en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

V-aţi apropiat de Muntele Sionului şi de cetatea Dumnezeului celui viu.

Citire din Scrisoarea către Evrei 12,18-19.21-24

Fraţilor, 18 când v-aţi apropiat de Dumnezeu, nu exista nimic material, ca la muntele Sinai: nici focul care arde, nici nor, nici întuneric, nici vijelie, 19 nici sunet de trompetă, nici acel glas înspăimântător, pe care fiii lui Israel au cerut să nu-l mai audă. 21 Priveliştea era atât de înfricoşătoare, încât Moise a spus: „Sunt îngrozit şi mă cutremur”. 22 Voi însă v-aţi apropiat de Muntele Sionului şi de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul ceresc, de miile de îngeri în mare sărbătoare 23 şi de comunitatea primilor născuţi ale căror nume sunt scrise în ceruri; v-aţi apropiat de Dumnezeu, judecătorul a toată omenirea, de sufletele celor drepţi, ajunşi la desăvârşire. 24 V-aţi apropiat de Isus, mijlocitorul noii alianţe, şi de sângele său vărsat pentru oameni, mai grăitor decât acela al lui Abel.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 47,2-3a.3b-4.9.10-11 (R.: cf. 10)

R.: Mare este Domnul, nesfârşită este mila lui.

2 Domnul este mare şi lăudat de toţi

în cetatea Dumnezeului nostru.

3a Muntele sfânt, înalt şi frumos

este bucuria întregului pământ. R.

 

3b Muntele Sionului, aşezat în partea de miazănoapte,

este cetatea marelui împărat.

4 Dumnezeu este cunoscut în casele lui împărăteşti,

el s-a dovedit ca un turn bine întărit. R.

 

9 Tot ce am auzit spunându-se,

am văzut în cetatea Domnului oştirilor,

în cetatea Dumnezeului nostru;

Dumnezeu o va întări pentru totdeauna. R.

10 Ne amintim de bunătatea ta, Dumnezeule,

înăuntrul lăcaşului tău!

11 Ca şi numele tău, Dumnezeule,

slava ta se întinde până la marginile pământului;

dreapta ta este plină de îndurare. R.


ALELUIA Mc 1,15

(Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul;

întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Prima trimitere a ucenicilor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 6,7-13

În acel timp, 7 Isus i-a chemat pe cei doisprezece şi, pentru prima oară, i-a trimis doi câte doi: el le-a dat putere asupra duhurilor rele 8 şi le-a poruncit să nu ia nimic pentru drum, decât doar un baston. Să nu aibă nici pâine, nici sac cu provizii, nici bani la cingătoare. 9 Să fie încălţaţi numai cu sandale şi să nu îmbrace două tunici. 10 Şi le-a mai spus: „Când intraţi într-o casă, rămâneţi acolo până la plecarea voastră din acea localitate. 11 Şi dacă într-o localitate nu vă vor primi şi nu vă vor asculta, plecaţi mai departe scuturând praful de pe picioarele voastre ca o mărturie împotriva lor. 12 Cei doisprezece au plecat, au predicat oamenilor că trebuie să se convertească, 13 au scos mulţi diavoli, au uns pe mulţi bolnavi cu untdelemn şi i-au vindecat.

Cuvântul Domnului