en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

ANUL I

LECTURA I

Isus s-a jertfit o singură dată pentru a-i elibera pe oameni de păcate; jertfa lui este izvor de mântuire pentru toţi.

Citire din Scrisoarea către Evrei 9,15.24-28

Fraţilor, 15 Isus este mijlocitorul unei alianţe noi. El a murit ca să ispăşească păcatele săvârşite împotriva vechii alianţe; astfel cei chemaţi pot primi moştenirea veşnică deja promisă. 24 Cristos n-a intrat într-un sanctuar construit de oameni, care nu poate să fie decât o prefigurare a celui adevărat, ci chiar în ceruri, pentru a fi mereu mijlocitorul nostru în faţa lui Dumnezeu. 25 El nu a repetat de mai multe ori jertfa sa, ca marele preot, care în fiecare an intră în sanctuar şi oferă sânge, dar nu pe al său propriu; 26 în acest caz, Isus ar fi trebuit să sufere de mai multe ori, de la întemeierea lumii. Dimpotrivă, acum – la împlinirea timpurilor – Cristos a venit ca să distrugă păcatul, jertfindu-se o dată pentru totdeauna. 27 Aşa cum omul moare o singură dată – apoi se prezintă la judecată – 28 tot astfel şi Cristos s-a oferit o singură dată pentru a ridica păcatele, iar a doua oară va veni, nu pentru a ispăşi păcatele, ci pentru a duce la mântuire pe cei care îl aşteaptă.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6 (R.: 1a)

R.: Cântaţi Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,

pentru că a făcut lucruri minunate;

dreapta şi braţul lui cel sfânt

i-au adus biruinţă. R.

 

2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea,

şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor;

3ab şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui

faţă de casa lui Israel. R.

 

3cd Toate marginile pământului

au văzut biruinţa Dumnezeului nostru.

4 Strigaţi către Domnul, cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului,

izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R.

 

5 Cântaţi Domnului din harpă,

să răsune harpa împreună cu toate instrumentele.

6 Sunând din trompetă şi din corn,

strigaţi de bucurie în faţa Domnului, regele nostru. R.

 

Notă: Silabele subliniate sunt accentuate.


ALELUIA 2Tim 1,10b

(Aleluia) Domnul nostru Isus Cristos a distrus moartea, iar prin evanghelia sa, a dat vieţii o nouă strălucire. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cum poate Satana să-l scoată pe Satana?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 3,22-30

În acel timp, 22 cărturarii veniţi de la Ierusalim spuneau: „Îl are pe Belzebul; cu căpetenia diavolilor scoate pe diavoli”. 23 Isus i-a chemat la el şi li s-a adresat în parabole: „Cum poate Satana să îl scoată pe Satana? 24 Dacă o împărăţie se dezbină, nu se mai poate menţine. 25 Dacă o familie se dezbină, acea familie este distrusă. 26 Deci dacă Satana s-a revoltat împotriva lui însuşi, dacă s-a dezbinat, s-a terminat cu împărăţia Satanei. 27 Nimeni nu poate intra în casa unui om puternic şi nu-l poate jefui, dacă nu l-a legat mai întâi; abia după aceea îi va jefui casa. 28 Vă spun adevărul, Dumnezeu va ierta oamenilor toate păcatele şi toate blasfemiile pe care le vor fi săvârşit, 29 dar dacă cineva rosteşte blasfemii împotriva Duhului Sfânt, nu va putea fi iertat niciodată, vinovăţia acestui păcat îl va apăsa veşnic”. 30 Isus a vorbit astfel pentru că ei spuseseră: „El este stăpânit de un duh necurat”.

Cuvântul Domnului