en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Am păcătuit împotriva Domnului.

Citire din cartea a doua a lui Samuel 12,1-7a.10-17

În zilele acelea, 1 Domnul l-a trimis pe profetul Natan la David, care s-a dus şi i-a spus: „Într-o cetate erau doi oameni: unul era bogat, iar celălalt sărac. 2 Bogatul avea oi şi boi în număr foarte mare. 3 Săracul avea numai o oiţă pe care o cumpărase. El o hrănea, iar ea creştea în casa lui o dată cu copiii. Mânca din pâinea lui, bea din paharul lui, dormea lângă el; îi era ca o fiică. 4 Într-o zi a venit un călător la omul bogat. Acesta, voind să-şi hrănească oaspetele, cruţându-şi turmele sale, a luat oiţa săracului şi a pregătit-o pentru oaspetele său”. 5 Auzind acestea, David s-a înfuriat împotriva acestui om şi a spus lui Natan: „Jur pe Domnul cel viu, omul care a făcut aceasta merită moartea; 6 el va da înapoi de patru ori valoarea oiţei, pentru că a comis o asemenea faptă şi nu i-a fost milă”. 7a Atunci Natan i-a spus lui David: „Acest om eşti tu. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: 10 De azi înainte, sabia nu va înceta a-ţi lovi casa, pentru a te pedepsi, deoarece m-ai dispreţuit şi ai luat-o pe femeia lui Urie hetitul, ca să devină soţia ta. 11 Aşa vorbeşte Domnul: Eu vin să aduc asupra ta nenorocirea, în propria ta casă; voi lua femeile tale, sub ochii tăi şi le voi da uneia dintre rudele tale apropiate, care le va lua la lumina soarelui. 12 Tu ai făcut aceasta în ascuns, iată eu voi face lucrul acesta înaintea întregului Israel şi la lumina soarelui”. 13 Atunci David i-a zis lui Natan: „Am păcătuit împotriva Domnului”. Natan i-a răspuns: „Domnul ţi-a iertat păcatul: tu nu vei muri. 14 Însă, pentru că l-ai ofensat pe Domnul, fiul care ţi s-a născut va muri”. 15 Şi Natan s-a întors acasă. Domnul a lovit copilul, pe care femeia lui Urie i l-a născut lui David, şi copilul a căzut grav bolnav. 16 David l-a implorat pe Dumnezeu pentru copil: a ţinut post aspru, s-a închis în camera lui şi a dormit noaptea pe pământul gol. 17 Bătrânii din casa lui au insistat pe lângă el să se scoale de la pământ, dar el n-a voit şi nici nu a mâncat cu ei.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 50,12-13.14-15.16-17 (R.: 12a)

R.: Zideşte în mine, Doamne, o inimă curată.

12 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule,

şi un duh drept înnoieşte înăuntrul meu.

13 Nu mă alunga din faţa ta

şi Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. R.

 

14 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale

şi întăreşte-mă cu un duh binevoitor.

15 Voi învăţa pe cei păcătoşi căile tale

şi cei păcătoşi se vor întoarce la tine. R.

 

16 Eliberează-mă, Dumnezeule, Dumnezeule mântuitorul meu,

de vinovăţia vărsării de sânge,

şi limba mea va preamări îndurarea ta.

17 Doamne, deschide-mi buzele

şi gura mea va vesti lauda ta. R.

 

ALELUIA In 3,16

(Aleluia) Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său unul-născut;

cine crede într-însul are viaţa veşnică. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cine este acesta, că până şi vântul şi marea îl ascultă?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 4,35-41

35 Isus vorbise toată ziua mulţimii în parabole. Seara a spus ucenicilor săi: „Să trecem pe malul celălalt”. 36 Părăsind mulţimea, l-au luat pe Isus cu ei în barcă aşa cum era. Şi alte bărci l-au însoţit. 37 Deodată, s-a iscat o furtună puternică; valurile loveau barca atât de tare, încât a început să se umple cu apă. 38 Isus dormea în spatele bărcii, pe un căpătâi. Atunci l-au trezit şi i-au spus: „Învăţătorule, nu-ţi pasă că pierim?” 39 Trezindu-se, a dojenit vântul şi a spus mării: „Taci! Linişteşte-te!” Vântul s-a potolit şi s-a făcut o linişte deplină. 40 Isus le-a spus: „De ce sunteţi aşa de fricoşi? Nu mai aveţi credinţă?” 41 Ei, fiind cuprinşi de o mare teamă, îşi spuneau între ei: „Cine este omul acesta, că până şi vântul şi marea îl ascultă?”

Cuvântul Domnului