en-USro-RO

| Login
23 noiembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Sâmbătă, 23 noiembrie 2019

Sfintii zilei
Ss. Clement I, pp. m. *; Columban, abate *; Lucreția, m.
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 33-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde (roșu, alb), I
Lectionar
1Mac 6,1-13: Pentru rãul pe care i l-am fãcut Ierusalimului mor cu mare tristețe!
Ps 9: Te preamãresc, Doamne, pentru dreptatea ta!
Lc 20,27-40: Dumnezeu nu este al celor morți, ci al celor vii.
Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 33-a de peste an

LECTURA I

Nu voi ridica mâna împotriva lui, căci a fost consacrat Domnului prin ungere.

Citire din cartea întâi a lui Samuel 24,3-21

În zilele acelea, 3 Saul a luat trei mii de oameni, aleşi din tot Israelul, şi a plecat să-l caute pe David şi pe oamenii lui printre stâncile abrupte, pe care numai caprele sălbatice se căţărau. 4 A ajuns la nişte stâne de oi care erau lângă drum, în calea lor. Acolo, în apropiere, se afla o peşteră în care a intrat să se odihnească. David însă şi oamenii săi se aflau în peşteră. 5 Atunci oamenii lui David i-au zis: „Acum este clipa despre care ţi-a spus Domnul: Îl voi da pe duşmanul tău în mâinile tale şi vei face cu el ce vei voi”. Atunci David s-a ridicat şi, pe nesimţite, a tăiat un colţ din mantaua lui Saul. 6 Însă după aceea a avut mustrări de conştiinţă că a tăiat o bucată din mantaua lui Saul 7 şi a spus oamenilor săi: „Să mă ferească Dumnezeu să fac vreun rău domnului meu, rege consacrat; să mă ferească Dumnezeu să ridic mâna asupra aceluia care a fost consacrat Domnului prin ungere”. 8 David a dojenit cu asprime pe oamenii săi şi i-a oprit cu străşnicie să se arunce asupra lui Saul. Iar Saul a părăsit peştera, continuându-şi drumul. 9 Atunci David s-a ridicat, a ieşit din peşteră şi i-a strigat: „Stăpâne, regele meu!” Saul s-a uitat înapoi; 10 David s-a înclinat adânc, s-a aruncat la pământ şi a strigat: „Pentru ce asculţi de oamenii care îţi spun: „David îţi vrea răul?” 11 Chiar astăzi au văzut ochii tăi cum te-a dat Domnul în mâinile mele în peşteră. Totuşi n-am vrut să te ucid, te-am cruţat şi am zis: „Nu-mi voi ridica mâna împotriva stăpânului meu, regele, care a fost consacrat Domnului prin ungere. 12 Uită-te aici, tată, am în mână o bucată din mantaua ta: deoarece am putut s-o tai şi cu toate acestea nu te-am ucis, recunoaşte că n-am nici un gând rău şi n-am păcătuit cu nimic împotriva ta. Tu însă îmi întinzi curse, ca să-mi iei viaţa. 13 Domnul să fie judecător între mine şi tine şi să-mi facă dreptate; eu însă nu-mi voi ridica mâna împotriva ta. 14 Spune o veche zicală: „Răufăcătorul săvârşeşte răul”; eu însă nu mi-am ridicat mâna împotriva ta. Pe cine îl persecută regele lui Israel? 15 Pe cine îl urmăreşte? Un câine mort, un purice?... 16 Domnul să fie judecătorul nostru; el să judece între mine şi tine, să cerceteze şi să-mi apere cauza să-mi facă dreptate şi să mă elibereze din mâna ta”. 17 Când David a terminat de vorbit, Saul a strigat: „Oare te aud pe tine fiul meu David?” Saul a început să strige şi să plângă: 18 „Tu eşti cel bun, nu eu; căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ţi-am făcut rău. 19 Astăzi ţi-ai arătat toată bunătatea faţă de mine: Domnul mă dăduse în mâinile tale, dar tu nu m-ai ucis. 20 Când cineva îl surprinde pe duşmanul său, îl lasă oare să plece în pace? Domnul să te răsplătească pentru binele pe care mi la-i făcut astăzi. 21 Acum ştiu cu siguranţă că tu vei fi rege şi că regatul lui Israel va fi trainic sub domnia ta”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 56,2. 3-4bc.6 şi 11 (R.: 2a)

R.: Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine.

2 Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine,

refugiul meu se află la tine;

la umbra aripilor tale îmi caut un loc de scăpare

până va trece primejdia. R.

 

3 Strig către Dumnezeu cel Preaînalt,

către Dumnezeu care mă susţine;

4bc el să-mi trimită din ceruri ajutorul său,

ca să-i dea de ruşine pe cei care mă prigonesc. R.

 

6 Înalţă-te peste ceruri, Dumnezeule,

slava ta să se întindă peste tot pământul,

7 căci bunătatea ta este mai mare decât cerurile

şi fidelitatea ta întrece norii. R.

ALELUIA cf. 2Cor 5,19

(Aleluia) Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin Cristos, iar nouă ne-a încredinţat misiunea de a vesti lumii împăcarea. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

I-a chemat la sine pe cei pe care i-a ales, ca să fie cu el.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 3,13-19

În acel timp, 13 Isus s-a urcat pe un munte şi i-a chemat la sine pe cei pe care i-a voit şi ei au venit la el; 14 dintre ei a orânduit doisprezece, care să fie cu el şi pe care – mai târziu – a voit să-i trimită să predice 15 şi le-a dat puterea de a-i scoate pe diavoli. 16 Cei doisprezece pe care i-a orânduit erau: Petru, numele pe care i l-a dat lui Simon, 17 Iacob, fiul lui Zebedeu, şi Ioan, fratele lui Iacob, cărora le-a dat numele de „Boanerges” – adică „fiii tunetului”, 18 Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacob al lui Alfeu şi Tadeu, Simon Zelotul 19 şi Iuda Iscarioteanul, cel care apoi l-a trădat.

Cuvântul Domnului