en-USro-RO

| Login
Saturday, August 15, 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 
LECTURA I

I-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot.


Citire din cartea Înţelepciunii 3,1-9


1Sufletele celor drepţi

sunt în mâna lui Dumnezeu
şi niciun chin nu se va atinge de ele. 

2 În ochii celor nepricepuţi, păreau că mor
şi ieşirea lor era considerată o nenorocire,
3 plecarea de la noi, distrugere, dar ei sunt în pace. 

4 Şi dacă în văzul oamenilor sunt pedepsiţi,
speranţa lor este plină de nemurire.
5 Fiind disciplinaţi cu puţine suferinţe,
li s-au făcut multe binefaceri;
căci Dumnezeu i-a încercat şi i-a găsit vrednici de el. 

6 Ca pe aur în foc i-a probat
şi i-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot. 

7 În timpul vizitării lor, vor străluci
şi vor alerga ca scânteile printre paie. 

8 Vor judeca neamuri, vor stăpâni popoare
şi Domnul lor va domni peste ei în veci. 

9 Cei care s-au încrezut în el vor înţelege adevărul
şi cei care cred în iubire vor rămâne cu el,
căci harul şi îndurarea sunt pentru aleşii lui.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 30(31),3cd-4.6 şi 8ab.16bc-17 (R.: cf. 6a)

R
.: În mâinile tale, Doamne,
îmi încredinţez sufletul.

3cd Fii pentru mine o stâncă de scăpare,
o cetate întărită, ca să mă mântuieşti!
4 Tu eşti stânca mea, cetatea mea,
pentru numele tău, condu-mă şi călăuzeşte-mă! R.

6 În mâinile tale îmi încredinţez sufletul,
tu mă vei mântui, Doamne, Dumnezeule adevărat!
8ab Mă voi bucura şi mă voi veseli de îndurarea ta,
căci ai privit la umilinţa mea. R.

16bc Scapă-mă din mâinile duşmanilor mei
şi de cei care mă urăsc!
17 Fă să strălucească faţa ta peste slujitorul tău,
mântuieşte-mă în îndurarea ta! R.

sau:

Nici moartea, nici viaţa
nu vor putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Romani 8,31b-39


31bFraţilor,
dacă Dumnezeu este pentru noi,
cine este împotriva noastră?
32 El, care nu l-a cruţat pe propriul său Fiu,
ba chiar l-a dat la moarte pentru noi toţi,
cum nu ne va dărui toate împreună cu el?
33 Cine va aduce acuză împotriva aleşilor lui Dumnezeu?
Dumnezeu este cel care justifică!
34 Cine îi va condamna?
Cristos Isus, care a murit, dar, mai mult, a şi înviat,
care este la dreapta lui Dumnezeu, intervine pentru noi. 

35 Cine ne va despărţi de iubirea lui Cristos?
Oare necazul, sau strâmtorarea,
sau persecuţia, sau foametea,
sau lipsa de haine, sau primejdia, sau sabia?
36 După cum este scris:
„Pentru tine suntem daţi la moarte toată ziua,
suntem socotiţi ca nişte oi de înjunghiere”. 

37 Dar în toate acestea noi suntem mai mult decât învingători
prin cel care ne-a iubit. 

38 Căci sunt convins că nici moartea, nici viaţa,
nici îngerii, nici stăpânirile,
nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puterile,
39 nici înălţimile, nici adâncurile şi nici vreo altă creatură
nu vor putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu
care este în Cristos Isus, Domnul nostru.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm,
pe tine, Doamne, te mărturisim;
pe tine te laudă ceata strălucită a martirilor. (Aleluia)

EVANGHELIA
Dacă m-au persecutat pe mine,
vă vor persecuta şi pe voi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 15,18-21

18 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Dacă lumea vă urăşte,
să ştiţi că pe mine m-a urât înainte de voi!
19 Dacă aţi fi din lume,
lumea ar iubi ceea ce îi este propriu,
dar pentru că nu sunteţi din lume,
ci eu v-am ales din lume,
pentru aceasta vă urăşte lumea. 

20 Amintiţi-vă cuvântul pe care vi l-am spus:
«Nu este sclavul mai mare decât stăpânul său!»
Dacă m-au persecutat pe mine,
vă vor persecuta şi pe voi;
dacă au păzit cuvântul meu,
îl vor păzi şi pe al vostru. 

21 Însă toate acestea vi le vor face din cauza numelui meu,
pentru că nu-l cunosc pe cel care m-a trimis”.

Cuvântul Domnului