en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

FORMAT AUDIO

LECTURA I

S-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească.

Citire din Faptele Apostolilor 2,1-11

1 În ziua Rusaliilor, toţi ucenicii Domnului se aflau adunaţi în acelaşi loc. 2 Deodată, din cer a venit un vuiet, ca şi cum s-ar fi pornit un vânt puternic şi a umplut toată casa în care se aflau. 3 Şi a apărut un fel de foc, care se împărţea în limbi şi se lăsa asupra fiecăruia dintre ei. 4 Toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum Duhul le dădea să vorbească. 5 La Ierusalim locuiau atunci iudei evlavioşi, veniţi din toate naţiunile de sub cer. 6 Când s-a produs acel vuiet, s-a adunat o mare mulţime şi erau uluiţi, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. 7 În uimirea lor se întrebau nedumeriţi: „Iată, aceşti oameni care vorbesc nu sunt oare toţi galileeni? 8 Atunci cum se face că fiecare dintre noi îi aude vorbind în limba maternă? 9 Parţi, mezi, elamiţi şi locuitori din Mesopotamia, Iudeea şi Capadocia, de pe ţărmul Mării Negre, din Asia, 10 din Frigia, din Pamfilia, din Egipt şi din Libia, care e aproape de Cirene, 11 cretani şi arabi, romani în trecere, iudei din naştere şi iudei convertiţi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 103,1ab şi 24ac.29bc-30.31 şi 34 (R.: cf. 30)

R.: Trimite, Doamne, Duhul tău, ca să reînnoiască faţa pământului.

sau

Aleluia.

1ab Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Doamne Dumnezeule, tu eşti nemărginit de mare!

24ac Cât de minunate sunt lucrările tale, Doamne,

pământul este plin de creaturile tale! R.

 

29bc Când le iei suflarea, ele mor

şi se întorc în ţărână.

30 Când trimiţi Duhul tău, ele iau fiinţă,

şi tu reînnoieşti faţa pământului. R.

 

31 Slava Domnului în veci să rămână!

Să se bucure Domnul de lucrările sale!

34 Plăcute să-i fie cuvintele mele;

iar eu mă voi bucura în Domnul! R.

 

LECTURA A II-A

Dacă trăim în Duh, în Duh să şi umblăm.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 5,16-25

Fraţilor, 16 umblaţi, aşadar, în Duh şi atunci nu veţi împlini pofta trupului. 17 Căci trupul pofteşte împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului; acestea se împotrivesc unul altuia şi astfel nu faceţi ceea ce aţi voi. 18 Iar dacă sunteţi mânaţi de Duh, nu sunteţi sub Lege. 19 Faptele trupului sunt cunoscute: adulter, necurăţie, destrăbălare, 20 idolatrie, vrăjitorie, ură, vrajbă, gelozie, mânie, certuri, neînţelegeri, dezbinări, 21 invidie, beţie, chefuri şi cele asemenea acestora despre care vă previn aşa cum v-am mai prevenit că aceia care fac astfel de fapte nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. 22 Iar roadele Duhului sunt: iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunăvoinţa, bunătatea, încrederea, 23 blândeţea, înfrânarea. Împotriva unor astfel de lucruri nu este lege. 24 Cei care sunt ai lui Cristos şi-au răstignit trupul cu patimile şi poftele lui. 25 Dacă trăim în Duh, în Duh să şi umblăm.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA

(Aleluia) Vino, Duhule Sfânt,

pătrunde inimile credincioşilor tăi,

şi aprinde în ele focul iubirii tale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Duhul adevărului vă va ajuta să înţelegeţi tot adevărul.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,26-27; 16,12-15

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 26 „Când va veni Apărătorul, pe care îl voi trimite de la Tatăl, Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, el va da mărturie pentru mine. 27 De asemenea şi voi veţi da mărturie pentru că de la început sunteţi cu mine. 16,12 „Multe lucruri aş mai avea de spus, dar acum nu le puteţi înţelege. 13 Însă când va veni Duhul adevărului, el vă va ajuta să înţelegeţi tot adevărul. De fapt, el nu va vorbi de la sine, ci va spune ceea ce va auzi şi vă va face să cunoaşteţi cele viitoare. 14 El mă va preamări pe mine, pentru că va lua din ceea ce este al meu şi vă va face cunoscut vouă. 15 Tot ce are Tatăl este al meu; de aceea am spus că va lua din ceea ce este al meu şi vă va face cunoscut vouă”.

Cuvântul Domnului

 

Unde în zilele de luni şi marţi după Rusalii, credincioşii trebuie sau obişnuiesc să frecventeze sfânta Liturghie, se pot folosi textele din duminica Rusaliilor, sau se poate celebra Liturghia în cinstea Duhului Sfânt.