en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Domnul şi-a amintit de Ana şi ea l-a născut pe Samuel.

Citire din cartea întâi a lui Samuel 1,9-20

În zilele acelea, 9 după ce a luat parte la ospăţul legat de jertfă, Ana s-a ridicat şi s-a prezentat în faţa Domnului. Preotul Eli şedea pe scaunul său, la intrarea în sanctuar. 10 Ana, cu inima plină de amărăciune şi cu ochii în lacrimi, a început să se roage Domnului. 11 Ea a făcut un legământ zicând: „Stăpâne al universului, dacă te vei uita cu bunăvoinţă la nefericirea slujitoarei tale, dacă îţi vei aminti de mine, dacă nu mă vei uita şi îmi vei da un fiu, atunci eu îl voi consacra Domnului pentru toată viaţa, iar foarfecele nu se va atinge de părul lui”. 12 În timp ce ea continua să se roage astfel în faţa Domnului, Eli privea cu atenţie la buzele ei. 13 Ana se ruga în inima ei şi îşi mişca numai buzele, dar glasul nu i se auzea. De aceea Eli se gândea că este beată 14 şi i-a spus: „Până când vei mai sta aici beată? Du-te şi te culcă!” 15 Ana i-a răspuns: „Nu, domnul meu, sunt o femeie apăsată de suferinţă; nu am băut nici vin nici altă băutură ameţitoare, ci mi-am descărcat inima în faţa Domnului. 16 Să nu crezi că slujitoarea ta este o femeie dezmăţată; o mare durere şi amărăciune m-au făcut să mă rog atâta timp”. 17 Eli i-a răspuns: „Mergi în pace, Dumnezeul lui Israel îţi va da ceea ce l-ai rugat”. 18 Ana i-a spus: „Cuvintele tale sunt o mare mângâiere pentru slujitoarea ta”. Apoi s-a dus în drumul ei, a început să mănânce şi faţa ei nu mai era cea de mai înainte. 19 A doua zi Elcana şi ai săi s-au sculat dis-de-dimineaţă; după ce s-au închinat încă o dată în faţa Domnului, s-au întors acasă la Rama. Elcana a cunoscut-o pe Ana, soţia sa, şi Domnul şi-a amintit de ea. 20 Când i s-a împlinit timpul, Ana a născut un fiu. Ea i-a pus numele Samuel adică „Dumnezeu ascultă”, căci zicea: „L-am cerut de la Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL 1Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd (R.: 1a)

R.: Domnul este bucuria şi mântuirea mea.

1 Inima mea se bucură în Domnul,

căci Dumnezeu m-a întărit;

acum râd de duşmanii mei,

căci ajutorul tău, Doamne, este bucuria mea. R.

 

4 Arcul celor puternici s-a sfărâmat,

iar cei slabi s-au încins cu putere.

5 Cei sătui s-au robit pentru pâine,

iar cei flămânzi nu mai îndură foame. R.

 

6 Domnul este stăpânul vieţii şi al morţii,

el trimite pe oameni în locuinţa morţilor

şi tot el îi scoate de acolo.

7 Domnul face sărac şi tot el îmbogăţeşte,

el înjoseşte şi tot el înalţă. R.

 

8abcd Domnul ridică din ţărână pe cel sărman

şi din gunoi pe cel lipsit,

ca să-i aşeze alături de cei mari

şi să le dea un loc de cinste. R.

 

ALELUIA 1Tes 2,13

(Aleluia) Primiţi cuvântul lui Dumnezeu, căci nu este un cuvânt omenesc,

ci, într-adevăr, Dumnezeu este cel care vă vorbeşte. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

El învăţa ca unul care are putere.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,21-28

21 Însoţit de ucenicii săi, Isus a sosit la Cafarnaum. Aici, fiind zi de sâmbătă, a intrat în sinagogă şi a început să înveţe. 22 Cei care îl ascultau erau uimiţi de învăţătura lui, căci el învăţa ca unul care are putere, şi nu în felul cărturarilor. 23 În sinagoga lor era un om stăpânit de un duh necurat, care a început să strige: 24 „Ce ai cu noi, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Eu ştiu cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu!” 25 Atunci, Isus l-a dojenit cu asprime: „Taci şi ieşi din omul acesta!” 26 Duhul necurat l-a scuturat cu putere şi a ieşit din el, scoţând un strigăt puternic. 27 Toţi au rămas înmărmuriţi şi au început să se întrebe unii pe alţii: „Ce înseamnă aceasta? Iată o învăţătură nouă, vestită cu autoritate, el porunceşte până şi duhurilor necurate şi ele i se supun!” 28 Şi faima lui s-a răspândit cu repeziciune în toate împrejurimile Galileii.

Cuvântul Domnului