en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Domnul se va bucura de tine, cum se bucură mirele de mireasă.

Citire din cartea profetului Isaia 62,1-5

Din dragoste pentru Sion nu voi tăcea, 1 din dragoste pentru Ierusalim nu voi avea odihnă, până când dreptatea lui nu va apărea ca o lumină şi mântuirea lui nu va străluci ca o făclie aprinsă. 2 Atunci neamurile vor vedea dreptatea ta şi toţi împăraţii slava ta; şi-ţi vor pune un nume nou pe care îl va hotărî însuşi Domnul. 3 Vei fi ca o cunună strălucitoare în mâna Domnului şi ca o diademă împărătească în mâna Dumnezeului tău. 4 De acum nu te vor mai numi „Cea părăsită” şi nu-ţi vor mai numi pământul tău „Ţară pustie”, ci te vor numi „Bucuria mea” şi pământul tău: „Mireasă fericită”, căci Domnul şi-a găsit bucuria în tine şi ţara ta se va cununa cu el. 5 După cum se uneşte în căsătorie tânărul cu fecioara, la fel cel ce te-a zidit se va uni cu tine, şi după cum mireasa este bucuria mirelui, la fel tu vei fi bucuria Dumnezeului tău.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.7-8.9-10ac (R.: cf. 3)

R.: Vestiţi tuturor popoarelor faptele minunate ale Domnului!

1 Cântaţi Domnului un cântec nou!

Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!

2a Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui! R.

 

2b Vestiţi din zi în zi mântuirea lui.

3 Vestiţi neamurilor slava lui, vestiţi tuturor popoarelor minunile sale. R.

 

7 Daţi Domnului, voi familiile popoarelor,

daţi Domnului slavă şi cinste!

8 Daţi Domnului slavă, preamăriţi numele său! R.

 

9 Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi în podoabe sfinte;

cutremuraţi-vă înaintea lui, toţi locuitorii pământului.

10ac Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”

Va judeca popoarele cu dreptate. R.

 

LECTURA A II-A

Unul şi acelaşi Duh dă fiecăruia darurile sale, după cum vrea el.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 12,4-11

Fraţilor, 4 darurile harului sunt diferite, dar totdeauna este acelaşi Duh. 5 Slujirile în Biserică sunt felurite, dar mereu este acelaşi Domn. 6 Şi lucrările sunt variate, dar pretutindeni este acelaşi Dumnezeu, care lucrează toate în toţi. 7 Fiecare primeşte darul de a-l arăta pe Duhul spre binele tuturor. 8 Unuia Duhul îi dă darul de a comunica înţelepciunea, altuia acelaşi Duh îi dă harul de a împărtăşi cunoaşterea; 9 unul primeşte de la acelaşi Duh tăria credinţei, altul de la acelaşi Duh primeşte puterea de a vindeca, 10 altul are puterea de a face minuni; unul are darul profeţiei, altul ştie să recunoască ceea ce vine de la Duhul; unul primeşte darul de a spune tot felul de cuvinte pline de mister, altul primeşte darul de a le explica. 11 Însă în toate acestea cel care lucrează este unul şi acelaşi Duh: el dă fiecăruia darurile sale deosebite, după cum vrea el.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA 2Tes 2,14

(Aleluia) Prin predicarea evangheliei, Dumnezeu ne-a chemat să moştenim slava Domnului nostru Isus Cristos. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Aceasta a fost prima minune pe care a săvârşit-o Isus, la Cana, în Galileea.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 2,1-12

În acel timp, 1 în localitatea Cana, din Galileea, era o nuntă. Mama lui Isus era acolo. 2 A fost chemat şi Isus cu ucenicii săi la nuntă. 3 Terminându-se vinul, mama lui Isus i-a zis: „Nu mai au vin”. 4 Isus i-a răspuns: „Ce vrei de la mine, femeie? Încă nu a venit ceasul meu”. 5 Mama lui Isus a zis slujitorilor: „Faceţi tot ce vă va spune”. 6 Erau acolo şase vase de piatră, puse pentru curăţirea iudeilor, fiecare de circa o sută de litri. 7 Isus le-a zis: „Umpleţi vasele cu apă”. Ei le-au umplut până sus. 8 Atunci Isus le-a spus: „Scoateţi acum şi duceţi nunului”. Şi i-au dus. 9 Nunul a gustat apa prefăcută în vin. El nu ştia de unde este vinul, slujitorii însă care scoseseră apa, ştiau. Nunul l-a chemat atunci pe mire 10 şi i-a zis: „Orice om pune la masă mai întâi vinul cel bun şi numai după ce au băut bine, îl pune pe cel mai puţin bun. Dar tu ai ţinut vinul bun până acum”. 11 Aceasta a fost prima minune pe care a săvârşit-o Isus; era la Cana, în Galileea; astfel şi-a arătat slava şi ucenicii lui au crezut în el. 12 După aceasta, s-a coborât la Cafarnaum împreună cu mama sa, cu rudele şi ucenicii săi şi au rămas acolo câteva zile.

Cuvântul Domnului