en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Ascultarea este mai de preţ decât jertfa. Domnul te va îndepărta; nu vei mai fi rege!

Citire din cartea întâi a lui Samuel 15,16-23

În zilele acelea, 16 profetul Samuel i-a zis lui Saul: „Vreau să-ţi aduc la cunoştinţă ceea ce mi-a zis Domnul în timpul nopţii”. Saul i-a răspuns: „Vorbeşte!” 17 Atunci Samuel i-a spus: „Tu care te consideri mic în ochii tăi, oare n-ai ajuns căpetenia triburilor lui Israel deoarece Domnul te-a consacrat rege peste Israel? 18 El te-a trimis într-o incursiune, dându-ţi acest ordin: Mergi şi nimiceşte-i pe aceşti nelegiuiţi, care sunt amaleciţii; luptă împotriva lor până îi vei distruge cu totul! 19 Pentru ce n-ai ascultat de Domnul? Pentru ce te-ai lăcomit la pradă şi ai făcut ceea ce este neplăcut în ochii Domnului?” 20 Saul i-a răspuns lui Samuel: „Dar am ascultat de Domnul! M-am dus acolo unde m-a trimis, l-am luat prizonier pe Agag, regele amaleciţilor, şi i-am nimicit pe amaleciţi. 21 Din prada care trebuia nimicită, poporul a luat cele mai bune oi şi vite pentru ca să le aducă jertfă Domnului Dumnezeului tău, la Ghilgal”. 22 Samuel i-a replicat: „Oare Domnului îi plac arderile de tot şi jertfele de animale mai mult decât ascultarea de porunca lui? Fără îndoială, ascultarea este mai de preţ decât jertfa, supunerea valorează mai mult decât grăsimea animalelor. 23 Revolta este un păcat tot atât de mare ca şi superstiţia, iar neascultarea tot atât de vinovată ca şi credinţa în idoli. Pentru că tu te-ai îndepărtat de cuvântul Domnului, şi Domnul te va îndepărta pe tine: nu vei mai fi rege”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 49,8-9.16bc-17.21ab şi 23 (R.: 23b)

R.: Fericit este omul care păzeşte cuvântul lui Dumnezeu.

8 Ascultă, poporul meu:

„Nu pentru jertfele tale te dojenesc,

pentru că arderile tale de tot sunt pururi înaintea mea.

9 Nu voi primi viţei din casa ta,

nici ţapi din turmele tale. R.

 

16bc Pentru ce tot rosteşti legile mele

şi ai pe buze legământul meu,

17 tu, care urăşti învăţătura mea

şi care arunci la spate cuvintele mele? R.

 

21ab Iată ce ai făcut, iar eu să tac?

Îţi închipui că eu sunt ca tine?

23 Cine aduce jertfă de mulţumire mă preamăreşte

şi celui care merge pe calea cea dreaptă

îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu”. R.

 

ALELUIA Evr 4,12

(Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere: el judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Mirele este cu ei.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 2,18-22

În acel timp, 18 ucenicii lui Ioan şi fariseii posteau, au venit unii la Isus şi l-au întrebat: „Pentru ce ucenicii tăi nu postesc, aşa cum fac ucenicii lui Ioan şi ai fariseilor?” 19 Isus le-a răspuns: „Cei invitaţi la nuntă pot oare posti, câtă vreme mirele este cu ei? Cât timp îl au pe mire cu ei, nu pot posti. 20 Dar vor veni zile în care mirele nu va mai fi cu ei şi atunci vor posti. 21 Nimeni nu pune la o haină veche un petic din stofă nouă; altfel peticul nou trage din haina veche şi face o ruptură şi mai mare. 22 La fel nimeni nu pune vinul nou în burdufuri vechi; altfel vinul nou, fermentând, sparge burdufurile şi aşa se pierd şi vinul şi burdufurile; deci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi”.

Cuvântul Domnului