en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Nu voi ridica mâna împotriva lui, căci a fost consacrat Domnului prin ungere.

Citire din cartea întâi a lui Samuel 24,3-21

În zilele acelea, 3 Saul a luat trei mii de oameni, aleşi din tot Israelul, şi a plecat să-l caute pe David şi pe oamenii lui printre stâncile abrupte, pe care numai caprele sălbatice se căţărau. 4 A ajuns la nişte stâne de oi care erau lângă drum, în calea lor. Acolo, în apropiere, se afla o peşteră în care a intrat să se odihnească. David însă şi oamenii săi se aflau în peşteră. 5 Atunci oamenii lui David i-au zis: „Acum este clipa despre care ţi-a spus Domnul: Îl voi da pe duşmanul tău în mâinile tale şi vei face cu el ce vei voi”. Atunci David s-a ridicat şi, pe nesimţite, a tăiat un colţ din mantaua lui Saul. 6 Însă după aceea a avut mustrări de conştiinţă că a tăiat o bucată din mantaua lui Saul 7 şi a spus oamenilor săi: „Să mă ferească Dumnezeu să fac vreun rău domnului meu, rege consacrat; să mă ferească Dumnezeu să ridic mâna asupra aceluia care a fost consacrat Domnului prin ungere”. 8 David a dojenit cu asprime pe oamenii săi şi i-a oprit cu străşnicie să se arunce asupra lui Saul. Iar Saul a părăsit peştera, continuându-şi drumul. 9 Atunci David s-a ridicat, a ieşit din peşteră şi i-a strigat: „Stăpâne, regele meu!” Saul s-a uitat înapoi; 10 David s-a înclinat adânc, s-a aruncat la pământ şi a strigat: „Pentru ce asculţi de oamenii care îţi spun: „David îţi vrea răul?” 11 Chiar astăzi au văzut ochii tăi cum te-a dat Domnul în mâinile mele în peşteră. Totuşi n-am vrut să te ucid, te-am cruţat şi am zis: „Nu-mi voi ridica mâna împotriva stăpânului meu, regele, care a fost consacrat Domnului prin ungere. 12 Uită-te aici, tată, am în mână o bucată din mantaua ta: deoarece am putut s-o tai şi cu toate acestea nu te-am ucis, recunoaşte că n-am nici un gând rău şi n-am păcătuit cu nimic împotriva ta. Tu însă îmi întinzi curse, ca să-mi iei viaţa. 13 Domnul să fie judecător între mine şi tine şi să-mi facă dreptate; eu însă nu-mi voi ridica mâna împotriva ta. 14 Spune o veche zicală: „Răufăcătorul săvârşeşte răul”; eu însă nu mi-am ridicat mâna împotriva ta. Pe cine îl persecută regele lui Israel? 15 Pe cine îl urmăreşte? Un câine mort, un purice?... 16 Domnul să fie judecătorul nostru; el să judece între mine şi tine, să cerceteze şi să-mi apere cauza să-mi facă dreptate şi să mă elibereze din mâna ta”. 17 Când David a terminat de vorbit, Saul a strigat: „Oare te aud pe tine fiul meu David?” Saul a început să strige şi să plângă: 18 „Tu eşti cel bun, nu eu; căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ţi-am făcut rău. 19 Astăzi ţi-ai arătat toată bunătatea faţă de mine: Domnul mă dăduse în mâinile tale, dar tu nu m-ai ucis. 20 Când cineva îl surprinde pe duşmanul său, îl lasă oare să plece în pace? Domnul să te răsplătească pentru binele pe care mi la-i făcut astăzi. 21 Acum ştiu cu siguranţă că tu vei fi rege şi că regatul lui Israel va fi trainic sub domnia ta”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 56,2. 3-4bc.6 şi 11 (R.: 2a)

R.: Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine.

2 Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine,

refugiul meu se află la tine;

la umbra aripilor tale îmi caut un loc de scăpare

până va trece primejdia. R.

 

3 Strig către Dumnezeu cel Preaînalt,

către Dumnezeu care mă susţine;

4bc el să-mi trimită din ceruri ajutorul său,

ca să-i dea de ruşine pe cei care mă prigonesc. R.

 

6 Înalţă-te peste ceruri, Dumnezeule,

slava ta să se întindă peste tot pământul,

7 căci bunătatea ta este mai mare decât cerurile

şi fidelitatea ta întrece norii. R.

ALELUIA cf. 2Cor 5,19

(Aleluia) Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin Cristos, iar nouă ne-a încredinţat misiunea de a vesti lumii împăcarea. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

I-a chemat la sine pe cei pe care i-a ales, ca să fie cu el.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 3,13-19

În acel timp, 13 Isus s-a urcat pe un munte şi i-a chemat la sine pe cei pe care i-a voit şi ei au venit la el; 14 dintre ei a orânduit doisprezece, care să fie cu el şi pe care – mai târziu – a voit să-i trimită să predice 15 şi le-a dat puterea de a-i scoate pe diavoli. 16 Cei doisprezece pe care i-a orânduit erau: Petru, numele pe care i l-a dat lui Simon, 17 Iacob, fiul lui Zebedeu, şi Ioan, fratele lui Iacob, cărora le-a dat numele de „Boanerges” – adică „fiii tunetului”, 18 Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacob al lui Alfeu şi Tadeu, Simon Zelotul 19 şi Iuda Iscarioteanul, cel care apoi l-a trădat.

Cuvântul Domnului