en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

FORMAT AUDIO

LECTURA I

Locul a fost numit Babel, pentru că acolo a amestecat Domnul limbile întregului pământ.

Citire din cartea Genezei 11,1-9

După potop, numărul oamenilor a crescut din nou. 1 Pe atunci, pe tot pământul, se vorbea o singură limbă şi toţi oamenii foloseau aceleaşi cuvinte. 2 Venind de la răsărit, oamenii au găsit în ţara Babilonului o câmpie şi s-au stabilit acolo. 3 Apoi a spus unul către altul: „Haideţi să facem cărămizi şi să le ardem în foc”. Şi au folosit cărămida în loc de piatră, iar smoala în loc de var. 4 Apoi au zis: „Haideţi să ne construim un oraş, cu un turn al cărui vârf să ajungă la cer; să ne câştigăm un nume şi să nu ne mai împrăştiem pe tot pământul!” 5 Atunci s-a coborât Domnul să vadă oraşul şi turnul pe care-l zideau oamenii. 6 Şi Domnul a zis: „Iată, toţi sunt de un neam şi vorbesc o singură limbă; acesta este numai începutul. De acum înainte nimic nu-i va împiedica să facă tot ceea ce şi-au pus în gând. 7 Ei bine, să coborâm şi le încurcăm limbile, ca să nu se mai înţeleagă unii cu alţii”. 8 De atunci Domnul i-a împrăştiat pe toată suprafaţa pământului şi au trebuit să înceteze de a mai construi oraşul. 9 De aceea s-a numit Babel locul în care Domnul a încurcat limbile locuitorilor de pe întregul pământ şi de acolo i-a împrăştiat pe toată faţa pământului.

Cuvântul Domnului

sau la alegere:

LECTURA I

Domnul s-a coborât pe muntele Sinai în faţa întregului popor.

Citire din cartea Exodului 19,3-8a.16-20b

În zilele acelea, 3 Moise s-a suit pe munte, la Dumnezeu. Domnul l-a chemat de pe înălţimile muntelui: „Tu vei spune casei lui Iacob şi vei vesti fiilor lui Israel: 4 «Voi aţi văzut ce am făcut în Egipt, cum v-am purtat ca pe aripile unui vultur, pentru a vă aduce până la mine. 5 Acum, dacă ascultaţi glasul meu şi păziţi legământul meu, veţi fi partea mea aleasă între toate popoarele, căci tot pământul îmi aparţine. 6 Veţi fi pentru mine o împărăţie de preoţi şi un popor sfânt». Iată ce vei spune fiilor lui Israel”. 7 Moise s-a întors, i-a chemat pe bătrânii poporului şi le-a făcut cunoscut tot ce îi încredinţase Domnul. 8a Tot poporul a răspuns într-un glas: „Vom face tot ceea ce a spus Domnul!” 16 A treia zi, dimineaţa, a început să tune şi să fulgere, un nor greu a coborât deasupra muntelui şi s-a auzit un sunet puternic de trompetă. În tabără tot poporul tremura. 17 Moise a poruncit să iasă tot poporul în afara taberei, în întâmpinarea lui Dumnezeu, şi au rămas toţi în picioare la poalele muntelui. 18 Tot muntele Sinai era învăluit în fum, căci Domnul se coborâse în mijlocul focului. Fumul se înălţa, ca fumul unui cuptor înalt, şi tot muntele se cutremura puternic. 19 Sunetul de trompetă era din ce în ce mai puternic; Moise vorbea şi Dumnezeu îi răspundea în tunet. 20b Domnul s-a coborât pe muntele Sinai, chiar pe vârful muntelui şi l-a chemat pe Moise, iar Moise s-a suit acolo.

Cuvântul Domnului

sau, la alegere:

LECTURA I

Oase uscate, voi face să intre în voi un duh şi veţi trăi.

Citire din cartea profetului Ezechiel 37,1-14

În zilele acelea, 1 mâna Domnului s-a întins asupra mea; Duhul său m-a dus şi m-a lăsat în mijlocul unei văi, plină de oase. 2 M-a purtat printre ele în toate părţile; erau nespus de multe pe tot cuprinsul văii; şi complet uscate. 3 Apoi Domnul mi-a zis: „Fiul omului, crezi că aceste oase vor putea reveni la viaţă?” Eu i-am răspuns: „Doamne Dumnezeule, tu o ştii”. 4 Atunci mi-a spus: „Rosteşte o profeţie asupra acestor oase: Oase uscate, ascultaţi cuvântul Domnului. 5 Voi zice să intre în voi un duh şi veţi trăi. 6 Vă voi înzestra cu nervi, vă voi acoperi cu carne; vă voi îmbrăca în piele şi vă voi da suflet şi veţi trăi. Atunci veţi şti că eu sunt Domnul”. 7 Am rostit oracolul aşa cum mi s-a poruncit. În timp ce profeţeam s-a auzit un zgomot, apoi un zdrăngănit puternic şi oasele s-au apropiat unele de altele. 8 Am văzut că se acopereau cu nervi, creştea carnea, iar pielea le acoperea. Însă nu aveau încă duh în ele. 9 Atunci Domnul mi-a zis: „Adresează un oracol Duhului; profeţeşte, fiul omului, şi spune-i Duhului: «Aşa spune Domnul Dumnezeu: Vino, Duhule, din cele patru vânturi, suflă asupra acestor morţi, pentru ca să învie!»” 10 Am profeţit aşa cum mi s-a poruncit şi Duhul a intrat în ele; ele au revenit la viaţă şi s-au ridicat pe picioarele lor: era o mulţime imensă! 11 Apoi Domnul mi-a zis: „Fiul omului, aceste oase sunt întreg poporul lui Israel, căci spun: «Ni s-au uscat oasele, ni s-a spulberat speranţa, suntem pierduţi». 12 Ei bine, adresează-le acest oracol: «Aşa zice Domnul Dumnezeu: Iată, voi deschide mormintele voastre, vă voi scoate din ele, poporul meu, şi vă voi aduce iarăşi în ţara lui Israel. 13 Şi veţi şti că eu sunt Domnul, când vă voi deschide mormintele şi vă voi scoate din ele, poporul meu! 14 Voi pune Duhul meu în voi şi veţi trăi; vă voi aşeza iarăşi în ţara voastră şi veţi şti că eu sunt Domnul. Eu am spus-o şi eu o voi face, zice Domnul»”!

Cuvântul Domnului

 

sau la alegere:

LECTURA I

Voi revărsa duhul meu chiar şi peste servitorii mei şi peste servitoarele mele.

Citire din cartea profetului Ioel 2,28-32

Aşa spune Domnul: 28 „Voi revărsa Duhul meu peste toată făptura, fiii şi fiicele voastre vor profeţi, bătrânii voştri vor fi instruiţi prin visuri, iar tinerii voştri prin viziuni. 29 În zilele acelea voi revărsa Duhul meu chiar şi peste servitorii mei şi peste servitoare. 30 Voi face să apară în cer şi pe pământ, semne de sânge, de foc şi coloane de fum. 31 Soarele se va întuneca şi Luna se va înroşi ca sângele, înainte de a veni ziua Domnului, cea mare şi înfricoşătoare! 32 Atunci, cine va invoca numele Domnului va fi mântuit, căci salvarea va fi pe Muntele Sionului şi în Ierusalim, aşa cum a spus Domnul şi printre supravieţuitorii chemaţi de Domnul”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 103,1-2a.24.35c.27-28.29bc-30 (R.: cf. 30)

R.: Trimite, Doamne, Duhul tău, ca să reînnoiască faţa pământului.

sau

Aleluia.

 

1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul!

Doamne, Dumnezeule, tu eşti nemărginit de mare,

tu eşti înveşmântat în strălucire şi măreţie!

2a Tu te îmbraci cu o haină de lumină! R.

 

24 Cât de minunate sunt lucrările tale, Doamne:

toate le-ai făcut cu înţelepciune;

pământul este plin de creaturile tale.

35c Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul. R.

 

27 Toate aşteaptă de la tine

ca să le dai hrană la vreme potrivită.

28 Tu le dai hrană, iar ele o adună,

tu îţi deschizi mâna şi ele se satură. R.

 

29bc Când le iei suflarea, ele mor

şi se întorc în ţărână.

30 Când trimiţi Duhul tău, ele iau fiinţă,

şi tu reînnoieşti faţa pământului. R.

 

LECTURA A II-A

Duhul Sfânt intervine pentru noi prin strigăte negrăite.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,22-27

Fraţilor, 22 ştim că toate cele create suspină şi îndură durerile unei naşteri, care durează încă. 23 Şi nu numai ele, ci şi noi, care am început prin a-l primi pe Duhul Sfânt, şi noi înşine suspinăm în noi, dar noi aşteptăm înfierea şi eliberarea trupului nostru. 24 Căci am fost mântuiţi, dar mântuirea noastră este numai în speranţă; a vedea împlinindu-se ceea ce speri nu mai este speranţă. 25 Cum ai putea spera ceea ce vezi? Însă noi, dacă sperăm ceea ce nu vedem, aşteptăm cu statornicie împlinirea ei. 26 Ba mai mult, Duhul Sfânt vine în ajutorul slăbiciunii noastre, căci noi nu ştim să ne rugăm cum trebuie. Însuşi Duhul Sfânt intervine pentru noi prin strigăte negrăite, 27 iar Dumnezeu, care vede adâncul inimilor cunoaşte gândurile Duhului Sfânt: el ştie că, intervenind pentru credincioşi, Duhul vrea ceea ce vrea Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA

(Aleluia) Vino, Duhule Sfânt,

pătrunde inimile credincioşilor tăi

şi aprinde în ele focul iubirii tale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Râuri de apă vie vor izvorî.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 7,37-39

37 Era în ziua solemnă cu care se încheia sărbătorea Corturilor. Isus, stând în picioare, în templul din Ierusalim, a strigat: „Dacă îi este cuiva sete, să vină la mine şi să bea. 38 Cine crede în mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor izvorî din inima lui”. 39 Spunând aceasta el vorbea despre Duhul Sfânt, Duh pe care aveau să-l primească cei care vor crede în el. De fapt, Duhul Sfânt nu fusese dăruit, pentru că Isus nu intrase încă în slava sa.

Cuvântul Domnului