en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
LECTURA I
Despre Isus mort Paul pretindea că este viu.
Citire din Faptele Apostolilor 25,13-21

13 În zilele acelea,
regele Agripa şi Berenice
au coborât la Cezareea ca să-l salute pe Festus.
14 Întrucât au rămas acolo mai multe zile,
Festus i-a vorbit regelui despre cazul lui Paul, zicând:
„Se află aici un bărbat lăsat în închisoare de Felix.
15 Pe când eram la Ierusalim,
s-au înfăţişat arhiereii şi bătrânii iudeilor,
cerând condamnarea lui.
16 Acestora le-am răspuns
că nu este obiceiul la romani să predea un om acuzat
mai înainte de a fi fost pus faţă în faţă cu acuzatorii săi
şi înainte de a i se fi dat posibilitatea
să se apere de învinuire.
17 Deci s-au adunat aici,
iar eu a doua zi, fără întârziere,
m-am aşezat pe tronul de judecată
şi am poruncit să fie adus omul.
18 Acuzatorii care erau de faţă nu au adus împotriva lui
nicio învinuire de vreunul dintre relele
pe care le bănuiam eu.
19 Aveau cu el nişte neînţelegeri cu privire la religia lor
şi cu privire la un oarecare Isus mort,
dar Paul pretindea că acesta este viu.
20 Fiind eu nedumerit,
am spus dacă nu ar vrea să meargă la Ierusalim
şi să fie judecat acolo despre acestea.
21 Dar, pentru că Paul a făcut apel,
voind să fie păzit până la decizia maiestăţii sale,
am poruncit ca el să fie păzit
până când îl voi trimite la Cezar”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 102(103),1-2.11-12.19-20ab (R.: 19a)

R
.: Domnul şi-a stabilit în ceruri
locuinţa sa.
sau:
Aleluia.

1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
şi tot ce este în mine să binecuvânteze numele său cel sfânt!
2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
şi nu uita nicicând de binefacerile sale! R.

11 Cât sunt de sus cerurile faţă de pământ,
tot atât de mare este îndurarea sa faţă de cei care se tem de el.
12 Cât de departe este răsăritul de apus,
atât de mult îndepărtează de la noi nelegiuirile noastre. R.

19 Domnul şi-a stabilit în ceruri tronul său,
domnia lui se întinde peste toate.
20ab Binecuvântaţi pe Domnul, toţi îngerii lui,
voi, cei puternici, care împliniţi cuvintele sale. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 14,26cd
(Aleluia) Duhul Sfânt vă va învăţa toate
şi vă va aminti toate câte vi le-am spus. (Aleluia)

EVANGHELIA
Paşte mieluşeii mei!
Paşte oile mele!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 21,15-19

15 În acel timp,
când li s-a arătat la Marea Tiberiadei,
după ce au stat la masă,
Isus i-a spus lui Simon Petru:
„Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti mai mult decât aceştia?”
El i-a zis: „Da, Doamne, tu ştii că te iubesc”.
El i-a spus: „Paşte mieluşeii mei!”
16 El i-a zis iarăşi, a doua oară:
„Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti?”
El i-a spus: „Da, Doamne, tu ştii că te iubesc”.
I-a zis: „Paşte oile mele!”
17 I-a zis a treia oară: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti?”
Petru s-a întristat pentru că i-a zis a treia oară: „Mă iubeşti?”
şi i-a spus: „Doamne, tu ştii toate, tu ştii că te iubesc”.
Isus i-a zis: „Paşte oile mele!”
18 Adevăr, adevăr îţi spun: când erai mai tânăr,
te încingeai singur şi umblai unde voiai.
Însă când vei îmbătrâni, îţi vei întinde mâinile
şi te va încinge un altul şi te va duce unde nu vei voi”.
19 Dar aceasta a spus-o
arătând cu ce moarte îl va fi glorificat pe Dumnezeu.
După ce a spus aceasta, i-a zis: „Urmează-mă!”
Cuvântul Domnului