en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

LECTURA I
Ascultarea este mai de preţ decât jertfa.
Domnul te va îndepărta pe tine: nu vei mai fi rege.
Citire din cartea întâi
a lui Samuel 15,16-23

16 În zilele acelea,
Samuel i-a zis lui Saul:
„Stai şi-ţi voi spune
ce mi-a zis Domnul în timpul nopţii!”
Saul i-a zis: „Spune!”
17 Samuel i-a zis:
„Oare nu când erai mic în ochii tăi
ai devenit conducător peste triburile lui Israel?
Domnul te-a uns rege peste Israel.
18 Domnul te-a trimis pe cale, zicând:
«Du-te şi nimiceşte-i pe păcătoşi, pe Amalec;
luptă împotriva lor până îi vei nimici!»
19 Pentru ce nu ai ascultat glasul Domnului?
Pentru ce te-ai năpustit asupra prăzii
şi ai făcut ce este rău înaintea Domnului?”
20 Saul i-a răspuns lui Samuel:
„Am ascultat glasul Domnului!
M-am dus pe calea pe care m-a trimis Domnul.
L-am adus pe Agag, regele lui Amalec
şi l-am nimicit pe Amalec;
21 dar poporul a luat din pradă oi şi boi,
cele mai bune din cele consacrate spre jertfă
Domnului Dumnezeului tău la Ghilgal”.
22 Samuel i-a zis:
„Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele
decât ascultarea de glasul Domnului?
Iată, ascultarea este mai bună decât jertfele
şi supunerea, mai bună decât grăsimea berbecilor.
23 Căci răzvrătirea este ca păcatul ghicitoriei
şi încăpăţânarea, ca nelegiuirea şi închinarea la idoli.
Pentru că te-ai îndepărtat de cuvântul Domnului,
şi Domnul te îndepărtează: nu vei mai fi rege!”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 49(50),8-9.16bc-17.21ab şi 23 (R.: cf. 23b)

R
.: Celui care merge pe calea cea dreaptă
îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.

8 Nu pentru jertfele tale te dojenesc,
pentru că arderile tale de tot sunt pururi înaintea mea.
9 Nu voi primi viţei din casa ta,
nici ţapi din turmele tale. R.

16bc Pentru ce vorbeşti despre poruncile mele
şi alianţa mea este pe buzele tale,
17 de vreme ce urăşti disciplina mea
şi cuvintele mele le arunci la spate? R.

21ab Iată ai făcut aceasta, iar eu să tac?
Îţi închipui că eu sunt ca tine?
23 Cine aduce jertfă de laudă, acela mă cinsteşte;
celui care merge pe calea cea dreaptă
îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. R.

ALELUIA Evr 4,12ad
(Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere;
el judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia)

EVANGHELIA
Mirele este cu ei.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 2,18-22

18 În acel timp,
discipolii lui Ioan şi fariseii posteau.
Au venit şi i-au spus lui Isus:
„De ce discipolii lui Ioan şi discipolii fariseilor postesc,
iar discipolii tăi nu postesc?”
19 Isus le-a spus:
„Pot oare nuntaşii să postească atât timp cât mirele este cu ei?
Cât timp au mirele cu ei, nu pot să postească.
20 Vor veni însă zile în care mirele va fi luat de la ei
şi atunci, în ziua aceea, vor posti.
21 Nimeni nu coase un petic dintr-o stofă nouă, la o haină veche;
altfel, peticul nou trage din haina veche
şi ruptura devine mai mare.
22 Şi nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi;
altfel, vinul va sparge burdufurile
şi se vor pierde şi vinul şi burdufurile.
Însă vinul nou se pune în burdufuri noi”.
Cuvântul Domnului