en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Israel a fost bătut şi arca lui Dumnezeu a fost luată.

Citire din cartea întâi a lui Samuel 4,1-11

1 Filistenii s-au adunat ca să lupte împotriva lui Israel. Israeliţii au ieşit să se apere împotriva filistenilor şi s-au stabilit la Eben-Ezer, în timp ce filistenii îşi aveau tabăra la Afec. 2 Filistenii s-au aşezat în linie de bătaie în faţa lui Israel şi lupta a început. În această luptă israeliţii au fost învinşi de filisteni şi au căzut pe câmpul de luptă cam patru mii de bărbaţi. 3 Când poporul s-a întors în tabără, bătrânii lui Israel s-au întrebat: „De ce ne-a bătut astăzi Domnul prin mâinile filistenilor? Să mergem la Şilo şi să aducem arca Domnului, ca să vină în mijlocul nostru şi să ne scape de mâna duşmanilor noştri”. 4 Poporul a trimis atunci câţiva oameni la Şilo, care au adus de acolo arca Domnului oştirilor, care şade peste heruvimi. Cei doi fii ai preotului Eli, Ofni şi Fineas, erau acolo, aproape de arca lui Dumnezeu. 5 Când chivotul legământului a ajuns în tabără, israeliţii au scos strigăte de bucurie atât de puternice, încât s-a cutremurat pământul. 6 Filistenii au auzit ecoul acestor strigăte şi au spus: „Ce înseamnă aceste strigăte în tabăra evreilor?” Şi au aflat că sosise în tabără arca Domnului. 7 Atunci i-a cuprins teama, căci îşi ziceau: „Dumnezeu a venit în tabăra evreilor”; apoi au zis: „Vai de noi! Nu mai este situaţia de ieri! 8 Vai de noi! Cine oare ne va scăpa de mânia acestui Dumnezeu puternic? El a lovit Egiptul cu tot felul de nenorociri. 9 Fiţi tari, filistenilor, arătaţi-vă bărbaţi, căci altfel veţi ajunge sclavii evreilor, aşa cum ei au fost sclavii voştri. Fiţi bărbaţi şi luptaţi!” 10 Atunci filistenii s-au avântat în luptă şi l-au bătut pe Israel. Toţi au fugit în corturile lor. Dezastrul a fost foarte mare. Dintre israeliţi au căzut treizeci de mii de oameni. 11 Arca lui Dumnezeu a fost luată şi cei doi fii ai lui Eli, Ofni şi Fineas, au fost ucişi.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 43,10-11.14-15.24-25 (R.: 27b)

R.: În îndurarea ta, mântuieşte-ne, Doamne!

10 Acum însă tu ne-ai respins, ne-ai acoperit de ocară,

nu mai eşti alături de oştirile noastre.

11 Ne faci să dăm înapoi în faţa vrăjmaşului

şi cei care ne urăsc ne pradă. R.

 

14 Tu ne faci de ocară în faţa vecinilor noştri,

de râsul şi batjocura celor care ne înconjoară.

15 Ne laşi de batjocură printre neamuri

şi păgânii nu ne arată altceva decât dispreţ. R.

 

24 Trezeşte-te, pentru ce dormi, Doamne?

Trezeşte-te! Nu ne lepăda pentru vecie!

25 Pentru ce îţi ascunzi faţa?

Pentru ce uiţi de nenorocirea şi de oprimarea noastră? R.

 

ALELUIA Mt 4,23

(Aleluia) Isus predica evanghelia despre împărăţia lui Dumnezeu şi-i vindeca pe cei bolnavi şi suferinzi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

S-a îndepărtat lepra de la el şi s-a vindecat.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,40-45

În acel timp, 40 un lepros a venit la Isus, a îngenuncheat în faţa lui şi l-a rugat: „Dacă vrei, poţi să mă cureţi”. 41 Făcându-i-se milă de el, şi-a întins mâna, l-a atins şi i-a zis: „Vreau, curăţă-te!” 42 Imediat s-a îndepărtat lepra de la el şi s-a vindecat. 43 Isus i-a poruncit să plece 44 şi l-a făcut atent: „Să nu spui o vorbă nimănui, ci du-te, arată-te preotului şi adu ca mărturie a vindecării tale jertfa de curăţire pe care a prescris-o Moise”. 45 Omul însă a plecat şi a povestit cele întâmplate peste tot, aşa încât Isus nu mai putea să se arate în public în nici o cetate; era obligat să rămână în locuri pustii, dar şi aici oamenii veneau la el de pretutindeni.
 
Cuvântul Domnului