en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Tu vei fi păstorul poporului meu Israel.

Citire din cartea a doua a lui Samuel 5,1-7.10

În zilele acelea, 1 toate triburile lui Israel au venit la David în Hebron şi i-au spus: „Noi suntem din acelaşi sânge cu tine. 2 Chiar şi înainte, când Saul era regele nostru, tu conduceai armatele lui Israel la luptă şi Domnul ţi-a spus: „Tu vei fi păstorul poporului meu Israel, tu vei fi conducătorul lui Israel”. 3 Apoi toţi bătrânii lui Israel au venit la David în Hebron, şi David a încheiat cu ei, în Hebron, o alianţă înaintea Domnului şi l-au uns pe David ca rege peste Israel. 4 David avea treizeci de ani când a devenit rege, şi a domnit timp de patruzeci de ani. 5 La Hebron a domnit peste Iuda timp de şapte ani şi jumătate, iar la Ierusalim a domnit treizeci şi trei de ani peste întregul Israel şi peste Iuda. 6 Regele şi oamenii săi s-au îndreptat spre Ierusalim, împotriva iebuseilor care locuiau pe atunci în acel ţinut. Ei i-au spus lui David: „Tu nu vei intra în cetate, căci până şi orbii şi şchiopii vor intra în luptă împotriva ta”, cu alte cuvinte: „David nu va intra aici”. 7 Cu toate acestea, David a cucerit cetatea Sionului, încât şi astăzi poartă numele de „Cetatea lui David”. 10 David a devenit din ce în ce mai puternic, pentru că Domnul Dumnezeul oştirilor era cu el.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,20.21-22.25-26 (R.: 25a)

R.: Ocroteşte, Dumnezeule, pe slujitorul tău!

20 Odinioară, într-o vedenie, ai vorbit prietenilor tăi:

„Am pus coroana pe capul unui viteaz,

am ridicat un tânăr din mijlocul poporului meu. R.

 

21 L-am aflat pe David slujitorul meu

şi l-am uns cu untdelemnul meu cel sfânt,

22 pentru ca mâna mea să-i fie sprijin

şi braţul meu să-i dea putere. R.

 

25 Adevărul şi bunătatea mea îl vor însoţi

şi puterea lui va creşte prin numele meu;

26 voi întinde domnia lui asupra mării

şi puterea lui până la fluvii”. R.

 

ALELUIA 2Tim 1,10b

(Aleluia) Domnul nostru Isus Cristos a distrus moartea, iar prin evanghelia sa, a dat vieţii o nouă strălucire. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cum poate Satana să-l scoată pe Satana?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 3,22-30

În acel timp, 22 cărturarii veniţi de la Ierusalim spuneau: „Îl are pe Belzebul; cu căpetenia diavolilor scoate pe diavoli”. 23 Isus i-a chemat la el şi li s-a adresat în parabole: „Cum poate Satana să îl scoată pe Satana? 24 Dacă o împărăţie se dezbină, nu se mai poate menţine. 25 Dacă o familie se dezbină, acea familie este distrusă. 26 Deci dacă Satana s-a revoltat împotriva lui însuşi, dacă s-a dezbinat, s-a terminat cu împărăţia Satanei. 27 Nimeni nu poate intra în casa unui om puternic şi nu-l poate jefui, dacă nu l-a legat mai întâi; abia după aceea îi va jefui casa. 28 Vă spun adevărul, Dumnezeu va ierta oamenilor toate păcatele şi toate blasfemiile pe care le vor fi săvârşit, 29 dar dacă cineva rosteşte blasfemii împotriva Duhului Sfânt, nu va putea fi iertat niciodată, vinovăţia acestui păcat îl va apăsa veşnic”. 30 Isus a vorbit astfel pentru că ei spuseseră: „El este stăpânit de un duh necurat”.

Cuvântul Domnului