en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cine sunt eu, Doamne Dumnezeul meu, şi ce este casa mea?

Citire din cartea a doua a lui Samuel 7,18-19.24-29

18 După ce profetul Natan i-a adus la cunoştinţă lui David promisiunile făcute de Dumnezeu, David s-a dus, a stat în faţa Domnului şi a spus: „Cine sunt eu, Doamne Dumnezeul meu, şi ce este casa mea, că m-ai condus până aici? 19 Aceasta ţi s-a părut încă prea puţin, Doamne, şi tu ai extins promisiunile tale şi asupra casei slujitorului tău, până într-un viitor îndepărtat. 24 Tu ai făcut din Israel poporul tău pentru totdeauna, iar tu, Doamne, ai devenit Dumnezeul lui. 25 De aceea, Doamne, menţine acum promisiunea pe care ai făcut-o slujitorului tău şi casei sale şi fă după cum ai spus. 26 Atunci numele tău va fi preamărit pentru totdeauna şi se va spune: «Dumnezeul oştirilor este Dumnezeul lui Israel!» Şi casa slujitorului tău David va dăinui prin tine. 27 Căci tu, Domnul universului şi Dumnezeul lui Israel, ai făcut această destăinuire slujitorului tău: « Eu îţi voi construi o casă». De aceea a îndrăznit slujitorul tău să-ţi adreseze această rugăciune. 28 Doamne, tu eşti Dumnezeu, cuvintele tale sunt adevăr; tu ai făcut slujitorului tău această măreaţă promisiune. 29 Arată-ţi bunăvoinţa şi binecuvântează casa slujitorului tău, ca, prin tine, să dăinuiască pentru totdeauna. Căci tu, Doamne, eşti cel care ai promis; prin binecuvântarea ta, casa slujitorului tău va fi binecuvântată pentru totdeauna”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 131,1-2.3-5.11.12.13-14 (R.: cf. Lc 1,32a)

R.: Dumnezeu îi va da lui Isus tronul lui David.

1 Aminteşte-ţi, Doamne, de David

şi de toate ostenelile sale!

2 Adu-ţi aminte, cum a jurat Domnului

şi a făcut această făgăduinţă către Dumnezeul lui Iacob: R.

 

3 „Nu voi intra sub acoperişul casei mele,

nu mă voi urca în patul meu să mă odihnesc,

4 nu voi da odihnă ochilor mei,

nici somn pleoapelor mele,

5 până când nu voi găsi un loc pentru Domnul,

o locuinţă pentru Dumnezeul lui Iacob”. R.

11 Domnul s-a jurat lui David

şi nu-şi va retrage jurământul.

El i-a spus: „Voi pune pe tronul tău un urmaş al tău. R.

12 Dacă fiii tăi vor păzi legământul meu

şi Legea pe care le-am dat-o,

atunci fiii lor vor sta din neam în neam pe tronul tău”. R.

 

13 Domnul a ales Sionul,

pentru că a voit să fie locuinţa lui:

14 „Acesta este locul meu de odihnă pentru totdeauna,

aici am hotărât să locuiesc”. R.

 

ALELUIA Ps 118,105

(Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, este o făclie pentru paşii mei, o lumină pe cărarea vieţii mele. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Lampa este adusă, ca să fie pusă pe candelabru. Cu aceeaşi măsură vi se va măsura.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 4,21-25

În acel timp, vorbind mulţimii, 21 Isus le-a spus această asemănare: „Oare lampa este adusă ca să fie pusă sub obroc sau sub pat? Oare nu ca să fie pusă pe candelabru? 22 Căci nimic nu este ascuns care nu va fi dat pe faţă, şi nimic nu este tăinuit care nu va fi scos la lumină. 23 Dacă are cineva urechi de auzit, să audă!” 24 Apoi le-a mai spus: „Fiţi atenţi la ceea ce auziţi. Cu aceeaşi măsură cu care veţi măsura voi, vi se va măsura şi vouă; ba încă vi se va da în plus. 25 Căci celui care are i se va mai da, iar celui care nu are i se va lua şi ceea ce are”.

Cuvântul Domnului