en-USro-RO

Inregistrare | Login
17 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 17 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Anton, abate **
Liturghierul Roman
Sf. Anton, abate **
Liturghie proprie, prefaţã pentru sfinţi
alb, P, LN
Lectionar
Ef 6,10-13.18: Îmbrãcaţi-vã cu armura lui Dumnezeu; 
Ps 15:Tu, Doamne, eşti partea mea de moştenire; 
Mt 19,16-26: Dacã vrei sã fii desãvârşit, mergi, vinde ceea ce ai şi dã sãracilor şi vei avea comoarã în cer!
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 2-a de peste an

LECTURA I
Veţi striga şi vă veţi plânge de regele pe care l-aţi cerut,
dar Domnul nu vă va răspunde.
Citire din cartea întâi
a lui Samuel 8,4-7.10-22a

4 În zilele acelea,
toţi bătrânii lui Israel s-au adunat
şi au venit la Samuel, la Rama.
5 Ei i-au zis: „Iată, tu ai devenit bătrân,
iar fiii tăi nu calcă pe urmele tale;
acum pune un rege peste noi să ne judece,
aşa cum au toate popoarele!”
6 Lucrul acesta nu i-a plăcut lui Samuel,
căci ziceau: „Dă-ne un rege ca să ne judece!”.
Şi Samuel s-a rugat Domnului.
7 Domnul i-a zis lui Samuel:
„Ascultă glasul poporului în tot ce-ţi spune;
căci nu pe tine te respinge,
ci pe mine mă respinge ca să nu mai fiu rege peste ei!”
10 Samuel a spus poporului care-i cerea un rege
toate cuvintele Domnului.
11 El a zis: „Iată care va fi regula regelui care va domni peste voi:
îi va lua pe fiii voştri,
îi va pune la carele sale şi între călăreţii lui
şi ei vor alerga înaintea carului său;
12 îi va pune căpetenii peste o mie şi căpetenii peste cincizeci;
îi va pune să are terenul lui,
să secere în secerişul său şi să facă arme pentru luptă
şi unelte pentru carul său.
13 Le va lua pe fetele voastre să-i pregătească arome,
să facă mâncare şi să coacă pâine.
14 Va lua cele mai bune dintre câmpiile voastre,
dintre viile voastre şi dintre livezile voastre de măslini
şi le va da slujitorilor lui.
15 Va lua zeciuială din seminţele şi din viile voastre
şi o va da eunucilor şi slujitorilor lui.
16 Îi va lua pe slujitorii şi pe slujitoarele voastre,
pe tinerii voştri cei mai buni şi măgarii voştri
şi-i va folosi la muncile sale.
17 Va lua zeciuială din turmele voastre,
iar voi veţi deveni sclavii lui.
18 Veţi striga în ziua aceea din cauza regelui pe care l-aţi ales,
dar Domnul nu vă va răspunde în ziua aceea”.
19 Poporul a refuzat să asculte glasul lui Samuel.
Au zis: „Nu, ci să fie un rege peste noi,
20 ca să fim şi noi ca toate popoarele!
Regele nostru ne va judeca,
va ieşi înaintea noastră şi va purta războaiele noastre”.
21 Samuel a ascultat toate cuvintele poporului
şi le-a spus Domnului.
22a Domnul i-a zis lui Samuel:
„Ascultă-le glasul şi fă-le un rege!”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 88(89),16-17.18-19 (R.: cf. 2a)

R
.: Îndurările Domnului
în veci le voi cânta.

16 Fericit este poporul care ştie să te aclame,
care umblă în lumina feţei tale, Doamne!
17 Ei se bucură neîncetat de numele tău
şi se mândresc cu dreptatea ta! R.

18 Căci tu eşti frumuseţea şi tăria lor
şi, în bunăvoinţa ta, le înalţi fruntea.
19 Al Domnului este scutul nostru,
şi regele nostru, al Sfântului lui Israel! R.

ALELUIA Lc 7,16bc
(Aleluia) Un mare profet s-a ridicat printre noi
şi Dumnezeu a vizitat poporul său. (Aleluia)

EVANGHELIA
Fiul Omului are puterea de a ierta păcatele pe pământ.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 2,1-12

1 Când Isus a intrat din nou în Cafarnaum,
după câteva zile,
s-a auzit că el este în casă.
2 Mulţi s-au adunat, aşa încât nu mai era loc nici înaintea uşii,
iar el le vestea cuvântul.
3 Au venit la el aducând un paralizat purtat de patru bărbaţi.
4 Şi, neputând să-l aducă până la el din cauza mulţimii,
au desfăcut acoperişul unde era el
şi, după ce au făcut o deschizătură,
au lăsat în jos targa pe care zăcea paralizatul.
5 Văzând Isus credinţa lor,
i-a spus celui paralizat:
„Fiule, îţi sunt iertate păcatele”.
6 Stăteau acolo unii cărturari care se întrebau în inimile lor:
7 „De ce vorbeşte acesta astfel?
Spune blasfemie.
Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu?”
8 Îndată ce a cunoscut Isus în duhul său
că ei se întreabă astfel în sine, le-a spus:
„De ce vă întrebaţi astfel în inimile voastre?
9 Ce este mai uşor:
a spune celui paralizat: «Păcatele îţi sunt iertate!»,
sau a spune:
«Ridică-te, ia-ţi targa şi umblă!»?
10 Însă, ca să ştiţi că Fiul Omului
are puterea de a ierta păcatele pe pământ
– i-a spus celui paralizat –
11 îţi spun: ridică-te, ia-ţi targa şi du-te la casa ta!”
12 El s-a ridicat şi îndată, luându-şi targa,
a ieşit în faţa tuturor
aşa încât toţi erau uimiţi şi-l glorificau pe Dumnezeu,
spunând: „Niciodată nu am văzut aşa ceva”.
Cuvântul Domnului