en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

LECTURA I
Paul a rămas la Roma,
predicând împărăţia lui Dumnezeu.
Citire din Faptele Apostolilor 28,16-20.30-31

16 În zilele acelea,
când am intrat în Roma, i s-a permis lui Paul
să locuiască singur, cu un soldat care-l păzea.
17 După trei zile, Paul i-a chemat pe mai marii iudeilor.
Când ei s-au adunat, Paul le-a zis:
„Fraţilor, deşi nu am făcut nimic împotriva poporului
sau împotriva obiceiurilor părinţilor,
la Ierusalim am fost predat în lanţuri romanilor.
18 Interogându-mă, aceştia voiau să mă elibereze
pentru că nu aveam nicio vină care să merite moartea.
19 Dar pentru că iudeii se împotriveau,
am fost nevoit să fac apel la Cezar,
nu ca şi cum aş fi avut ceva ca să-mi acuz neamul.
20 Aşadar, din această cauză
v-am chemat ca să vă văd şi să vorbesc cu voi,
căci din cauza speranţei lui Israel port eu aceste lanţuri”.
30 El a rămas doi ani întregi în aceeaşi locuinţă închiriată
şi-i primea pe toţi cei care veneau la el.
31 El predica împărăţia lui Dumnezeu
şi învăţa despre Domnul Isus Cristos
cu toată îndrăzneala şi nestingherit.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 10(11),4.5 şi 7 (R.: cf. 7b)

R
.: Cei drepţi vor vedea, Doamne,
strălucirea feţei tale.
sau:
Aleluia.

4 Domnul locuieşte în templul său cel sfânt,
Domnul îşi are tronul în ceruri.
Ochii lui privesc,
pleoapele lui îi cercetează pe fiii oamenilor. R.

5 Domnul îi cercetează pe cel drept şi pe cel nelegiuit.
El îl urăşte pe acela care iubeşte violenţa.
7 Căci Domnul este drept şi iubeşte dreptatea;
cei drepţi vor vedea faţa Domnului. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. In 16,7.13
(Aleluia) „Îl voi trimite la voi pe Duhul adevărului”, spune Domnul.
„El vă va călăuzi în tot adevărul”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Acesta este discipolul care le-a scris,
iar mărturia lui este adevărată.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 21,20-25

20 În acel timp,
întorcându-se, Petru l-a văzut venind din urmă
pe discipolul pe care-l iubea Isus,
care în timpul cinei se aplecase pe pieptul lui şi îi spusese:
„Doamne, cine este cel care te trădează?”
21 Aşadar, văzându-l pe acesta, Petru i-a spus:
„Doamne, dar acesta?”
22 Isus i-a zis:
„Dacă vreau ca acesta să rămână până când voi veni,
ce te priveşte? Tu urmează-mă!”
23 Astfel a ieşit vorba printre fraţi
că discipolul acela nu va muri.
Dar Isus nu-i spusese că nu va muri,
ci „Dacă vreau ca acesta să rămână până când voi veni,
ce te priveşte?”
24 Acesta este discipolul care dă mărturie despre acestea
şi le-a scris,
iar noi ştim că mărturia lui este adevărată.
25 Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus.
Dacă acestea s-ar scrie unul câte unul,
cred că nici lumea întreagă nu ar cuprinde cărţile scrise.
Cuvântul Domnului