en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

David şi întreg poporul lui Israel au adus la Ierusalim arca Domnului.

Citire din cartea a doua a lui Samuel 6,12b-15.17-19

În zilele acelea, 12b David a adus cu mare bucurie chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obed-Edom la Ierusalim, cetatea lui David. 13 Când cei care purtau chivotul au înaintat şase paşi, David a oferit ca jertfă un taur şi un viţel gras. 14 Îmbrăcat în haine din pânză de in, dansa în faţa Domnului cu toată dăruirea. 15 David şi întreg poporul lui Israel au adus arca legământului Domnului, în aclamaţiile mulţimii şi în sunet de trâmbiţă. 17 Au adus deci arca Domnului şi au aşezat-o în mijlocul cortului, pe care David îl ridicase pentru ea. Apoi a oferit înaintea Domnului arderi de tot şi jertfe de alimente. 18 După ce David a oferit arderile de tot şi jertfele de alimente, el a binecuvântat poporul în numele Domnului oştirilor. 19 În cele din urmă a împărţit la tot poporul, la întreaga mulţime a israeliţilor, bărbaţi şi femei, pentru fiecare câte o bucată de pâine, o porţie de friptură şi o prăjitură de stafide. După care tot poporul s-a întors acasă.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 23,7.8.9.10 (R.: cf. 8)

R.: Dumnezeu cel puternic este împăratul nostru.

7 Deschideţi-vă, porţilor,

deschideţi-vă, voi porţi veşnice,

ca să intre regele măririi! R.

 

8 Cine este acest rege al măririi?

E Domnul cel tare şi puternic,

Domnul cel viteaz în luptă! R.

 

9 Deschideţi-vă, porţilor,

deschideţi-vă, voi porţi veşnice,

ca să intre stăpânul măririi! R.

 

10 Cine este acest rege al măririi?

E Domnul oştirilor:

El este regele măririi. R.

 

ALELUIA cf. Mt 11,25

(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cine face voinţa lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră şi mamă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 3,31-35

În acel timp, 31 au venit mama lui Isus şi rudele lui şi, stând afară, au trimis vorbă să îl cheme. 32 Mulţimea era aşezată în jurul lui şi cineva i-a zis: „Iată, mama şi rudele tale sunt afară şi te caută”. 33 Atunci Isus a răspuns: „Cine este mama mea? Cine sunt rudele mele?” 34 Şi rotindu-şi privirea peste cei care şedeau în jurul lui, a spus: „Iată mama mea şi rudele mele! 35 Cine face voinţa lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră şi mamă”.

Cuvântul Domnului