en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Acesta este bărbatul despre care a vorbit Domnul. Saul va domni peste poporul său.

Citire din cartea întâi a lui Samuel 9,1-4.17-19; 10,1a

1 În tribul lui Beniamin era un om bogat cu numele de Chiş; el era fiul lui Abiel, nepotul lui Zeror şi strănepotul lui Becorat, al cărui tată era Afiah. 2 Acest bărbat avea un fiu cu numele de Saul, care era înalt şi frumos. Nici unul dintre israeliţi nu era mai frumos decât el, îi întrecea pe toţi în înălţime cu un cap. 3 Odată, măgăriţele lui Chiş, tatăl lui Saul, s-au rătăcit. Atunci Chiş i-a spus fiului său Saul: „Ia cu tine pe unul dintre servitori şi du-te de caută măgăriţele!” 4 Ei au cutreierat munţii lui Efraim şi au străbătut părţile Şalişei, dar nu le-au găsit; au străbătut şi părţile Şalimului şi ale lui Beniamin, dar tot nu le-au găsit. Atunci s-au dus să ceară sfat de la Samuel. 17 Când Samuel l-a zărit pe Saul, Domnul i-a spus: „Acesta este omul despre care ţi-am vorbit, el va domni peste poporul meu”. 18 Saul l-a întâlnit la intrarea în cetate şi i-a spus: „Spune-mi te rog, unde este casa vizionarului?” 19 Samuel i-a răspuns: „Eu sunt vizionarul. Urcă înaintea mea spre locul cel înalt, unde merg să aduc jertfă. Astăzi veţi mânca împreună cu mine. Mâine vei putea pleca mai departe; eu îţi voi spune tot ce ai tu pe inimă”. 10,1a A doua zi Samuel a luat vasul cu untdelemn, a turnat pe capul lui Saul, l-a îmbrăţişat şi i-a spus: „Iată, Domnul te-a consacrat şi te-a pus conducător peste poporul său ales, Israel, pe care îl vei elibera din mâna duşmanilor care îl înconjoară”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 20,2-3.4-5.6-7

R.: Doamne, tu eşti mare şi atotputernic!

2 Doamne, împăratul se bucură de puterea ta.

Cum îl umple de bucurie ajutorul tău!

3 Tu i-ai împlinit dorinţa inimii,

cererea rostită de buzele lui tu n-ai respins-o. R.

 

4 L-ai întâmpinat cu binecuvântare şi fericire

şi i-ai pus pe frunte o cunună de aur.

5 Ţi-a cerut viaţă şi tu i-ai dat zile nenumărate, viaţă fără de sfârşit. R.

 

6 Ajutorul tău i-a adus o mare slavă,

tu l-ai împodobit cu măreţie şi strălucire.

7 L-ai făcut pentru totdeauna obiectul binecuvântării tale;

prezenţa ta îl umple de bucurie. R.

 

ALELUIA Lc 4,18ab

(Aleluia) Duhul Domnului m-a trimis să vestesc săracilor evanghelia; să propovăduiesc celor închişi eliberarea. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

N-am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 2,13-17

În acel timp, 13 Isus a ieşit din nou pe malul mării; o mare mulţime de oameni veneau după el, iar el îi învăţa. 14 În trecere, l-a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, care şedea la biroul său de vameş şi i-a zis: „Urmează-mă!” Levi s-a ridicat şi l-a urmat. 15 Pe când Isus şedea la masă în casa lui Levi, mulţi vameşi şi păcătoşi au venit şi s-au aşezat la masă împreună cu Isus şi cu ucenicii săi; căci deja mulţi îl urmau pe Isus. 16 Chiar şi cărturarii din secta fariseilor îl urmau; aceştia, văzându-l că mănâncă cu vameşii şi cu păcătoşii, au spus către ucenicii lui: „De ce stă el la masă împreună cu vameşii şi cu păcătoşii?” 17 Auzindu-i, Isus le-a zis: „Nu oamenii sănătoşi au nevoie de medic, ci bolnavii. N-am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi”.

Cuvântul Domnului