en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Paul a rămas la Roma, propovăduind împărăţia lui Dumnezeu.

Citire din Faptele Apostolilor 28,16-20.30-31

16 Când a ajuns la Roma, Paul a primit permisiunea să locuiască aparte, cu sutaşul care îl păzea. 17 După trei zile, Paul i-a chemat pe fruntaşii iudeilor. Când au sosit, le-a zis: „Bărbaţi fraţi, deşi n-am făcut nimic împotriva poporului nostru sau a datinilor părinteşti, eu am fost arestat la Ierusalim şi dat pe mâna romanilor. 18 Aceştia, după ce m-au cercetat, voiau să-mi dea drumul, pentru că nu era în mine nici o vină, pentru care să mă condamne la moarte. 19 Dar în faţa împotrivirii iudeilor am fost nevoit să fac apel la împărat, însă fără intenţia de a învinui naţiunea mea. 20 Acesta a fost motivul pentru care am cerut să vă văd şi să vorbesc cu voi. Căci pentru nădejdea lui Israel port aceste lanţuri”. 30 Paul a rămas doi ani întregi în casa luată cu chirie de el şi-i primea pe toţi care veneau la dânsul: 31 el propovăduia împărăţia lui Dumnezeu şi învăţa cele despre Isus Cristos, cu toată hotărârea şi fără să întâmpine vreo piedică.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 10,4.5.7 (R.: cf. 8b)

R.: Cei drepţi vor vedea, Doamne, strălucirea feţei tale.

sau

Aleluia.

4 Domnul locuieşte în templul său sfânt,

Domnul îşi are scaunul de domnie în ceruri.

Ochii lui veghează asupra lumii,

Domnul pătrunde cu privirea pe fiii oamenilor. R.

 

5 Domnul cercetează pe cel drept şi pe cel nelegiuit.

Duhul lui urăşte pe acela care săvârşeşte răul.

7 Căci Domnul este drept, el iubeşte dreptatea;

cei drepţi îl vor vedea faţă în faţă. R.

 

ALELUIA In 16,1.13

(Aleluia) Îl voi trimite la voi pe Duhul adevărului, spune Domnul;

el vă va ajuta să înţelegeţi tot adevărul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Acesta este ucenicul care a scris acestea şi mărturia lui este adevărată.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 21,20-25

În acel timp, 20 Petru, întorcându-se, a văzut venind în urma lor, pe ucenicul pe care îl iubea Isus, acela care la Cină s-a rezemat de pieptul lui şi i-a zis: 21 „Doamne, cine este cel care te va trăda?” Petru, văzându-l pe acest ucenic, i-a zis lui Isus: 22 „Doamne, dar cu acesta ce se va întâmpla?” Isus i-a răspuns: „Dacă vreau ca acesta să rămână până când voi veni, ce te priveşte? Tu urmează-mă!” 23 Astfel s-a răspândit printre fraţi zvonul că acest ucenic nu ar mai muri; dar Isus nu i-a spus că nu mai moare, ci: „Dacă vreau ca acesta să rămână până când voi veni, ce te priveşte?” 24 Acesta este ucenicul care dă mărturie în scris despre toate acestea şi noi ştim că mărturia lui este adevărată. 25 Dar sunt şi multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus şi care, dacă ar fi să le scrii pe fiecare dintre ele, cred că lumea întreagă n-ar putea să cuprindă cărţile care s-ar fi scris.

Cuvântul Domnului