en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Samuel l-a uns pe David în prezenţa fraţilor săi şi Duhul Domnului a început să lucreze în el.

Citire din cartea întâi a lui Samuel 16,1-13

În zilele acelea, 1 Domnul i-a spus lui Samuel: „Cât ai să-l mai plângi pe Saul? Eu l-am îndepărtat, nu va mai domni peste Israel. Te trimit în Betleem, la Iesse, căci l-am ales rege pe unul dintre fiii săi. Ia un corn, umple-l cu untdelemn şi du-te”. 2 Samuel a răspuns: „Cum să fac? Saul va afla şi mă va ucide”. Domnul i-a zis: „Ia un viţel cu tine şi spune oamenilor că vii să aduci o jertfă Domnului. 3 Invită-l pe Iesse la jertfă; eu îţi voi spune atunci ce ai de făcut: vei consacra prin ungere pe cel pe care ţi-l voi arăta eu”. 4 Samuel a ascultat de porunca Domnului. Când a ajuns la Betleem, bătrânii din cetate au fost cuprinşi de frică, i-au ieşit în întâmpinare şi l-au întrebat: „Vii cu gânduri de pace?” 5 Samuel a răspuns: „Da, de pace. Am venit să aduc o jertfă Domnului. Împliniţi ritualul de curăţire şi veniţi să aduceţi jertfă împreună cu mine”. S-a îngrijit de curăţirea lui Iesse şi a fiilor săi şi i-a invitat la jertfă. 6 Când ei au venit şi când Samuel l-a zărit pe Eliab, şi-a zis: „Cu siguranţă, pe acesta l-a ales Domnul, ca să-i dau ungerea”. 7 Dar Domnul i-a spus lui Samuel: „Nu te uita la înfăţişarea lui, căci nu pe el l-am ales. Dumnezeu nu se uită la ceea ce se uită omul: oamenii se uită la înfăţişare, Dumnezeu vede inima”. 8 Iesse l-a chemat pe Abinadab şi l-a prezentat lui Samuel, care a zis: „Nici pe el nu l-a ales Domnul”. 9 Iesse l-a prezentat pe Şama, dar Samuel a spus: „Nici pe el nu l-a ales Domnul”. 10 Astfel Iesse i-a prezentat lui Samuel pe cei şapte fii şi Samuel i-a spus: „Domnul n-a ales pe nici unul dintre ei”. 11 Şi l-a întrebat pe Iesse: „Aceştia sunt toţi fiii pe care îi ai?” Iesse a răspuns: „Mai este unul, cel mai mic, care păzeşte oile”. Atunci Samuel i-a zis lui Iesse: „Trimite să-l aducă; nu ne vom aşeza la masă, până nu va fi sosit”. 12 Iesse a trimis după el. Băiatul era roşcat, avea ochi strălucitori şi un chip frumos. Atunci Domnul i-a zis lui Samuel: „El este, dă-i ungerea”. 13 Samuel a luat cornul plin cu untdelemn şi l-a uns în prezenţa fraţilor săi. Din ziua aceea Duhul Domnului a început să lucreze în David. Iar Samuel a pornit la drum şi s-a întors la Rama.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,20.21-22.27-28 (R.: 21a)

R.: Doamne, fă din mine slujitorul tău.

20 Odinioară, într-o vedenie, ai vorbit prietenilor tăi:

„Am pus coroana pe capul unui viteaz,

am ridicat un tânăr din mijlocul poporului meu. R.

 

21 L-am aflat pe David slujitorul meu

şi l-am uns cu untdelemnul meu cel sfânt,

22 pentru ca mâna mea să-i fie sprijin

şi braţul meu să-i dea putere”. R.

 

27 El îmi va spune: „Tu eşti Tatăl meu,

Dumnezeul meu, stânca mea şi mântuirea mea!”

28 Eu îl voi face întâiul născut,

cel mai mare dintre împăraţii pământului. R.

 

ALELUIA cf. Ef 1,17-18

(Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos să pătrundă inimile noastre cu lumina sa, ca să putem înţelege speranţa pe care ne-o dă chemarea noastră. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Sâmbăta a fost făcută pentru om şi nu omul pentru sâmbătă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 2,23-28

23 Într-o zi de sâmbătă, Isus trecea printr-un lan de grâu. Şi, în mers, ucenicii săi au început să rupă spice. 24 Fariseii au spus: „Iată ce fac în zi de sâmbătă! Acest lucru nu e permis”. 25 Isus le-a răspuns: „N-aţi citit niciodată ce a făcut David când era strâmtorat şi flămând, el şi însoţitorii săi? 26 În timpul marelui preot Abiatar, el a intrat în casa lui Dumnezeu şi a mâncat pâinile pregătite pentru ofrandă, pe care numai preoţii aveau voie să le mănânce, şi a dat şi însoţitorilor săi”. 27 Şi Isus a continuat: „Sâmbăta a fost făcută pentru om şi nu omul pentru sâmbătă, 28 iar Fiul Omului este stăpân şi peste sâmbătă”.

Cuvântul Domnului