en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

LECTURA I
Au fost umpluţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească.
Citire din Faptele Apostolilor 2,1-11

1 Când a sosit ziua Rusaliilor,
toţi erau adunaţi împreună în acelaşi loc.
2Şi, dintr-o dată, s-a iscat din cer un vuiet,
ca la venirea unei vijelii puternice,
şi a umplut întreaga casă în care stăteau.
3 Atunci le-au apărut nişte limbi ca de foc
împărţindu-se şi aşezându-se asupra fiecăruia dintre ei.
4 Toţi au fost umpluţi de Duhul Sfânt
şi au început să vorbească în alte limbi,
după cum Duhul le dădea să vorbească.
5 Şi erau atunci la Ierusalim
iudei, bărbaţi evlavioşi din toate naţiunile de sub cer.
6 Când s-a auzit vuietul acela,
mulţimea s-a adunat şi a rămas tulburată,
pentru că fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa.
7 Erau uimiţi şi se minunau, spunând:
„Iată, oare nu sunt galileeni toţi aceştia care vorbesc?
8 Şi cum de-i auzim fiecare în limba în care ne-am născut?
9 Parţi, mezi, elamiţi şi locuitori din Mesopotamia,
Iudeea şi Capadocia, din Pont şi Asia,
10 din Frigia şi Pamfilia, din Egipt şi din părţile Libiei,
care sunt aproape de Cirene, romani în trecere,
11 atât iudei cât şi prozeliţi, cretani şi arabi
îi auzim vorbind în limbile noastre
despre faptele măreţe ale lui Dumnezeu”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 103(104),1ab şi 24ac.29bc-30.31 şi 34 (R.: cf. 30)

R
.: Trimite, Doamne, Duhul tău
şi reînnoieşte faţa pământului!
sau:
Aleluia.

1ab Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul!
Doamne, Dumnezeul meu, tu eşti nemărginit de mare!
24ac Cât de numeroase sunt lucrările tale, Doamne!
Pământul este plin de creaturile tale. R.

29bc Dacă le iei suflarea,
ele îşi dau duhul şi se întorc în ţărână.
30 Tu îţi trimiţi Duhul tău şi ele vor fi create
şi vei reînnoi faţa pământului. R.

31 Gloria Domnului să rămână în veci!
Să se bucure Domnul de lucrările sale!
34 Să ajungă cântecul meu până la el,
iar eu mă voi bucura în Domnul! R.

LECTURA A II-A
Rodul Duhului este iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare,
bunătatea, bunăvoinţa, fidelitatea, blândeţea, cumpătarea.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Galateni 5,16-25

16 Fraţilor, umblaţi în Duh
şi nu împliniţi poftele trupului!
17Căci trupul doreşte împotriva Duhului,
iar Duhul împotriva trupului:
acestea se împotrivesc unul altuia
aşa încât nu puteţi face tot ceea ce voiţi.
18 Căci dacă sunteţi conduşi de Duh,
nu mai sunteţi sub Lege.
19 De altfel, faptele trupului sunt cunoscute.
Acestea sunt: desfrânarea, necurăţia, neruşinarea,
20 idolatria, vrăjitoria, duşmăniile, cearta, gelozia,
mâniile, ambiţiile, discordiile, dezbinările,
21 invidiile, beţiile, orgiile şi cele asemănătoare acestora.
Vă spun mai dinainte, aşa cum v-am mai spus,
că cei care practică astfel de fapte
nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu.
22 În schimb, rodul Duhului este:
iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare,
bunătatea, bunăvoinţa, fidelitatea,
23 blândeţea, cumpătarea.
Împotriva faptelor de acest fel nu există Lege.
24 Căci cei care sunt ai lui Cristos Isus
şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi poftele.
25 Dacă trăim prin Duh, să ne şi purtăm potrivit Duhului!
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) Vino, Duhule Sfânt, pătrunde inimile credincioşilor tăi
şi aprinde în ele focul iubirii tale! (Aleluia)

EVANGHELIA
Duhul adevărului
vă va călăuzi în tot adevărul.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 15,26-27; 16,12-15

15,26 În acel timp,
Isus le-a zis discipolilor săi:
„Când va veni Mângâietorul
pe care eu vi-l voi trimite de la Tatăl,
Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl,
el va da mărturie despre mine.
27 Şi voi veţi da mărturie,
pentru că de la început sunteţi cu mine.
16,12 Mai am multe să vă spun,
dar acum nu le puteţi purta.
13 Însă, când va veni el, Duhul adevărului
vă va călăuzi în tot adevărul, căci nu va vorbi de la sine,
ci va spune ceea ce va auzi
şi vă va vesti lucrurile care vor veni.
14 El mă va glorifica pe mine
pentru că dintr-al meu va lua şi vă va vesti vouă.
15 Toate câte le are Tatăl sunt ale mele;
de aceea v-am spus că ia dintr-al meu şi vă va vesti”.
Cuvântul Domnului

Unde, în zilele de luni şi marţi după Rusalii, credincioşii trebuie sau obişnuiesc să frecventeze sfânta Liturghie, se pot folosi textele din duminica Rusaliilor, sau se poate celebra Liturghia în cinstea Duhului Sfânt.