en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

S-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească.

Citire din Faptele Apostolilor 2,1-11

1 În ziua Rusaliilor, toţi ucenicii Domnului se aflau adunaţi în acelaşi loc. 2 Deodată, din cer a venit un vuiet, ca şi cum s-ar fi pornit un vânt puternic şi a umplut toată casa în care se aflau. 3 Şi a apărut un fel de foc, care se împărţea în limbi şi se lăsa asupra fiecăruia dintre ei. 4 Toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum Duhul le dădea să vorbească. 5 La Ierusalim locuiau atunci iudei evlavioşi, veniţi din toate naţiunile de sub cer. 6 Când s-a produs acel vuiet, s-a adunat o mare mulţime şi erau uluiţi, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. 7 În uimirea lor se întrebau nedumeriţi: „Iată, aceşti oameni care vorbesc nu sunt oare toţi galileeni? 8 Atunci cum se face că fiecare dintre noi îi aude vorbind în limba maternă? 9 Parţi, mezi, elamiţi şi locuitori din Mesopotamia, Iudeea şi Capadocia, de pe ţărmul Mării Negre, din Asia, 10 din Frigia, din Pamfilia, din Egipt şi din Libia, care e aproape de Cirene, 11 cretani şi arabi, romani în trecere, iudei din naştere şi iudei convertiţi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 103,1ab şi 24ac.29bc-30.31 şi 34 (R.: cf. 30)

R.: Trimite, Doamne, Duhul tău, ca să reînnoiască faţa pământului.

sau

Aleluia.

1ab Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Doamne Dumnezeule, tu eşti nemărginit de mare!

24ac Cât de minunate sunt lucrările tale, Doamne,

pământul este plin de creaturile tale! R.

 

29bc Când le iei suflarea, ele mor

şi se întorc în ţărână.

30 Când trimiţi Duhul tău, ele iau fiinţă,

şi tu reînnoieşti faţa pământului. R.

 

31 Slava Domnului în veci să rămână!

Să se bucure Domnul de lucrările sale!

34 Plăcute să-i fie cuvintele mele;

iar eu mă voi bucura în Domnul! R.

 

LECTURA A II-A

Toţi cei călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,8-17

Fraţilor, 8 cei care trăiesc după poftele trupului nu pot să placă lui Dumnezeu. 9 Dar voi nu trăiţi după poftele trupului, ci după îndemnurile Duhului, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Cel care nu are Duhul lui Cristos nu-i aparţine lui. 10 Dacă însă Cristos este în voi, trupul este mort pentru păcat, iar Duhul este viaţa voastră, prin îndreptăţire. 11 Dacă Duhul celui care l-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi, cel care l-a înviat pe Isus Cristos din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare prin Duhul său, care locuieşte în voi. 12 Aşadar, fraţilor, suntem datori, dar nu trupului ca să trăim după trup, 13 căci dacă trăiţi după trup veţi muri; dacă însă prin duh daţi morţii faptele trupului, veţi trăi. 14 Într-adevăr, toţi cei călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. 15 Căci n-aţi primit un duh de robie ca iarăşi să vă temeţi, ci aţi primit Duhul înfierii, prin care strigăm «Abba, Tată!» 16 Duhul însuşi dă mărturie împreună cu duhul nostru că suntem copiii lui Dumnezeu. 17 Copii şi deci moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Cristos, de vreme ce suferim împreună cu el ca să fim şi preamăriţi împreună cu el.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA

(Aleluia) Vino, Duhule Sfânt,

pătrunde inimile credincioşilor tăi,

şi aprinde în ele focul iubirii tale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Duhul Sfânt vă va învăţa toate.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 14,15-16.23-26

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 15 „Dacă mă iubiţi, păziţi poruncile mele, 16 iar eu îl voi ruga pe Tatăl, şi alt Apărător vă va da vouă, ca să fie cu voi pentru totdeauna. 23 Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu; Tatăl meu îl va iubi, vom veni la el şi vom rămâne la el. 24 Cine nu mă iubeşte, nu păzeşte cuvintele mele; or, cuvântul pe care îl auziţi nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. 25 Dar acestea vi le spun câtă vreme mai sunt cu voi; 26 Mângâietorul, Duhul Sfânt pe care-l va trimite Tatăl în numele meu, el vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte tot ceea ce v-am spus.

Cuvântul Domnului

 

Unde în zilele de luni şi marţi după Rusalii, credincioşii trebuie sau obişnuiesc să frecventeze sfânta Liturghie, se pot folosi textele din duminica Rusaliilor, sau se poate celebra Liturghia în cinstea Duhului Sfânt.