en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

Această Liturghie se foloseşte sâmbătă seara înainte sau după Vespere I.

LECTURA I*
Locului i s-a dat numele de Babel,
pentru că acolo a încurcat Domnul vorbirea de pe întregul pământ.
Citire din cartea Genezei 11,1-9

1 Pe tot pământul
erau o singură limbă
şi aceleaşi cuvinte.
2 Pornind de la răsărit,
oamenii au găsit o vale în ţara lui Şinear
şi s-au stabilit acolo.
3 Au zis unul către altul:
„Haideţi să facem cărămizi
şi să le ardem în foc!”
Şi au folosit cărămida în loc de piatră,
iar smoala în loc de mortar.
4 Şi au zis: „Haideţi să ne construim o cetate
şi un turn al cărui vârf să ajungă la cer;
să ne facem un nume
ca să nu ne împrăştiem pe faţa întregului pământ!”
5 Domnul a coborât
să vadă cetatea şi turnul pe care le construiau fiii oamenilor.
6 Şi Domnul a zis:
„Iată, toţi sunt de un popor şi de o vorbire;
acesta este numai începutul a ceea ce vor să facă.
De acum înainte nimic nu-i va împiedica
să facă tot ceea ce şi-au pus în gând să facă.
7 Haideţi, să coborâm şi să le încurcăm limba acolo,
ca nimeni să nu mai înţeleagă limba celuilalt!”
8 Domnul i-a împrăştiat de acolo pe faţa întregului pământ
şi au încetat de a mai construi cetatea.
9 De aceea i s-a dat numele de Babel,
pentru că acolo Domnul a încurcat vorbirea
de pe întregul pământ
şi de acolo Domnul i-a împrăştiat
pe faţa întregului pământ.
Cuvântul Domnului

* sau, la alegere:

LECTURA I
Domnul s-a coborât pe muntele Sinai
în faţa întregului popor.
Citire din cartea Exodului 19,3-8a.16-20b

3 În zilele acelea,
Moise s-a suit la Dumnezeu.
Domnul l-a chemat de pe munte, zicând:
,,Aşa să vorbeşti casei lui Iacob
şi să spui fiilor lui Israel:
4 «Voi aţi văzut ce am făcut Egiptului,
iar pe voi v-am purtat pe aripi de vultur
şi v-am adus la mine.
5 Acum, dacă veţi asculta glasul meu
şi dacă veţi păzi alianţa mea,
veţi fi partea mea dintre toate popoarele,
căci al meu este tot pământul.
6a Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un popor sfânt»
Iată, acestea sunt cuvintele
pe care le vei spune fiilor lui Israel”.
7 Moise a venit şi i-a chemat pe bătrânii poporului
şi le-a pus înainte toate cuvintele acestea
pe care i le poruncise Domnul.
8a Tot poporul a răspuns împreună:
,,Vom face tot ce a zis Domnul!”
16 A treia zi, de dimineaţă, au fost tunete,
fulgere şi un nor gros pe munte
şi sunet puternic de trâmbiţă.
Şi tot poporul din tabără a fost cuprins de spaimă.
17 Moise a scos poporul din tabără
în întâmpinarea lui Dumnezeu.
Şi au stat în picioare la poalele muntelui.
18 Muntele Sinai era acoperit de fum,
întrucât Domnul coborâse pe el în foc.
Fumul se înălţa ca fumul unui cuptor
şi tot muntele se cutremura cu putere.
19 Sunetul trâmbiţei devenea tot mai puternic.
Moise vorbea şi Dumnezeu îi răspundea prin tunet.
20ab Domnul a coborât pe muntele Sinai, pe vârful muntelui.
Domnul l-a chemat pe Moise pe vârful muntelui.
Cuvântul Domnului

* sau, la alegere:

LECTURA I
Oase uscate, eu fac să vină în voi un duh şi veţi trăi!
Citire din cartea profetului Ezechiel 37,1-14

1 În zilele acelea,
mâna Domnului a fost peste mine;
m-a făcut să ies în Duhul Domnului
şi m-a pus să stau în mijlocul unei văi:
ea era plină de oase.
2 M-a făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur
şi, iată, erau foarte multe pe suprafaţa văii;
şi, iată, erau foarte uscate.
3 Mi-a zis: „Fiul omului,
oare vor putea să trăiască oasele acestea?”
Eu i-am zis: „Doamne Dumnezeule, tu ştii”.
4 El mi-a zis: „Profeţeşte asupra acestor oase şi spune-le:
«Oase uscate, ascultaţi cuvântul Domnului!
5 Aşa spune Domnul Dumnezeu către aceste oase:
‘Iată, eu fac să vină în voi un duh şi veţi trăi!
6 Voi pune să fie peste voi nervi,
voi face să apară carne deasupra voastră,
voi întinde asupra voastră piele
şi voi pune în voi un duh şi veţi trăi.
Şi veţi cunoaşte că eu sunt Domnul’»”.
7 Am profeţit după cum mi s-a poruncit.
Când profeţeam, a fost un zgomot
şi, iată, era un cutremur!
Şi oasele s-au apropiat unele de altele.
8 M-am uitat şi, iată, erau peste ele nervi
şi a apărut carne deasupra lor!
Şi s-a întins pielea peste ele de deasupra,
dar nu era duh în ele.
9 Apoi mi-a zis: „Profeţeşte duhului,
profeţeşte, fiul omului, şi spune duhului:
aşa zice Domnul Dumnezeu:
«De la cele patru vânturi vino, duhule,
şi suflă peste aceşti morţi ca să trăiască!»”
10 Am profeţit cum mi s-a poruncit.
Şi a venit în ei un duh şi au trăit,
au stat pe picioarele lor:
era o armată foarte, foarte mare.
11 Apoi mi-a zis: „Fiul omului,
oasele acestea sunt toată casa lui Israel.
Iată, ei zic: «Ni s-au uscat oasele,
a pierit speranţa noastră, suntem terminaţi!»
12 De aceea, profeţeşte şi spune-le:
aşa zice Domnul Dumnezeu:
«Iată, eu voi deschide mormintele voastre,
vă voi face să ieşiţi din mormintele voastre, poporul meu,
şi vă voi face să veniţi în pământul lui Israel.
13 Veţi cunoaşte că eu sunt Domnul
când voi deschide mormintele voastre
şi vă voi face să ieşiţi din mormintele voastre, poporul meu!
14 Voi pune duhul meu în voi şi veţi trăi;
vă voi face să vă odihniţi în pământul vostru
şi veţi cunoaşte că eu, Domnul, am vorbit şi am făcut»”
– oracolul Domnului.
Cuvântul Domnului

* sau, la alegere:

LECTURA I
Voi revărsa Duhul meu
peste sclavii mei şi peste slujitoarele mele.
Citire din cartea profetului Ioel 3,1-5

1 Aşa spune Domnul:
„Voi revărsa Duhul meu peste orice făptură:
vor profeţi fiii voştri şi fiicele voastre,
bătrânii voştri vor avea vise
şi tinerii voştri vor avea viziuni.
2 Ba chiar şi peste sclavi şi peste slujitoare
voi revărsa Duhul meu în zilele acelea.
3 Voi pune semne în soare şi pe pământ: sânge, foc
şi coloane de fum.
4 Soarele se va preface în întuneric şi luna, în sânge
înainte de venirea Zilei Domnului,
cea mare şi înfricoşătoare.
5 Oricine va invoca numele Domnuluie va scăpa,
căci pe muntele Sion va fi scăparea,
după cum a zis Domnul,
supravieţuitori pe care Domnul îi va fi chemat”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 103(104),1-2a.24.35c.27-28.29bc-30 (R.: cf. 30)

R
.: Trimite, Doamne, Duhul tău,
şi reînnoieşte faţa pământului!
sau:
Aleluia.

1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul!
Doamne Dumnezeul meu, tu eşti nemărginit de mare!
Tu eşti înveşmântat în strălucire şi maiestate,
2a învăluit în lumină ca într-o haină. R.

24 Cât de numeroase sunt lucrările tale, Doamne:
toate le-ai făcut cu înţelepciune!
Pământul este plin de creaturile tale.
35c Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul! R.

27 Toate aşteaptă de la tine,
ca să le dai hrană la vreme potrivită.
28 Tu le dai hrană, iar ele o adună,
tu îţi deschizi mâna şi ele se satură de bunătăţi. R.

29bc Dacă îţi ascunzi faţa, ele se înspăimântă,
dacă le iei suflarea, ele îşi dau duhul şi se întorc în ţărână.
30 Tu îţi trimiţi Duhul tău şi ele vor fi create,
şi vei reînnoi faţa pământului. R.

LECTURA A II-A
Duhul însuşi intervine pentru noi
cu suspine negrăite.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Romani 8,22-27

22 Fraţilor,
noi ştim că toată creaţia suspină
şi suferă durerile unei naşteri
până în timpul de acum,
23 dar nu numai ea, ci şi noi,
cei care avem ca prim dar al lui Dumnezeu Duhul,
şi noi suspinăm în noi înşine,
aşteptând înfierea şi răscumpărarea trupului nostru;
24 căci în speranţă am fost mântuiţi.
Dar speranţa care se vede nu este speranţă,
deoarece cum ar putea spera cineva ceea ce vede?
25 Însă dacă sperăm ceea ce nu vedem,
atunci aşteptăm cu răbdare.
26 De asemenea, şi Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre,
pentru că nu ştim ce să cerem în rugăciune
aşa cum se cuvine,
dar Duhul însuşi intervine pentru noi cu suspine negrăite.
27 Însă cel care cercetează inimile
ştie care este dorinţa Duhului;
adică intervine în favoarea sfinţilor
după voinţa lui Dumnezeu.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) Vino, Duhule Sfânt, pătrunde inimile credincioşilor tăi
şi aprinde în ele focul iubirii tale! (Aleluia)

EVANGHELIA
Râuri de apă vie vor curge.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 7,37-39

37 În ultima zi, cea mare a sărbătorii,
stând în picioare, Isus a strigat:
„Dacă îi este sete cuiva,
să vină la mine şi să bea!
38 Cel care crede în mine, după cum spune Scriptura,
«râuri de apă vie vor curge din pieptul lui»”.
39 Aceasta o spunea despre Duhul
pe care aveau să-l primească cei care cred în el;
căci încă nu venise Duhul,
pentru că Isus nu fusese încă glorificat.
Cuvântul Domnului