en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 19 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Marius şi Marta, soţi m.
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde. II
Lectionar
1Sam 24,3-21: Nu-mi voi ridica mâna împotriva stãpânului meu, regele, care a fost consacrat Domnului prin ungere.
Ps 56: Ai milã de mine, Dumnezeule, ai milã de mine!
Mc 3,13-19: I-a chemat pe cei pe care i-a voit el, iar ei au venit la el.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an

LECTURA I
Au fost umpluţi de Duhul Sfânt
şi au început să vorbească.
Citire din Faptele Apostolilor 2,1-11

1 Când a sosit ziua Rusaliilor,
toţi erau adunaţi împreună în acelaşi loc.
2Şi, dintr-o dată, s-a iscat din cer un vuiet,
ca la venirea unei vijelii puternice,
şi a umplut întreaga casă în care stăteau.
3 Atunci le-au apărut nişte limbi ca de foc
împărţindu-se şi aşezându-se asupra fiecăruia dintre ei.
4 Toţi au fost umpluţi de Duhul Sfânt
şi au început să vorbească în alte limbi,
după cum Duhul le dădea să vorbească.
5 Şi erau atunci la Ierusalim
iudei, bărbaţi evlavioşi din toate naţiunile de sub cer.
6 Când s-a auzit vuietul acela,
mulţimea s-a adunat şi a rămas tulburată,
pentru că fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa.
7 Erau uimiţi şi se minunau, spunând:
„Iată, oare nu sunt galileeni toţi aceştia care vorbesc?
8 Şi cum de-i auzim fiecare
în limba în care ne-am născut?
9 Parţi, mezi, elamiţi şi locuitori din Mesopotamia,
Iudeea şi Capadocia, din Pont şi Asia,
10 din Frigia şi Pamfilia,
din Egipt şi din părţile Libiei,
care sunt aproape de Cirene,
romani în trecere,
11 atât iudei cât şi prozeliţi, cretani şi arabi
îi auzim vorbind în limbile noastre
despre faptele măreţe ale lui Dumnezeu”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 103(104),1ab şi 24ac.29bc-30.31 şi 34 (R.: cf. 30)

R
.: Trimite, Doamne, Duhul tău
şi reînnoieşte faţa pământului!
sau:
Aleluia.

1ab Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul!
Doamne, Dumnezeul meu, tu eşti nemărginit de mare.
24ac Cât de numeroase sunt lucrările tale, Doamne!
Pământul este plin de creaturile tale. R.

29bc Dacă le iei suflarea,
ele îşi dau duhul şi se întorc în ţărână.
30 Tu îţi trimiţi Duhul tău şi ele vor fi create
şi vei reînnoi faţa pământului. R.

31 Gloria Domnului să rămână în veci!
Să se bucure Domnul de lucrările sale!
34 Să ajungă cântecul meu până la el,
iar eu mă voi bucura în Domnul! R.

LECTURA A II-A
Toţi am fost botezaţi într-un singur Duh
spre a forma un singur trup.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni 12,3b-7.12-13

3b Fraţilor,
nimeni nu poate să spună „Isus este Domnul”
decât prin Duhul Sfânt.
4 Există diferite daruri, dar este acelaşi Duh.
5 Sunt diferite slujiri, dar este acelaşi Domn.
6 Sunt diferite lucrări,
dar este acelaşi Dumnezeu care lucrează toate în toţi.
7 Fiecăruia îi este dată manifestarea Duhului
spre binele comun.
12 Aşa cum trupul este unul şi are multe membre,
iar toate membrele trupului, deşi sunt multe,
formează un singur trup, tot la fel şi Cristos.
13 Căci noi toţi am fost botezaţi într-un singur Duh
spre a forma un singur trup,
fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie liberi,
şi toţi am fost adăpaţi într-un singur Duh.
Cuvântul Domnului

SECVENŢA
Vino, Duhule Preasfânt,
Şi trimite pe pământ
A ta luminoasă rază!

Al săracilor Părinte,
Dătător de cele sfinte,
Vino şi ne luminează!

Bunule mângâietor,
Oaspete preaiubitor,
Dulcea noastră răcorire!

Tu în trudă alinare,
În căldură eşti răcoare,
Mângâiere în mâhnire.

Peste cei ce ţi se-nchină,
Tu revarsă-a ta lumină,
Harul tău îmbelşugat!

Pentru-a omenirii vină,
Firea-ntreagă-acum suspină,
Grav rănită de păcat.

Spală ce e întinat,
Udă tot ce e uscat,
Vindecă ce e rănit!

Moaie tot ce-i împietrit,
Încălzeşte ce-i răcit
Şi îndreaptă ce-i greşit!

Celor care te cinstesc
Şi pe tine te slujesc,
Dă-le harul înşeptit!

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) Vino, Duhule Sfânt, pătrunde inimile credincioşilor tăi
şi aprinde în ele focul iubirii tale! (Aleluia)

EVANGHELIA
Aşa cum m-a trimis Tatăl, aşa vă trimit şi eu pe voi.
Primiţi-l pe Duhul Sfânt.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 20,19-23

19 În seara aceleiaşi zile,
prima a săptămânii,
deşi uşile locului în care erau discipolii,
de frica iudeilor, erau încuiate,
a venit Isus, a stat în mijlocul lor
şi le-a zis: „Pace vouă!”
20 Zicând aceasta, le-a arătat mâinile şi coasta.
Discipolii s-au bucurat văzându-l pe Domnul.
21 Atunci, Isus le-a zis din nou: „Pace vouă!
Aşa cum m-a trimis Tatăl,
aşa vă trimit şi eu pe voi”.
22 Şi, spunând aceasta, a suflat asupra lor
şi le-a zis: „Primiţi-l pe Duhul Sfânt!
23 Cărora le veţi ierta păcatele, le vor fi iertate;
cărora le veţi ţine, le vor fi ţinute”.
Cuvântul Domnului

Unde, în zilele de luni şi marţi după Rusalii, credincioşii trebuie sau obişnuiesc să frecventeze sfânta Liturghie, se pot folosi textele din duminica Rusaliilor, sau se poate celebra Liturghia în cinstea Duhului Sfânt.