en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Aţi dus o luptă mare. Să nu pierdeţi încrederea.

Citire din Scrisoarea către Evrei 10,32-39

Fraţilor, 32 amintiţi-vă de acele zile de la început în care, după ce aţi primit lumina lui Cristos, aţi dus o luptă înverşunată, plină de suferinţe, 33 fiind supuşi la insulte şi chinuri în văzul lumii şi făcându-vă asemenea celor care erau trataţi în acelaşi mod. 34 Într-adevăr, voi aţi suferit împreună cu cei închişi, aţi primit cu bucurie confiscarea bunurilor voastre, pentru că ştiaţi că voi aveţi o moştenire mult mai bună, nepieritoare. 35 Să nu vă pierdeţi încrederea, căci, datorită ei, veţi primi mare răsplată. 36 Da, aveţi trebuinţă de multă răbdare pentru a împlini voinţa lui Dumnezeu şi a dobândi astfel cele promise. 37 „Încă puţin, foarte puţin timp, şi cel care trebuie să vină va sosi; el nu va întârzia. 38 Prin trăirea credinţei, omul care este drept în ochii mei va obţine viaţa; dar dacă părăseşte calea cea dreaptă, nu-i voi mai acorda iubirea mea”. 39 Însă, noi nu suntem din rândul acelor oameni care părăsesc calea cea dreaptă spre pierzarea lor, ci suntem oameni ai credinţei, pentru mântuirea sufletelor noastre.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.5-6.23-24.39-40 (R.: cf. 39a)

R.: Ne încredem în tine, Doamne, căci tu eşti scăparea noastră.

3 Încrede-te în Domnul şi fă binele;

locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa;

4 caută-ţi bucuria în Domnul

şi el îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. R.

5 Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului,

încrede-te în el şi el îşi va îndeplini lucrarea.

6 El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina,

nevinovăţia ta ca soarele la amiază. R.

 

23 Domnul face paşii omului să fie siguri

şi îl însoţeşte cu iubire pe cărarea vieţii.

24 Dacă omul se clatină, nu cade,

căci Domnul îl ţine de mână. R.

 

39 Mântuirea celor drepţi vine de la Domnul,

el este ocrotitorul lor în timpul încercării.

40 Domnul le vine în ajutor şi-i eliberează,

îi scapă de cei nelegiuiţi şi-i mântuieşte pe cei care se încred în el. R.


ALELUIA cf. Mt 11,25

(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Omul aruncă sămânţa; sămânţa creşte şi el nu ştie cum.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 4,26-34

În acel timp, 26 vorbind mulţimii în parabole, Isus spunea: „Împărăţia lui Dumnezeu se aseamănă cu un om care aruncă sămânţa pe ogorul său; 27 zi şi noapte, fie că doarme, fie că e treaz, sămânţa încolţeşte şi creşte, dar el nu ştie cum. 28 De la sine, pământul produce mai întâi paiul, apoi spicul şi în sfârşit bobul plin în spic. 29 Când rodul este copt, pune mâna pe seceră, căci a sosit timpul secerişului”. 30 Isus a continuat: „Cu ce putem asemăna împărăţia lui Dumnezeu? Sau prin ce parabolă ne-o vom putea reprezenta? 31 Ea este asemenea unui grăunte de muştar: când îl semeni în pământ este cel mai mic dintre toate seminţele din lume, 32 dar după ce l-ai semănat, el creşte şi depăşeşte toate plantele; el face ramuri aşa de mari, încât păsările cerului îşi pot face cuiburi la umbra lui”. 33 Prin multe parabole de acest fel, Isus le vestea cuvântul în măsura în care ei puteau să-l înţeleagă. 34 Nu le spunea nimic fără să se folosească de parabole, dar, în particular, le explica pe toate ucenicilor săi.

Cuvântul Domnului