en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

M-ai dispreţuit şi ai luat-o pe soţia lui Urie, ca să fie soţia ta.

Citire din cartea a doua a lui Samuel 11,1-4a.5-10a.13-17

1 La venirea primăverii, perioadă în care regii ies la luptă, David l-a trimis pe Ioab cu ofiţerii săi şi cu întreaga armată a lui Israel la război. Ei au masacrat pe amoniţi şi au început asediul cetăţii Rabba. David rămăsese la Ierusalim. 2 La sfârşitul unei după-amiezi, după ce se odihnise, David a început să se plimbe pe terasa palatului regal. De pe terasă a zărit o femeie care se scălda; femeia era foarte frumoasă. 3 David a trimis să se cerceteze cine era femeia, şi i s-a răspuns: „Este Betsabea, fiica lui Eliam, soţia lui Urie hetitul”. 4a Atunci David a trimis s-o aducă, ea a venit şi a dormit la el, apoi s-a întors acasă. 5 Pentru că a rămas însărcinată, i-a dat de ştire lui David: „Sunt însărcinată”. 6 Atunci David a trimis acest mesaj lui Ioab: „Trimite-mi-l pe Urie hetitul!” Şi Ioab i l-a trimis. 7 Când Urie a ajuns, David l-a întrebat ce face Ioab şi armata şi cum decurge lupta. 8 Apoi i-a zis: „Mergi acasă şi te odihneşte”. Urie a ieşit din palat, iar regele a poruncit să i se ducă un dar din bucatele de pe masa regelui. 9 Însă Urie nu s-a dus acasă, ci a petrecut noaptea la intrarea palatului, împreună cu oamenii de pază. 10a Lui David i s-a adus la cunoştinţă: „Urie nu s-a dus acasă”. 13 A doua zi, David l-a invitat la el să bea şi să mănânce, şi l-a îmbătat. Seara, Urie a ieşit şi s-a culcat din nou cu oamenii de pază şi nu s-a dus acasă. 14 Dimineaţa următoare, David a scris o scrisoare lui Ioab şi i-a trimis-o prin Urie. 15 În scrisoare el spunea: „Puneţi-l pe Urie în prima linie de bătaie, unde lupta este mai crâncenă, apoi retrageţi-vă, ca el să fie lovit şi să moară”. 16 Ioab, care asedia cetatea, l-a pus anume pe Urie într-un loc în care duşmanii erau mai puternici. 17 Asediaţii au ieşit la un atac împotriva lui Ioab; au fost ucişi unii dintre războinicii lui David, şi împreună cu ei a căzut şi Urie hetitul.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 50,3-4.5-6a.6bc-7.10-11 (R.: cf. 3a)

R.: Ai milă de noi, Doamne, căci am păcătuit.

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate

şi în îndurarea ta nemărginită şterge fărădelegea mea.

4 Spală-mă de toată vinovăţia mea

şi curăţă-mă de păcatul meu. R.

 

5 Căci recunosc fărădelegea mea,

păcatul meu stă pururi înaintea mea.

6a Numai împotriva ta am păcătuit,

şi ceea ce este rău înaintea ta am făcut. R.

 

6bc De aceea dreaptă este sentinţa ta

şi nepărtinitoare judecata ta.

7 Căci iată, în nelegiuire m-am născut,

şi în păcat m-a zămislit mama mea. R.

 

10 Fă să aud un cuvânt de bucurie şi veselie,

şi să tresalte de bucurie oasele pe care le-ai zdrobit.

11 Întoarce-ţi privirea de la păcatele mele,

şi şterge toate nelegiuirile mele. R.

 

ALELUIA cf. Mt 11,25

(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Omul aruncă sămânţa; sămânţa creşte şi el nu ştie cum.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 4,26-34

În acel timp, 26 vorbind mulţimii în parabole, Isus spunea: „Împărăţia lui Dumnezeu se aseamănă cu un om care aruncă sămânţa pe ogorul său; 27 zi şi noapte, fie că doarme, fie că e treaz, sămânţa încolţeşte şi creşte, dar el nu ştie cum. 28 De la sine, pământul produce mai întâi paiul, apoi spicul şi în sfârşit bobul plin în spic. 29 Când rodul este copt, pune mâna pe seceră, căci a sosit timpul secerişului”. 30 Isus a continuat: „Cu ce putem asemăna împărăţia lui Dumnezeu? Sau prin ce parabolă ne-o vom putea reprezenta? 31 Ea este asemenea unui grăunte de muştar: când îl semeni în pământ este cel mai mic dintre toate seminţele din lume, 32 dar după ce l-ai semănat, el creşte şi depăşeşte toate plantele; el face ramuri aşa de mari, încât păsările cerului îşi pot face cuiburi la umbra lui”. 33 Prin multe parabole de acest fel, Isus le vestea cuvântul în măsura în care ei puteau să-l înţeleagă. 34 Nu le spunea nimic fără să se folosească de parabole, dar, în particular, le explica pe toate ucenicilor săi.

Cuvântul Domnului