, Părinte, eşti în mine şi eu în tine, aşa şi ei să fie în noi una, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. 22 Slava pe care mi-ai dat-o tu eu le-am dat-o lor, 23 ca să fie una precum noi una suntem: eu în ei şi tu în mine. Ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis şi că i-ai iubit pe ei, precum m-ai iubit pe mine. 24 Părinte, vreau ca şi cei pe care mi i-ai dat să fie împreună cu mine acolo unde sunt eu, ca ei să vadă slava pe care mi-ai dat-o, pentru că tu m-ai iubit pe mine mai înainte de întemeierea lumii. 25 Părinte drept, lumea pe tine nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut şi aceştia au cunoscut că tu m-ai trimis. 26 Eu le-am făcut cunoscut numele tău şi-l voi face cunoscut, ca iubirea cu care m-ai iubit tu să fie în ei şi eu în ei”.

Cuvântul Domnului