en-USro-RO

| Login
23 noiembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Sâmbătă, 23 noiembrie 2019

Sfintii zilei
Ss. Clement I, pp. m. *; Columban, abate *; Lucreția, m.
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 33-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde (roșu, alb), I
Lectionar
1Mac 6,1-13: Pentru rãul pe care i l-am fãcut Ierusalimului mor cu mare tristețe!
Ps 9: Te preamãresc, Doamne, pentru dreptatea ta!
Lc 20,27-40: Dumnezeu nu este al celor morți, ci al celor vii.
Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 33-a de peste an

LECTURA I

Samuel l-a uns pe David în prezenţa fraţilor săi şi Duhul Domnului a început să lucreze în el.

Citire din cartea întâi a lui Samuel 16,1-13

În zilele acelea, 1 Domnul i-a spus lui Samuel: „Cât ai să-l mai plângi pe Saul? Eu l-am îndepărtat, nu va mai domni peste Israel. Te trimit în Betleem, la Iesse, căci l-am ales rege pe unul dintre fiii săi. Ia un corn, umple-l cu untdelemn şi du-te”. 2 Samuel a răspuns: „Cum să fac? Saul va afla şi mă va ucide”. Domnul i-a zis: „Ia un viţel cu tine şi spune oamenilor că vii să aduci o jertfă Domnului. 3 Invită-l pe Iesse la jertfă; eu îţi voi spune atunci ce ai de făcut: vei consacra prin ungere pe cel pe care ţi-l voi arăta eu”. 4 Samuel a ascultat de porunca Domnului. Când a ajuns la Betleem, bătrânii din cetate au fost cuprinşi de frică, i-au ieşit în întâmpinare şi l-au întrebat: „Vii cu gânduri de pace?” 5 Samuel a răspuns: „Da, de pace. Am venit să aduc o jertfă Domnului. Împliniţi ritualul de curăţire şi veniţi să aduceţi jertfă împreună cu mine”. S-a îngrijit de curăţirea lui Iesse şi a fiilor săi şi i-a invitat la jertfă. 6 Când ei au venit şi când Samuel l-a zărit pe Eliab, şi-a zis: „Cu siguranţă, pe acesta l-a ales Domnul, ca să-i dau ungerea”. 7 Dar Domnul i-a spus lui Samuel: „Nu te uita la înfăţişarea lui, căci nu pe el l-am ales. Dumnezeu nu se uită la ceea ce se uită omul: oamenii se uită la înfăţişare, Dumnezeu vede inima”. 8 Iesse l-a chemat pe Abinadab şi l-a prezentat lui Samuel, care a zis: „Nici pe el nu l-a ales Domnul”. 9 Iesse l-a prezentat pe Şama, dar Samuel a spus: „Nici pe el nu l-a ales Domnul”. 10 Astfel Iesse i-a prezentat lui Samuel pe cei şapte fii şi Samuel i-a spus: „Domnul n-a ales pe nici unul dintre ei”. 11 Şi l-a întrebat pe Iesse: „Aceştia sunt toţi fiii pe care îi ai?” Iesse a răspuns: „Mai este unul, cel mai mic, care păzeşte oile”. Atunci Samuel i-a zis lui Iesse: „Trimite să-l aducă; nu ne vom aşeza la masă, până nu va fi sosit”. 12 Iesse a trimis după el. Băiatul era roşcat, avea ochi strălucitori şi un chip frumos. Atunci Domnul i-a zis lui Samuel: „El este, dă-i ungerea”. 13 Samuel a luat cornul plin cu untdelemn şi l-a uns în prezenţa fraţilor săi. Din ziua aceea Duhul Domnului a început să lucreze în David. Iar Samuel a pornit la drum şi s-a întors la Rama.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,20.21-22.27-28 (R.: 21a)

R.: Doamne, fă din mine slujitorul tău.

20 Odinioară, într-o vedenie, ai vorbit prietenilor tăi:

„Am pus coroana pe capul unui viteaz,

am ridicat un tânăr din mijlocul poporului meu. R.

 

21 L-am aflat pe David slujitorul meu

şi l-am uns cu untdelemnul meu cel sfânt,

22 pentru ca mâna mea să-i fie sprijin

şi braţul meu să-i dea putere”. R.

 

27 El îmi va spune: „Tu eşti Tatăl meu,

Dumnezeul meu, stânca mea şi mântuirea mea!”

28 Eu îl voi face întâiul născut,

cel mai mare dintre împăraţii pământului. R.

 

ALELUIA cf. Ef 1,17-18

(Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos să pătrundă inimile noastre cu lumina sa, ca să putem înţelege speranţa pe care ne-o dă chemarea noastră. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Sâmbăta a fost făcută pentru om şi nu omul pentru sâmbătă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 2,23-28

23 Într-o zi de sâmbătă, Isus trecea printr-un lan de grâu. Şi, în mers, ucenicii săi au început să rupă spice. 24 Fariseii au spus: „Iată ce fac în zi de sâmbătă! Acest lucru nu e permis”. 25 Isus le-a răspuns: „N-aţi citit niciodată ce a făcut David când era strâmtorat şi flămând, el şi însoţitorii săi? 26 În timpul marelui preot Abiatar, el a intrat în casa lui Dumnezeu şi a mâncat pâinile pregătite pentru ofrandă, pe care numai preoţii aveau voie să le mănânce, şi a dat şi însoţitorilor săi”. 27 Şi Isus a continuat: „Sâmbăta a fost făcută pentru om şi nu omul pentru sâmbătă, 28 iar Fiul Omului este stăpân şi peste sâmbătă”.

Cuvântul Domnului