en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

David l-a învins pe Goliat cu o piatră aruncată cu praştia.

Citire din cartea întâi a lui Samuel 17,32-33.37.40-51

În zilele acelea, 32 David a spus regelui Saul: „Nimeni să nu-şi piardă curajul din cauza acestui filistean; eu, slujitorul tău, voi merge să mă bat cu el”. 33 Saul i-a răspuns lui David: „Tu nu poţi să mergi împotriva acestui filistean, ca să te lupţi cu el, căci tu eşti un copil, pe când el este un războinic din tinereţe”. 37 David a insistat: „Domnul, care m-a scăpat din ghearele leului şi ale ursului, mă va scăpa şi din mâinile acestui filistean”. Atunci Saul a spus: „Du-te şi Domnul să fie cu tine!” 40 David şi-a luat toiagul, a ales din pârâu cinci pietre rotunde şi le-a pus în sacul său de păstor; apoi, cu praştia în mână, s-a îndreptat spre filistean. 41 La rândul său, filisteanul a înaintat şi el, avându-l în faţă pe scutierul său. 42 Când s-a apropiat, l-a privit cu dispreţ pe David, căci era prea tânăr: era roşcat şi frumos la chip. 43 Filisteanul i-a zis: „Ce, sunt eu un câine, că vii împotriva mea cu un băţ?” Şi l-a blestemat, invocând numele tuturor zeilor săi; 44 apoi i-a strigat lui David: „Vino încoace, să te arunc ca hrană păsărilor cerului şi fiarelor sălbatice!” 45 David i-a răspuns: „Tu vii împotriva mea cu sabia, lancea şi suliţa, dar eu vin împotriva ta în numele Domnului oştirilor, Dumnezeul armatei lui Israel, pe care tu l-ai insultat. 46 Chiar astăzi, Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborî şi îţi voi tăia capul; şi tot astăzi voi da cadavrele armatei filistenilor la păsările cerului şi la fiarele sălbatice. 47 Tot pământul va recunoaşte că Israel are un Dumnezeu şi toţi care sunt adunaţi aici vor recunoaşte că Domnul nu dă izbânda nici prin sabie, nici prin lance, ci însuşi Domnul luptă pentru noi şi vă va da în mâinile noastre”. 48 Când Goliat a pornit înspre David, acesta a alergat în direcţia liniei de bătaie a duşmanului, până în faţa filisteanului. 49 A întins mâna, a luat o piatră din sacul său şi a aruncat-o cu praştia, l-a lovit pe filistean în frunte, piatra s-a înfipt în frunte şi Goliat a căzut cu faţa la pământ. 50 Astfel l-a învins David pe Goliat cu o praştie şi cu o piatră: el l-a doborât şi l-a lovit de moarte, fără să aibă o sabie în mână. 51 Apoi David a alergat până la filistean, i-a apucat sabia, a tras-o din teacă şi l-a omorât, tăindu-i capul. Când filistenii au văzut că cel mai puternic bărbat dintre ei a murit, au luat-o la fugă.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 143,1.2.9-10 (R.: 2a)

R.: Domnul este ajutorul şi tăria mea.

1 Binecuvântat să fie Domnul, stânca mea,

el îmi deprinde mâinile la luptă,

mă antrenează pentru bătălie. R.

 

2 El este ajutorul meu şi tăria mea,

turnul meu de apărare şi eliberatorul meu.

El este scutul care mă apără,

el îmi supune popoarele. R.

 

9 Dumnezeule, îţi voi cânta un cântec nou,

pe harpa cu zece strune voi cânta pentru tine,

10 pentru tine, care dai împăraţilor biruinţa,

care îl eliberezi pe David, slujitorul tău. R.

 

ALELUIA Mt 4,23

(Aleluia) Isus predica evanghelia despre împărăţia lui Dumnezeu şi-i vindeca pe cei bolnavi şi suferinzi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

În zi de sâmbătă, e permis să salvezi o viaţă, sau s-o laşi să se piardă?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 3,1-6

În acel timp, 1 Isus a intrat în sinagogă; acolo era un om care avea o mână paralizată. 2 Fariseii îl pândeau pe Isus, să vadă dacă îl va vindeca în zi de sâmbătă şi astfel să îl poată acuza. 3 Isus a spus omului care avea mâna paralizată: „Vino şi stai în mijloc”. 4 Apoi s-a adresat celorlalţi: „În zi de sâmbătă este permis să faci bine, sau să faci rău? Să salvezi o viaţă, sau să o laşi să se piardă?” Dar ei tăceau. 5 Atunci, privindu-i cu mânie, rând pe rând pe cei din jur, mâhnit din cauza împietririi inimii lor, i-a spus omului: „Întinde-ţi mâna!” Omul şi-a întins mâna şi ea s-a vindecat. 6 După ce au ieşit, farisei s-au întrunit cu adepţii lui Irod şi s-au sfătuit cum să-l dea la moarte pe Isus.

Cuvântul Domnului