en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Tatăl meu, Saul, vrea să te omoare.

Citire din cartea întâi a lui Samuel 18,6-9; 19,1-7

În zilele acelea, 6 pe când David se întorcea, după ce îl omorâse pe filisteanul Goliat, femeile din toate cetăţile din Israel au ieşit în întâmpinarea regelui Saul cu cântece şi dansuri în sunetele timpanelor şi ale harpelor, scoţând strigăte de bucurie. 7 Femeile dansau strigând acest refren: „Saul a ucis o mie, iar David zece mii”. 8 Lui Saul i-a căzut rău acest lucru şi s-a mâniat foarte tare. El a spus: „Lui David îi dau zece mii, iar mie numai o mie; nu-i mai lipseşte decât să fie rege”. 9 Din ziua aceea Saul îl privea pe David cu invidie. 19,1 Saul a destăinuit fiului său Ionatan şi tuturor slujitorilor săi gândul lui de a-l ucide pe David. Dar Ionatan, fiul lui Saul, ţinea foarte mult la David şi a mers să-l prevină: 2 „Tatăl meu Saul vrea să te omoare. Mâine dimineaţă fii atent şi, ca să fii mai sigur, ascunde-te. 3 Eu voi ieşi şi voi sta alături de tatăl meu pe câmp, nu departe de tine. Voi vorbi de tine tatălui meu; voi vedea ce va spune şi-ţi voi aduce la cunoştinţă”. 4 În faţa lui Saul, tatăl său, Ionatan l-a vorbit de bine pe David şi a continuat: „Regele meu să nu comită o crimă împotriva slujitorului său David, căci el n-a comis nici o crimă împotriva ta. 5 Dimpotrivă, el ţi-a făcut cel mai mare serviciu: şi-a pus viaţa în primejdie, l-a omorât pe Goliat filisteanul şi prin el, Domnul a dat o mare biruinţă întregului Israel; tu ai văzut şi te-ai bucurat de aceasta. Pentru ce să verşi sânge nevinovat, omorându-l fără motiv pe David?” 6 Saul l-a ascultat pe Ionatan şi a făcut acest jurământ: „Jur pe Domnul cel viu, că David nu va muri!” 7 Atunci Ionatan l-a chemat pe David şi i-a repetat tot ce i-a spus regele. Apoi l-a condus la Saul şi David şi-a reluat locul de mai înainte.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 55,2-3.9-10ab.10c-11.12-13 (R.: 5bc)

R.: Mă încred în Dumnezeu şi nu mi-e teamă de nimic.

2 Ai milă de mine, Dumnezeule, căci sunt hărţuit,

toată ziua duşmanii mă atacă şi mă chinuie.

3 Toată ziua mă hărţuiesc potrivnicii mei,

sunt mulţi cei care luptă împotriva mea. R.

 

9 Tu care numeri paşii vieţii mele de om pribeag,

strânge-mi lacrimile ca într-un urcior

şi scrie-le în cartea ta.

10ab În ziua în care te voi chema,

vor da înapoi duşmanii mei. R.

 

10c Eu ştiu că Dumnezeu este de partea mea.

11 Eu laud cuvântul lui Dumnezeu,

preamăresc cuvântul Domnului. R.

 

12 Mă încred în Dumnezeu şi nu mi-e teamă de nimic:

ce-mi pot face oamenii?

13 Dumnezeul meu, îmi voi împlini făgăduinţele

pe care ţi le-am făcut,

îţi voi aduce jertfe de mulţumire. R.

 

ALELUIA 2Tim 1,10b

(Aleluia) Domnul nostru Isus Cristos a distrus moartea, iar prin evanghelia sa, a dat vieţii o nouă strălucire. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cei stăpâniţi de diavoli strigau: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu”, însă Isus îi oprea cu desăvârşire să vorbească în public despre el.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 3,7-12

În acel timp, 7 Isus, împreună cu ucenicii săi, s-a retras pe malul lacului; multă lume venită din Galileea l-a urmat; 8 de asemenea mulţi oameni din Iudeea, din Ierusalim, Idumeea, Transiordania şi din împrejurimile Tirului şi Sidonului, care aflaseră tot ce făcea, au venit la el. 9 Isus le-a spus ucenicilor săi să ţină o barcă la îndemâna lui, ca să nu fie strivit de mulţime. 10 Căci el vindecase aşa de mulţi bolnavi, încât toţi cei care sufereau de vreo boală se îmbulzeau spre el, ca să-l atingă. 11 Iar cei stăpâniţi de diavoli, când îl vedeau, se aruncau la pământ în faţa lui şi strigau: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!” 12 Însă Isus îi oprea cu desăvârşire să vorbească în public despre el.

Cuvântul Domnului