en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

S-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească.

Citire din Faptele Apostolilor 2,1-11

1 În ziua Rusaliilor, toţi ucenicii Domnului se aflau adunaţi în acelaşi loc. 2 Deodată, din cer a venit un vuiet, ca şi cum s-ar fi pornit un vânt puternic şi a umplut toată casa în care se aflau. 3 Şi a apărut un fel de foc, care se împărţea în limbi şi se lăsa asupra fiecăruia dintre ei. 4 Toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum Duhul le dădea să vorbească. 5 La Ierusalim locuiau atunci iudei evlavioşi, veniţi din toate naţiunile de sub cer. 6 Când s-a produs acel vuiet, s-a adunat o mare mulţime şi erau uluiţi, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. 7 În uimirea lor se întrebau nedumeriţi: „Iată, aceşti oameni care vorbesc nu sunt oare toţi galileeni? 8 Atunci cum se face că fiecare dintre noi îi aude vorbind în limba maternă? 9 Parţi, mezi, elamiţi şi locuitori din Mesopotamia, Iudeea şi Capadocia, de pe ţărmul Mării Negre, din Asia, 10 din Frigia, din Pamfilia, din Egipt şi din Libia, care e aproape de Cirene, 11 cretani şi arabi, romani în trecere, iudei din naştere şi iudei convertiţi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 103,1ab şi 24ac.29bc-30.31 şi 34 (R.: cf. 30)

R.: Trimite, Doamne, Duhul tău, ca să reînnoiască faţa pământului.

sau

Aleluia.

1ab Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Doamne Dumnezeule, tu eşti nemărginit de mare!

24ac Cât de minunate sunt lucrările tale, Doamne,

pământul este plin de creaturile tale! R.

 

29bc Când le iei suflarea, ele mor

şi se întorc în ţărână.

30 Când trimiţi Duhul tău, ele iau fiinţă,

şi tu reînnoieşti faţa pământului. R.

 

31 Slava Domnului în veci să rămână!

Să se bucure Domnul de lucrările sale!

34 Plăcute să-i fie cuvintele mele;

iar eu mă voi bucura în Domnul! R.

 

LECTURA A II-A

Toţi am fost botezaţi într-un Duh, ca să fim un singur trup.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 12,3b-7.12-13

Fraţilor, 3b fără Duhul Sfânt nimeni nu poate spune: „Isus este Domnul!” 4 Darurile harului sunt diferite, dar totdeauna este acelaşi Duh. 5 Slujirile în Biserică sunt felurite, dar mereu este acelaşi Domn. 6 Şi lucrările sunt variate, dar pretutindeni este acelaşi Dumnezeu, care lucrează în toţi. 7 Fiecare primeşte darul de a-l arăta pe Duhul spre binele tuturor. 12 Să facem o comparaţie: trupul nostru formează un tot, deşi are multe mădulare, iar toate mădularele, deşi sunt multe, nu formează decât un singur trup. Tot aşa şi Cristos. 13 Toţi, iudei sau păgâni, sclavi sau oameni liberi, am fost botezaţi într-un singur Duh, ca să formăm un singur trup, şi acelaşi Duh a potolit setea tuturor.

Cuvântul Domnului

SECVENŢA:

 

Vino, Duhule Sfânt,

şi trimite din înaltul cerului

o rază din lumina ta.

Vino la noi, Părinte al săracilor.

Vino, împărţitorule de daruri.

Vino, lumina inimilor noastre.

Cel mai bun mângâietor,

oaspete care aduci bucurie în suflet

şi uşurare în inimi.

În osteneală tu eşti odihnă,

în arşiţă tu eşti răcoare,

iar în lacrimi tu ne eşti mângâiere.

Tu, lumină fericită,

vino, şi pătrunde în adânc

inimile credincioşilor tăi.

Fără puterea ta dumnezeiască

nimic nu este în om

care să nu fie înclinat spre rău.

Spală orice pată a sufletului,

înlătură uscăciunea inimii,

vindecă orice rană.

Înmoaie inimile împietrite,

încălzeşte-le pe cele reci

şi întoarce-le pe cele rătăcite.

Celor care au credinţă

şi cred în tine,

dă-le cele şapte daruri sfinte.

Prin tine virtutea să merite răsplata.

Să ajungem la mântuire

în bucuria veşnică.

 

ALELUIA

(Aleluia) Vino, Duhule Sfânt,

pătrunde inimile credincioşilor tăi,

şi aprinde în ele focul iubirii tale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

După cum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit şi eu pe voi: primiţi pe Duhul Sfânt.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 20,19-23

19 Era după moartea lui Isus, în seara primei zile a săptămânii. De frica iudeilor, ucenicii încuiaseră uşile casei în care se aflau. Isus a venit, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pacea să fie cu voi!” 20 După aceste cuvinte le-a arătat mâinile şi coasta. Ucenicii s-au bucurat văzându-l pe Domnul. 21 Isus le-a zis din nou: „Pacea să fie cu voi! După cum m-a trimis pe mine Tatăl, la fel vă trimit şi eu pe voi!” 22 Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: „Primiţi pe Duhul Sfânt; 23 cărora le veţi ierta păcatele, vor fi iertate, şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute”.

Cuvântul Domnului

 

Unde în zilele de luni şi marţi după Rusalii, credincioşii trebuie sau obişnuiesc să frecventeze sfânta Liturghie, se pot folosi textele din duminica Rusaliilor, sau se poate celebra Liturghia în cinstea Duhului Sfânt.